Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, aprobată!

Ordinul nr. 3934/2022 prevede aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protectia mediului Ştiri

Comisia propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător

Comisia Europeană propune norme mai stricte privind poluanții din aerul înconjurător, din apele de suprafață și din cele subterane și privind tratarea apelor urbane reziduale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat orientări menite să faciliteze cererile de clemență

Comisia Europeană a publicat orientări menite să faciliteze cererile de clemență, oferindu-le mai multă transparență, previzibilitate și accesibilitate potențialilor solicitanți.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Medicamente Ştiri

Consiliul adoptă legislație cu privire la situațiile de urgență privind contramăsurile medicale

Miniștrii UE au adoptat un nou act legislativ al UE care facilitează achiziționarea în timp util a medicamentelor, a vaccinurilor și a materiilor prime, precum și accesul la acestea, activează finanțarea de urgență și permite monitorizarea instalațiilor de producție atunci când apare o altă criză sanitară.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Concluziile Consiliului European privind energia și economia

Consiliul European invită Consiliul și Comisia să prezinte de urgență decizii concrete cu privire la următoarele măsuri suplimentare, precum și la propunerile Comisiei, după ce au evaluat impactul acestora în special asupra contractelor existente, inclusiv neafectarea contractelor pe termen lung, și ținând seama de diferitele mixuri energetice și de circumstanțele naționale.

Categories
Internaţional Ştiri

Aplicarea legislației UE: beneficii pentru cetățeni

Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind asigurarea respectării legislației UE, în care prezintă modul în care se asigură că legislația UE este respectată și că cetățenii și întreprinderile pot beneficia de aceleași drepturi în întreaga UE.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia salută acordul politic privind îmbunătățirea sistemului european de standardizare

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la modificarea Regulamentului privind standardizarea europeană, propusă de Comisie ca parte a Strategiei privind standardizarea, prezentată la 2 februarie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat primele Programe Regionale ale României

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene a primelor programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Vest și Programul Regional Sud-Muntenia.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Anul 2023 ar putea fi desemnat drept Anul european al competențelor

Comisia a adoptat propunerea sa pentru desemnarea anului 2023 drept Anul european al competențelor.

Tranziția verde și cea digitală deschid noi oportunități pentru cetățeni și pentru economia UE. Deținerea competențelor relevante le permite oamenilor să facă față cu succes schimbărilor de pe piața forței de muncă și să participe pe deplin la societate și democrație.