Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a suferit modificări!

Hotărârea nr. 76/2023 prevede modificarea anexei la Regulamentul Senatului.

Serviciul pentru afaceri europene transmite Biroului permanent raportul Comisiei pentru afaceri europene care conţine opinia asupra priorităţilor stabilite în baza programului, împreună cu lista documentelor selectate pentru examinare cu prioritate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia ia măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a testării pe animale

Comisia Europeană răspunde inițiativei cetățenești europene (ICE) intitulate „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale”. Răspunsul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a cadrului legislativ și de politică relevant al UE cu privire la utilizarea animalelor în scopul testării.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă insistent România, Ungaria și Croația să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor pentru 2020

Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croației, Ungariei și României pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

În special, Comisia invită Croația să prezinte un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul platformei electronice dedicate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

O comisie va acorda scutiri pentru uz terapeutic sportivilor

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic a fost aprobat de Ordinul nr. 107/2023.

Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic este compusă dintr-un număr de 6 membri, medici cu experienţă în îngrijirea şi tratamentul sportivilor, având cunoştinţe temeinice în medicina clinică, sportivă şi de efort.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Funcţionarea Comisiei pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil.

Potrivit Ordinului nr. 3077/2023, Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil funcţionează ca organism de specialitate, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Culturii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune noi măsuri pentru a aborda utilizarea abuzivă a transportului comercial

Comisia propune noi măsuri pentru a aborda utilizarea abuzivă din ce în ce mai frecventă a transportului comercial de către rețelele infracționale care facilitează migrația ilegală către UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul solicită o abordare europeană privind managementul traficului spațial

Consiliul a adoptat concluzii privind utilizarea echitabilă și durabilă a spațiului, care includ un apel la o abordare europeană privind managementul traficului spațial, într-un moment în care orbitele sunt din ce în ce mai congestionate cu obiecte spațiale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Organizarea Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Ordinul nr. 1066/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

În situaţii justificate, în funcţie de volumul şi specificul activităţii, la propunerea motivată a preşedintelui acesteia, componenţa Comisiei superioare poate fi suplimentată, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu maximum 5 membri.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Europenii salută sprijinul UE pentru reformele din statele membre

Europenii apreciază expertiza și sprijinul oferite de UE statelor membre la conceperea și punerea în aplicare a reformelor în numeroase domenii de politică.

Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unui sondaj Eurobarometru realizat în luna aprilie 2023, care confirmă importanța și necesitatea sprijinului oferit de Instrumentul de sprijin tehnic al Comisiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune noi norme de guvernanță economică adaptate exigențelor viitorului

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru implementarea celei mai cuprinzătoare reforme a normelor de guvernanță economică ale UE din perioada de după criza economică și financiară.

Obiectivul central al acestor propuneri este de a consolida sustenabilitatea datoriei publice și de a promova o creștere durabilă și incluzivă în toate statele membre, prin reforme și investiții.