Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană oferă fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor din România!

Comisia Europeană a aprobat o investiţie de peste 77 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare, tratare şi reciclare a deşeurilor în judeţul Galaţi.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Comisia şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezintă o nouă strategie de securitate cibernetică a UE!

Comisia şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezintă o nouă strategie de securitate cibernetică a UE.

Strategia este o componentă-cheie a conturării viitorului digital al Europei, a planului de redresare pentru Europa şi a Strategiei UE privind o uniune a securităţii; în această calitate, strategia va consolida rezilienţa colectivă a Europei la ameninţările cibernetice şi va contribui la asigurarea faptului că toţi cetăţenii şi toate întreprinderile pot beneficia pe deplin de servicii şi instrumente digitale de încredere şi fiabile.

Categories
Internaţional Protecţie socială Ştiri

A fost publicat Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiţii de siguranţă

Pentru Comisia Europeană este extrem de important să se asigure că lucrătorii se pot întoarce la locul de muncă într-un mediu sigur şi sănătos.

Prin urmare a fost publicat Ghidul UE pentru întoarcerea la locul de muncă în condiţii de siguranţă. Acesta reprezintă o contribuţie esenţială a UE în această perioadă importantă. De asemenea, ghidul conţine linkuri către informaţii naţionale privind sectoare şi ocupaţii specifice.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost lansată o platformă europeană de date

Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulţi parteneri, a lansat la 20 aprilie o platformă europeană de date privind COVID-19 pentru a permite colectarea rapidă şi schimbul datelor de cercetare disponibile.

Categories
Internaţional Ştiri

Orientări privind gestionarea deșeurilor în contextul crizei de coronavirus

Comisia Europeană a publicat orientări pentru a sprijini statele membre în gestionarea deşeurilor în această perioadă dificilă. Continuitatea furnizări acestor servicii şi în timpul crizei de coronavirus este esenţială pentru sănătatea noastră, pentru mediu şi pentru economie.

Categories
Achiziţii publice Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a oferit recomandări în domeniul achizițiilor publice

Comisia pune la dispoziţie orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor posibilităţilor oferite de cadrul UE privind achiziţiile publice, având în vedere situaţia de urgenţă cauzată de pandemia de coronavirus.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat un plan de acțiune privind măsuri de sprijinire a Greciei

Contribuţia Comisiei Europene la Consiliul extraordinar Justiţie şi Afaceri Interne constă în prezentarea unui plan de acţiune privind măsuri pe care Uniunea şi statele membre ar trebui să le ia împreună pentru a-i oferi Greciei sprijin esenţial în gestionarea situaţiei extraordinare de la graniţele externe.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană salută decizia Consiliului de a autoriza deschiderea negocierilor privind viitorul parteneriat cu Regatul Unit

Comisia Europeană salută decizia Consiliului de a autoriza deschiderea negocierilor privind viitorul parteneriat cu Regatul Unit.

Directivele de negociere adoptate se bazează pe proiectul recomandărilor elaborat de Comisie în data de 3 februarie 2020. Acestea respectă în totalitate orientările şi concluziile Consiliului European, precum şi Declaraţia Politică adoptată de UE şi Regatul Unit în octombrie 2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Diferite măsuri de sprijin public acordate de România nu sunt în conformitate cu normele UE

Comisia Europeană a constatat că diferite măsuri de sprijin public acordate de România în favoarea Companiei Naţionale a Uraniului SA („CNU”) nu sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Jurnaliştii îşi pot depune candidatura pentru Premiul pentru Jurnalism!

Până pe 15 martie, jurnaliştii care abordează subiecte legate de dezvoltare îşi pot depune candidatura pentru Premiul pentru Jurnalism „Lorenzo Natali”, decernat de Comisia Europeană.