Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al Consiliului European pentru Cercetare

Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al Consiliului European pentru Cercetare.

Este primul program de lucru din noul program-cadru european pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comisia Europeană a publicat un nou model orientativ privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a publicat un nou model orientativ privind ajutoarele de stat, pentru a ajuta statele membre să îşi conceapă planurile naţionale de redresare şi rezilienţă în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în ceea ce priveşte sprijinirea capacităţilor de prelucrare a datelor de tip cloud şi edge.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România nu a respectat anumite dispoziţii ale Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale!

Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croaţiei şi României pentru nerespectarea anumitor dispoziţii ale Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale [Regulamentul (UE) 2017/1938], în special în ceea ce priveşte obligaţiile de notificare şi aplicarea mecanismului de solidaritate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Evoluţiile legate de statul de drept în statele membre

Comisia Europeană a lansat o consultare specifică a părţilor interesate pentru a le solicita acestora informaţii cu privire la evoluţiile legate de statul de drept în statele membre şi în Uniune, în vederea pregătirii celui de al doilea raport anual privind statul de drept.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Noul coronavirus ar putea aduce măsuri de restricţionare a liberei circulaţii în interiorul UE

Comisia a propus o actualizare a Recomandării Consiliului din octombrie anul trecut de coordonare a măsurilor care afectează libera circulaţie în Uniunea Europeană.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect are în vedere modificarea organizării activităţii sanitar-veterinare

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42 /2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia a lansat faza de proiectare a iniţiativei noul Bauhaus european

Comisia a lansat faza de proiectare a iniţiativei noul Bauhaus european.

Noul Bauhaus european este un proiect economic, cultural şi de mediu, menit să îmbine designul, sustenabilitatea, accesibilitatea, caracterul abordabil şi investiţiile pentru a contribui la realizarea Pactului verde european.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a acordat autorizaţia de introducere pe piaţă pentru al doilea vaccin!

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă condiţionată (AIC) pentru vaccinul împotriva COVID-19, acesta fiind al doilea vaccin împotriva COVID-19 autorizat în UE.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a anunţat prima serie de investiţii directe de capital!

Comisia a anunţat prima serie de investiţii directe de capital, efectuate prin intermediul noului Fond al Consiliului European pentru Inovare (CEI).

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat modele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri de redresare

Comisia Europeană a publicat modele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naţionale de redresare şi rezilienţă care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.