Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România

Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

Ministerul Justiției salută publicarea acestui raport elaborat de Comisia Europeană pe baza contribuției naționale și a consultărilor din teren cu instituțiile și asociațiile profesionale relevante din sistemul judiciar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia decide să înregistreze o nouă inițiativă, care se referă la Ziua europeană Whatever it takes!

Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Ziua europeană Whatever it takes” („Tot ce este necesar”).

Făcând referire la declarația memorabilă din data de 26 iulie 2012, în care fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a rostit aceste trei cuvinte în engleză și a pus astfel capăt unei crize, inițiativa solicită oficializarea Zilei europene Whatever it takes ca „act simbolic al paneuropenismului”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A intrat în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale

Conform comunicatului Comisiei Europene, ieri a intrat în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale, noul set de norme de referință ale UE pentru un mediu online mai sigur și mai responsabil. Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puși în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conținut online.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană lansează cea de-a treia cerere de proiecte în cadrul Fondului UE pentru inovare

Comisia Europeană lansează cea de-a treia cerere de proiecte la scară largă în cadrul Fondului UE pentru inovare.

Cu un buget dublat la 3 miliarde EUR datorită creșterii veniturilor obținute din licitarea certificatelor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), această cerere de proiecte la scară largă din 2022 va promova implementarea de soluții industriale pentru decarbonizarea Europei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Senatul României salută acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei

Senatul României constată că propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei, consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se propune accelerarea introducerii plăților instant în euro!

Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă menită să asigure că toți cetățenii și întreprinderile care dețin un cont bancar în UE și în țările SEE pot face plăți instant în euro.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

România şi Comisia Europeană au semnat Acordul de parteneriat pentru 2021-2027

Pentru perioada 2021-2027, România va dispune de 43 de miliarde de euro pentru investiții care contribuie substanțial la creșterea calității vieții cetățenilor, prin crearea de locuri de muncă, asigurarea de infrastructuri moderne, întreprinderi competitive, resurse umane la cel mai înalt nivel, precum și administrații publice moderne și eficiente.

Acordul prevede o alocare totală constituită din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime de 43 miliarde euro, din care 31,5 miliarde euro alocare europeană.

Categories
Economie Ştiri

Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST

A fost aprobată Procedura de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST din cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia a prezentat o propunere de act legislativ privind rezilienţa cibernetică

Comisia Europeană a prezentat o propunere de nou act legislativ privind rezilienţa cibernetică prin care urmăreşte să protejeze consumatorii şi întreprinderile împotriva produselor cu caracteristici de securitate necorespunzătoare.