Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Comisionul unic de analiză în cadrul programului “Noua casă” pentru anul 2021

În Monitorul Oficial nr. 302/2021 a fost publicat Ordinul nr. 441/2021 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului “Noua casă”, al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aduce veşti bune pentru agricultori!

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a venit cu o veste bună de care pot beneficia circa 10.000 de societăţi din agricultură, zootehnie şi acvacultură.

“Potrivit Programului de Guvernare una dintre priorităţi este acordarea de garanţii de stat în procent de 80% din valoarea creditului de reproducţie pentru realizarea producţiei agricole şi procesarea produselor agricole, pentru realizarea investiţiilor cu finanţare europeană, realizarea altor investiţii în ferme, precum şi pentru achiziţia de teren agricol. În vederea îndeplinirii acestor obiective, atât Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cât şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, au depus eforturi considerabile pentru a identifica modalităţi care vizează facilitarea accesului la finanţare a producătorilor agricoli, realizând analize privind problemele din acest sector, mecanismele şi procedurile aferente garantării”, informează comunicatul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Fondul de Garantare a Creditului Rural va reduce valoarea comisionului unic de garantare

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) va reduce de la începutul anului viitor valoarea comisionului unic de garantare de la 3,8% la 1,6%, de această măsură putând beneficia circa 10.000 de societăţi din agricultură, zootehnie şi acvacultură, informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Conform unui comunicat al MADR, începând cu 1 ianuarie 2019, FGCR va practica un comision unic de garantare de 1,6%, atât la soldurile garanţiilor aflate în portofoliu, cât şi cele ce se vor acorda începând cu această dată.

Categories
Articole Drept civil

Ce înseamnă venituri de natură profesională altele decât cele salariale și venituri din activități profesionale?

Multe persoane pensionate au primit decizie de la casa de pensii pentru a restitui suma încasată cu titlu de pensie. Motivele sunt diferite de la caz la caz, însă majoritatea căutându-și dreptatea au contestat în instanță aceste decizii.

Caz practic

Reclamanta a solicitat instanței să anuleze decizia emisă de casa de pensii prin care a fost anunțată că trebuie să restituie suma de 3.950 lei reprezentând suma încasată necuvenit cu titlu de pensie, deoarece în perioada 1 ianuarie 2013-31 mai 2013 când a fost pensionată anticipat, a obținut suma de 331 lei din încheierea unor polițe de asigurare.

Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind piața primară a titlurilor de stat! Cine poate fi dealer primar și în ce condiții?

titluri-de-stat
În România piața primară și secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei și valută,  este administrată de BNR. Titlurile de stat sunt obligațiuni care atestă datoria publică și reprezintă împrumuturi ale statului, în lei sau valută, pe termen scurt, mediu sau lung. Este considerat un mod sigur de investiție, pentru că statul nu poate da faliment, iar investitorul să riște să piardă banii.

În Monitorul Oficial 797 din 10 octombrie 2016 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României ale cărui prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. Regulamentul precizează cine poate participa pe piața primară a titlurilor de stat, adică cine le poate achiziționa la prima emisiune, reguli privind operațiunile de plasare a titlurilor de stat, modalități de evaluare a dealer-ului primar. În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, BNR va emite normele de aplicare ale acestui regulament.

Categories
Contracte Financiar bancar Legislaţie internaţională Ştiri

Noi reguli privitoare la contractele de credit ipotecar

conversie creditSătămâna trecută a intrat în vigoare o ordonanţă de urgenţă care transpune textul Directivei 17 Europeane în legislaţia românească şi se aplică doar pentru viitoarele contractele de credit ipotecar, neavând caracter retroactiv.

Această ordonanţă face referire şi la costurile pentru consumator, conform căreia comisioanele nu pot fi majorate pe parcursul derulării creditului şi, totodată, nu pot fi introduse altele noi, cum ar fi comisioanele pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, comisioanele la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi comisioanele în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).

De asemenea, băncile nu au dreptul să majoreze marja de dobândă sau rata dobânzii fixe, iar clientul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile revenite conform unui contract de credit semnat cu banca, înainte de încetarea acestuia.

Un alt element de nouatate a ordonanţei constă în faptul că în cazul creditelor cesionate către recuperatori, este restricţionată puterea acestora în relaţia cu datornicul. Cu titlu de exemplu pot fi enumerate: vânzarea creditului neplătit nu se mai poate face de către instituţia de credit către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România, nu se pot percepe comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale, datornicul nu poate fi contactat la locul de muncă în cadrul procesului de recuperare creanţe.

Categories
Articole Financiar bancar

Contractele de credit în valută pot fi convertite într-o monedă alternativă!

credit
Românii au luat credite timp de ani de zile fără să își facă griji că pot ajunge în imposibilitatea de a le mai putea achita. Mulți au ales să achite creditul într-o monedă străină care le oferea la momentul încheierii contractului avantaje semnificative fără să ia în calcul un posibil risc al creșterii ratei ca urmare a fluctuației cursului valutar.

În ultimii ani, neprotejați în fața băncilor care le-au impus o serie de clauze și costuri imposibil de achitat, românii au înțeles că „bancherul este un tip care îți împrumută umbrela pe timp cu soare, dar o vrea înapoi în minutul în care începe să plouă” (Mark Twain) și că  “singurele datorii de la care nu dai faliment sunt cele de onoare. (Teodor Burnar)

Categories
Ştiri Transporturi

Șoferii fără RCA vor fi amendaţi chiar dacă nu sunt prinși de Poliție – Proiect

masiniPotrivit unui raport prezentat consiliului ASF, sectorul de asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) propune realizarea de demersuri pe lângă Ministerul de Interne (MAI) pentru a facilita accesul firmelor de asigurări la informații din baza de date a poliției rutiere cu privire la comportamentul în trafic al conducătorilor auto, astfel încât tarifele să fie mai bine segmentate, iar șoferii corecți să achite mai puțin.

Astfel, dacă baza de date a MAI se va interconecta cu cea a ASF, CEDAM, atunci va putea fi aplicată o lege mult mai aspră care să amendeze șoferii care circulă fără RCA, chiar dacă nu sunt prinşi de poliţie.

Autorii proiectului propun “efectuarea demersurilor pe lângă Ministerul de Interne, împreună cu alți factori de decizie, pentru a facilita accesul asigurătorilor la informații/concluzii (din baza de date a poliției rutiere) privind comportamentul în trafic al conducătorilor auto, respectiv utilizarea acestor informații pentru o mai bună segmentare și tarifare; (șoferii corecți putând beneficia de tarife reduse)”.

De asemenea, raportul consideră că, pentru limitarea scumpirii polițelor RCA, este necesară limitarea comisioanelor brokerilor, prin care se vând în prezent cele mai multe polițe de asigurare, la cel mult 10%.

Categories
Executori judecătoreşti Financiar bancar

Comisionul de administrare a creditului, exceptat de la controlul caracterului abuziv

download (3)Prin Decizia civilă nr. 445/6 iulie 2016, Tribunalul Suceava apreciază că prin apelul formulat de către apelantul pârât, sentința apelată a fost criticată pentru nelegalitate și netemeinicie, susținându-se că comisionul de administrare a creditului, este exceptat de la controlul caracterului abuziv, conform art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000, întrucât clauzele cu privire la aceste elemente ce definesc obiectul principal al convenției de credit, sunt exprimate fără echivoc, în mod clar.

Astfel, referitor la comisionul de administrare, amintim că, conform art. 4.1., clientul este obligat să achite comision de administrare lunară a creditului de 0,45% aplicat la valoarea soldului creditului.

Prin urmare, art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000 transpune art. 4 alin. (2) din Directiva nr. 93/13 și stabileşte că evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb pe de alta parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind finanţarea activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA.

cc

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, împreună cu reprezentanţii sistemului bancar din România, au discutat despre proiectul de Ordin privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA.

În urma discuţiilor s-a convenit ca băncile să acorde beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA finanţări pentru activităţile curente la o dobândă de 2,5%, iar comisionul aplicat de către bănci să fie de maximum 1%.

De asemenea, ministrul a solicitat reprezentanţilor băncilor să se asigure că plăţile pentru agricultori, odată ajunse în conturile Trezoreriei şi de acolo în cele ale băncilor, să fie transferate cât mai repede în conturile beneficiarilor.