Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Prefectul poate delega atribuţiile secretarului general, conducătorului compartimentului juridic!

Legea nr. 155/2021 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.