Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană doreşte creşterea producţiei de echipamente medicale

Comisia pune la dispoziţie un set de orientări pentru a-i ajuta pe producători să crească producţia de echipamente şi materiale medicale esenţiale în trei sectoare: fabricarea de măşti şi alte echipamente individuale de protecţie (EIP), de produse pentru curăţarea mâinilor fără clătire şi de dezinfectanţi pentru mâini şi imprimarea 3D în contextul epidemiei de coronavirus.

Categories
Internaţional Ştiri

Negocierile de aderare a Albaniei şi Macedoniei de Nord la UE au fost deschise!

Comisia Europeană salută decizia Consiliului de a deschide negocierile de aderare cu Albania şi Macedonia de Nord, sub rezerva aprobării finale de către membrii Consiliului European.

Categories
Internaţional Ştiri

UE pregăteşte terenul pentru un parteneriat mai puternic cu Africa

Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate au propus bazele unei noi strategii cu Africa.

Comunicarea respectivă prezintă propuneri de intensificare a cooperării prin parteneriate în cinci domenii-cheie: tranziţia către o economie verde; transformarea digitală; creşterea şi locurile de muncă durabile; pacea şi guvernanţa şi migraţia şi mobilitatea.

Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să ia măsuri pentru combaterea spălării banilor

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei ;i Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul

Comisia îndeamnă România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal.

Categories
Internaţional Ştiri

Procesul de aderare la UE va fi mai dinamic!

Comisia Europeană a prezentat o propunere de impulsionare a procesului de aderare la UE, astfel încât acesta să fie mai credibil, cu o orientare politică mai puternică, mai dinamic şi mai previzibil.

Pentru a încuraja reformele care necesită eforturi, Comisia va defini mai riguros condiţiile stabilite pentru evaluarea progresului candidaţilor şi va oferi stimulente clare şi concrete de interes direct pentru cetăţeni.

Categories
Ştiri

Iniţiativele inovatoare ale cetăţenilor vor fi sprijinite la nivel european!

Comisia a decis să lanseze două noi acţiuni-pilot pentru a implica în mai mare măsură cetăţenii în derularea proiectelor de coeziune pe teren.

Autorităţile care gestionează fondurile UE vor primi expertiză de nivel înalt din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), iar 250.000 EUR, sub formă de finanţare „de bază”, vor fi alocaţi de către Comisie pentru a sprijini ideile şi iniţiativele inovatoare de promovare a implicării cetăţenilor.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat o evaluare a eficacităţii cadrului de supraveghere economică

Comisia a prezintat o evaluare a eficacităţii cadrului de supraveghere economică şi a lansat o dezbatere publică privind viitorul său.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţia consumatorului Ştiri

Comisia salută intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecţia consumatorilor

Comisia salută intrarea în vigoare a noilor norme UE privind protecţia consumatorilor, ca parte a „Noilor avantaje pentru consumatori”. Acestea vizează o mai bună aplicare şi modernizare a normelor actuale ale UE privind protecţia consumatorilor, în conformitate cu evoluţiile digitale.

Categories
Dreptul muncii Internaţional

România trebuie să alinieze legislaţia cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de 22 de țări (printre care și România) și să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei și Maltei, în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).