Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Statutul de aliment nou este evaluat de o Comisie!

Ordinul nr. 1000/2022 aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar, în urma convocării de către secretarul Comisiei, la solicitarea preşedintelui Comisiei sau a unuia dintre vicepreşedinţi, în cazul absenţei preşedintelui.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia prezintă prima analiză a propunerilor care decurg din Conferința privind viitorul Europei

Comisia Europeană a adoptat o comunicare care prezintă modul în care poate transpune în practică rezultatele Conferinței privind viitorul Europei.

După un an de dezbateri, conferința s-a încheiat la 9 mai 2022. În cadrul ceremoniei de închidere de la Strasbourg, președinții Parlamentului European, Comisiei și Consiliului au primit un raport final din partea participanților la conferință, care conține 49 de propuneri cuprinzătoare, ambițioase și orientate spre viitor și 326 de măsuri individuale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Va fi constituită o Comisie specială de control parlamentar specializat al Europol

Hotărârea nr. 9/2022 prevede constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol.

Comia monitorizează, din punct de vedere politic, activitatea Europol în îndeplinirea activităţilor sale, inclusiv în ceea ce priveşte impactul respectivelor activităţi asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Măsurile restrictive impuse de UE ar putea fi incluse pe lista infracțiunilor incriminate de UE

Comisia Europeană a propus ca încălcarea măsurilor restrictive impuse de UE să fie inclusă pe lista infracțiunilor incriminate de UE.

Categories
Internaţional Ştiri

Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică

Prin Hotărârea nr. 45/2022 România a adoptat opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii – COM(2021) 761.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia prezintă Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022

Este prima dată când Comisia prezintă un astfel de raport, în urma Strategiei privind spațiul Schengen adoptată anul trecut. 

Prezentul raport se înscrie în inițiativa Comisiei de a consolida guvernanța Schengen prin intermediul unui exercițiu anual de raportare care prezintă situația spațiului Schengen, identifică prioritățile pentru anul următor și monitorizează progresele înregistrate la sfârșitul unui anumit an.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile

Energie din surse regenerabile: Comisia îndeamnă Croația, Cirpul, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburgul, Polonia, Portugalia și România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile.

Această directivă oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor din UE.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia stabilește culoare de solidaritate pentru a ajuta Ucraina să exporte produse agricole

Ca parte a răspunsului de solidaritate al UE la conflictul din Ucraina, Comisia a prezentat astăzi, 12 mai, un set de acțiuni menite să ajute Ucraina să își exporte produsele agricole.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţie va funcţiona o Comisie tehnică comună

Ordinul nr. 674/2022 prevede aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune.

Această Comisie va emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatorii care tulbură ordinea parlamentară pot fi sancţionaţi cu reţinerea unui procent din indemnizaţia lunară

Hotărârea nr. 50/2022 prevede că şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.