Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia prezintă Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022

Este prima dată când Comisia prezintă un astfel de raport, în urma Strategiei privind spațiul Schengen adoptată anul trecut. 

Prezentul raport se înscrie în inițiativa Comisiei de a consolida guvernanța Schengen prin intermediul unui exercițiu anual de raportare care prezintă situația spațiului Schengen, identifică prioritățile pentru anul următor și monitorizează progresele înregistrate la sfârșitul unui anumit an.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile

Energie din surse regenerabile: Comisia îndeamnă Croația, Cirpul, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburgul, Polonia, Portugalia și România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile.

Această directivă oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor din UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia stabilește culoare de solidaritate pentru a ajuta Ucraina să exporte produse agricole

Ca parte a răspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat astăzi, 12 mai, un set de acțiuni menite să ajute Ucraina să își exporte produsele agricole.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţie va funcţiona o Comisie tehnică comună

Ordinul nr. 674/2022 prevede aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune.

Această Comisie va emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatorii care tulbură ordinea parlamentară pot fi sancţionaţi cu reţinerea unui procent din indemnizaţia lunară

Hotărârea nr. 50/2022 prevede că şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă statele membre să intensifice pregătirile pentru următoarea etapă a pandemiei

Comisia Europeană propune un set de acţiuni pentru a gestiona etapa actuală a pandemiei de COVID-19 şi pentru a efectua pregătirile pentru următoarea etapă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia salută acordul politic privind normele care asigură un mediu online sigur și responsabil

Comisia salută acordul politic rapid la care au ajuns recent Parlamentul European și statele membre ale UE în legătură cu propunerea referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale, prezentată de Comisie în luna decembrie 2020. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Comisia prezintă acțiuni importante menite să contribuie la apărarea europeană!

Comisia prezintă o serie de iniţiative pe care le va coordona în domenii critice pentru apărarea şi securitatea din cadrul Uniunii Europene.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană doreşte protejarea polenizatorilor de pesticidele nocive

Comisia solicită încă o dată statelor membre să îi susţină propunerea, care urmăreşte limitarea utilizării pesticidului sulfoxaflor în serele permanente, în scopul protejării polenizatorilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

În Monitorul Oficial nr. 30/2022 a fost publicat Ordinul nr. 722/2021 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Regulamentul stabileşte organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), modul de desfăşurare a procedurii disciplinare, modul de desfăşurare a procedurii de propunere de sancţiuni şi orice alte aspecte privind soluţionarea sesizărilor administrative.