Tag-Archive for » comisie «

Comisia Europeană (CE) a transferat României suma de 454.061.256 euro, reprezentând rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plată intermediare transmise de Autoritățile de Management aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, informează instituția.

Fondurile au fost rambursate la data de 29 decembrie 2017, după cum urmează:

  • pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), din Fondul de Coeziune (FC): 338.029.952,33 euro, iar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 101.651.644,48 euro
  • pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR): 12.065.088,60 euro
  • pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din Fondul Social European (FSE): 2.314.570,57 euro

Mai mult …

Comisia Europeană a publicat cel mai recent raport al său referitor la etapele parcurse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.

Raportul publicat se referă la perioada care a trecut din ianuarie 2017 și analizează în mod concret progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisia Europeană în raportul său din ianuarie acest an din cadrul MCV.

Preşedintele Partidului Social Democrat susţine că proiectul de modificare a legilor justiţiei va fi adoptat în Parlament cu sau fără existenţa unui punct de vedere scris al Comisiei de la Veneţia cu privire la modalitatea de numire a procurorilor-şefi.

Acesta a declarat:” Noi vrem ca în această sesiune aceste legi să fie adoptate, cu precizarea că am văzut discuţii astăzi despre solicitarea de aviz de la Comisia de la Veneţia pentru această procedură. Pentru mine, nu mi se pare important. Noi ducem legile la capăt la adoptare. Ce spune Comisia de la Veneţia, că spune în decembrie, că spune în ianuarie, putem să facem după aia o completare la lege, dar nu stăm cu toate legile justiţiei aşteptate până când ne spune Comisia de la Veneţia că trebuie să numească X sau Y.”

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Mai mult …

Comisia Europeană (CE) a publicat setul de orientări referitoare la legislația UE în materie de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor care se aplică în cazul produselor cu dublu standard de calitate, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

Cu ajutorul acestor orientări, autoritățile naționale vor putea să stabilească dacă societățile comerciale încalcă dispozițiile UE atunci când calitatea produselor pe care le vând diferă în funcție de țară. Mai mult …

Comisia Europeană (CE) a publicat strategia reînnoită a Uniunii Europene (UE) privind politica industrială reunește în cadrul unei strategii industriale cuprinzătoare toate inițiativele orizontale și sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate.

Strategia clarifică, de asemenea, sarcinile care vor reveni tuturor actorilor implicați și prezintă forumurile — Ziua Industriei, eveniment anual a cărui primă ediție a avut loc în februarie 2017, și o masă rotundă la nivel înalt a sectorului industrial — care vor permite mai ales întreprinderilor din sector și societății civile să direcționeze acțiunile viitoare în cadrul politicii industriale, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Mai mult …

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Mai mult …

Inspecţia Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii iar inspectorii din cadrul Inspecţiei Judiciare sunt numiţi în funcţie în urma unui concurs organizat conform legii.

Potrivit ştirilor juridice a intervenit o noutate legislativă în ceea ce priveşte desfăşurarea concursului de numire a inspectorilor judiciari. Iar în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 428/2017, Hotărârea nr. 633/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012 Mai mult …

Guvernul a aprobat printr-o hotărâre constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituțiilor cu competențe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.

Prin decizia de declasificare a documentelor menționate în anexa actului normativ aprobat – procesul-verbal încheiat în data de 14 aprilie 2008 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și două rapoarte privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2418/C din 24 septembrie 2007 – se va asigura accesul unei categorii mai largi de cetățeni la documentele respective, cu respectarea condițiilor legale specifice fiecărei categorii de informații. Mai mult …