Categories
Medicamente Programe de sănătate Ştiri

Lista medicamentelor compensate şi gratuite actualizată

farmacie-in-palatul-parlamentului-reduceri-de-10-20-la-produse-iar-orice-medicament-va-fi-adus-in-2-4_size9
În Monitorul Oficial nr. 815 din 7 noiembrie 2014 a fost publicată H.G. nr. 996/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Prin actul publicat s-a actualizat lista de medicamente compensate şi gratuite, prin introducerea a încă 23 medicamente noi pentru 29 de indicaţii terapeutice.

În urma noii actualizări, pacienţii care suferă de diferite forme ale unor boli cardiovasculare vor beneficia de tratamente noi. Aceste alternative terapeutice duc la scăderea numărului de medicamente pe care pacientul este nevoit să le ia în prezent pentru tratarea afecţiunilor.

De asemenea, au fost introduse medicamente noi pentru controlul glicemiei pacienţilor cu diabet zaharat care nu îşi mai pot controla glicemia. S-au mai adăugat şi 4 noi medicamente pentru tratarea bolii inflamatorii reumatice cronice. Nu în ultimul rând, au fost introduse noi tratamente pentru hepatita cu virus B, HIV/SIDA, boli nefrologice, precum şi boli oftalmologice (glaucom), astm bronşic, boli psihice (schizofrenie) şi bronhopneumonii obstructive.

Au fost introduse şi 2 molecule noi pentru tratarea poliartritei adiopatice juvenile la copii în codiţiile în care pe piaţă în acest moment există o singură posibilitate de tratament.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG privind obligaţiile de plată ale statului din hotărâri judecătoreşti

lei_38813600

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă potrivit căreia, obligaţiile de plată ale statului, rezultate din hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale sau internaţionale, vor fi compensate cu obligaţiile creditorilor sau cesionarilor acestora la buget.

Modificarea legislativă s fost necesară întrucât statul român a fost condamnat de către astfel de instanţe la plata unor despăgubiri în cuantum, purtătoare de dobânzi extrem de mari.