Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor

Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere privind norme comune de promovare a reparării bunurilor, care le vor permite consumatorilor să facă economii și vor sprijini obiectivele Pactului verde european prin reducerea deșeurilor, printre altele.

În ultimele decenii, atunci când un produs se defecta, acesta era mai degrabă înlocuit decât reparat, iar consumatorii nu au primit suficiente stimulente pentru a-și repara bunurile la expirarea garanției legale.

Propunerea le va permite consumatorilor să repare mai ușor și mai ieftin produsele, în loc să cumpere unele noi. În plus, o cerere mai mare în aceste sens va da un impuls sectorului reparațiilor, stimulându-i în același timp pe producători și vânzători să dezvolte modele de afaceri mai sustenabile.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Concluzii privind rolul spațiului civic în protejarea și promovarea drepturilor fundamentale în UE

Consiliul a aprobat concluzii privind rolul spațiului civic în protejarea și promovarea drepturilor fundamentale în UE.

Concluziile subliniază rolul esențial pe care îl joacă libertatea de asociere în asigurarea unei societăți democratice și pluraliste și în buna funcționare a vieții publice. Restricțiile nejustificate ale spațiului de funcționare al organizațiilor societății civile și al apărătorilor drepturilor omului pot reprezenta o amenințare la adresa statului de drept.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Se înființează Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în domeniul Patrimoniului Cultural Imobil

Ordonanța nr. 8/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 69/2023, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Noutăți privind verificarea şi recepţia documentelor planurilor parcelare

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a fost modificat și completat de Ordinul nr. 13/2023.

Verificarea şi recepţia documentelor planurilor parcelare se realizează de către comisia formată din cel puţin un specialist cadastru şi unul de carte funciară, desemnată prin decizie de către directorul OCPI.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia decide să înregistreze o inițiativă pentru apărarea drepturilor fundamentale la frontierele UE

Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Articolul 4: Nu torturii și tratamentului inuman la frontierele UE”.

Inițiativa solicită crearea unui cadru care să asigure respectarea interzicerii violenței și a tratamentelor inumane și degradante consacrate de Articolul 4 al Cartei drepturilor fundamentale în raport cu politicile UE privind controalele la frontiere, azilul și imigrația.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat evaluarea cadrului de calitate pentru stagii

Comisia Europeană a publicat evaluarea cadrului de calitate pentru stagii din 2014, în care a analizat implementarea și contribuția acestuia la nivelul întregii UE cu scopul de a consolida calitatea stagiilor, precum și posibilitățile de îmbunătățire.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

În lupta împotriva pescuitului ilegal Comisia identifică Camerunul ca țară necooperantă

Comisia a decis să identifice Camerunul ca țară necooperantă în lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), atribuindu-i un așa-numit „cartonaș roșu”. De acum înainte, statele membre ale UE refuză importul de produse pescărești din Camerun chiar și atunci când sunt însoțite de certificate de captură validate de autoritățile naționale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost republicat

Regulamentul Senatului nr. 28/2005 a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 1176/2022.

În cadrul Senatului funcționează un număr de 16 comisii permanente.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, aprobată!

Ordinul nr. 3934/2022 prevede aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.