Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană lansează prima ediție a Zilei autorilor europeni

Comisia Europeană lansează prima ediție a Zilei autorilor europeni, o nouă inițiativă sub îndrumarea comisarului pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană lansează un proiect-pilot cu România

În urma cooperării strânse dintre Comisia Europeană și autoritățile române, s-a ajuns astăzi la un acord privind lansarea unui proiect-pilot în România.

Proiectul-pilot prevede punerea în aplicare de către România a mai multor instrumente în domeniul azilului, al returnărilor, al gestionării frontierelor și al cooperării internaționale, pe baza bunelor practici ale României în aceste domenii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană oferă orientări statelor membre cu privire la desfășurarea politicilor bugetare

Comisia Europeană oferă orientări statelor membre cu privire la desfășurarea politicilor bugetare și coordonarea acestora pentru anul viitor. Aceste orientări vin în contextul în care discuțiile privind viitorul cadru de guvernanță economică sunt în curs de desfășurare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Internaţional Ştiri

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face precizarea că cererea II de plată nu este în niciun pericol

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face precizarea că cererea II de plată nu este în niciun pericol, iar evaluarea documentației transmise spre validare urmează parcursul procedural firesc prevăzut în prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia solicită unui număr de 16 state membre să își finalizeze revizuirea planurilor privind apa

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Danemarcei, Greciei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei pentru că nu și-au finalizat revizuirea planurilor de management al bazinelor hidrografice conform obligațiilor ce le revin în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și/sau a planurilor de gestionare al riscului de inundații conform cerințelor din Directiva privind inundațiile (Directiva 2007/60/CE).

Categories
Internaţional Ştiri

Va fi lansată „Coaliția miniștrilor comerțului privind schimbările climatice”

Comisia Europeană, statele membre ale UE și 26 de țări partenere vor lansa „Coaliția miniștrilor comerțului privind schimbările climatice”, primul forum mondial la nivel ministerial consacrat chestiunilor legate de comerț, schimbări climatice și dezvoltare durabilă.

Coaliția va încuraja acțiunile la nivel mondial de promovare a politicilor comerciale care pot contribui la combaterea schimbărilor climatice prin inițiative locale și globale.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Evaluarea conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

Ordinul nr. 2/2023 prevedea probarea Procedurii de notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind organismele de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE.

După atribuirea unui număr de identificare de către Comisia Europeană organismul poate începe să îşi exercite activităţile unui organism notificat pentru evaluarea conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri Transporturi

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială pentru Programul Transport

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Transport, cu o alocare de 9,6 miliarde euro, din care 4,6 miliarde euro finanțare din partea Uniunii Europene.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România

Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Ministerul Justiției salută publicarea acestui raport elaborat de Comisia Europeană pe baza contribuției naționale și a consultărilor din teren cu instituțiile și asociațiile profesionale relevante din sistemul judiciar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia decide să înregistreze o nouă inițiativă, care se referă la Ziua europeană Whatever it takes!

Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Ziua europeană Whatever it takes” („Tot ce este necesar”).

Făcând referire la declarația memorabilă din data de 26 iulie 2012, în care fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a rostit aceste trei cuvinte în engleză și a pus astfel capăt unei crize, inițiativa solicită oficializarea Zilei europene Whatever it takes ca „act simbolic al paneuropenismului”.