Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost eliminată Comisia pentru gestionarea sesizărilor din cadrul ASPAAS

Normele privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar au fost modificate de Ordinul nr. 650/2021.