Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost publicat Ordinul pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă

În Monitorul Oficial nr. 417/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4266/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

Categories
Ştiri

Se doreşte combaterea fraudei alimentare la nivel european

Consiliul a adoptat concluzii privind etapele următoare în îmbunătăţirea modalităţilor de abordare şi de descurajare a practicilor frauduloase din lanţul agroalimentar.

Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului Sănătate

Proprietarii de terenuri trebuie să ia măsuri de combatere a ambroziei. Este lege!

În frumoasele legende ale anticei Elade, ambrozia era un aliment aparte, rezervat numai puternicilor zei ai Olimpului, cărora le conferea tinerețe veșnică, viață fără de sfârșit. Dar tot ambrozie se numește și o plantă pe care autoritățile o consideră atât de primejdioasă pentru sănătatea umană, încât recent a trebuit să fie „scoasă în afara legii”. Parlamentul a adoptat o lege anume pentru combaterea sa, „onoare” de care nu multe dintre bălăriile de pe maidanele patriei noastre au avut parte.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Noi obligații instituționale referitoare la schimbul de informații necesar în combaterea spălării banilor

Omul onest pune de-o parte bani albi pentru zile negre iar individul certat cu legea agonisește grămezi de bani negri pentru… nopți albe. Aceasta pentru că oricine poate spune „adio” somnului odihnitor, precum și liniștii sufletești, atunci când are seiful (ori salteaua) doldora de bani negri!

Chiar dacă există câteva metode vechi, patentate, de spălat banii, plus o mulțime de metode proaspăt născocite, banul negru nu-l poți curăța cu toată apa Oceanului Planetar. Deseori, proprietarul banilor negri ajunge să se dea singur în vileag, intrând în vizorul autorităților, prin repetate tranzacții sau operațiuni bancare suspecte.

În „Monitorul oficial” 415/2017 a fost publicată Legea 125/2017 privind modificarea și completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

România sprijină combaterea terorismului la OSCE

osce
Ministerul Afacerilor Externe informează că România a sprijinit eforturile președinției germane vizând creșterea încrederii în spațiul cibernetic și combaterea terorismului, în cea de-a doua zi a Consiliului Ministerial al OSCE.

În cadrul reuniunii a fost adoptată, pentru prima dată în ultimii doi ani, o declarație privind negocierile în format privind soluționarea conflictului transnistrean, care “rămâne o prioritate majoră pentru România“.

A mai fost adoptată şi o decizie ministerială privind eforturile legate de reducerea riscurilor utilizării tehnologiilor de informație și comunicare, combaterea terorismului, dar și prevenirea deplasării transfrontaliere a teroriștilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Comitetul Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie

ministerul_munciiMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a declarat faptul că Guvernul a aprobat Memorandumul privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie.

Comitetul Interministerial, având atribuţii principale de constatare şi identificare a unor soluții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, îşi va exercita funcţiile în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANESFB), din care vor face parte Președintele Comitetului și secretariatul, dar şi câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerului Sănătății, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției.

 

Categories
Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Fonduri europene pentru combaterea poluării apelor cu nitraţi şi protejarea mediului rural

imagesPentru finanţarea Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi, ce vizează combaterea poluării apelor cu nitraţi şi protejarea mediului rural, a fost semnat un acord în valoare de 48 de milioane de euro, de către Cyril Muller, vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, şi Anca Dragu.

Astfel, vor beneficia de sprijin 30.000 de ferme mici pentru colectarea gunoiului de grajd şi pentru unităţi de compostare, gestionarea gunoiului de grajd şi epurarea apelor reziduale pentru aproape 100 de comune expuse poluării cu nitraţi.

De asemenea de fonduri va beneficia şi  Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR),  pentru a monitoriza şi a raporta organismelor naţionale şi Uniunii Europene date privind calitatea apelor de suprafaţă şi subteran din România.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Economie Protectia mediului

Despăduririle ilegale periclitează securitatea naţională. Vin zile negre pentru infractorii forestieri!

dforest
O plimbare prin codru te umple de energie, de bună dispoziţie! De fapt aşa ar trebui să fie. Dacă, însă, vei merge să revezi pădurile pe care “fiind băiet” – vorba lui Eminescu, le cutreierai cu dragă inimă, sunt destule şanse să te umpli de… “energie negativă”. De furie, mai pe şleau! Cum aşa?

Păi, cum să-ţi mai priască plimbarea, când vezi urme de arbori masacraţi la fiecare pas?! La fiecare arbore, trei-patru cioturi. Sau imense parcele defrişate 100%. “Pădure fără uscături nu există”, se zice. Dar, în despădurita Românie, “uscăturile” cu purtare penală au fost prea adesea lăsate în pace.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Financiar bancar Persoane juridice. Societăţi Sancţiuni

Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Ce au de făcut auditorii financiari?

moneyÎn vreme întreprinzătorul onest munceşte din răsputeri pentru îndeplinirea visului său de a obţine succes în afaceri, altora le stau gândurile numai la nelegiuiri, cum ar fi spălarea banilor sau chiar “investirea” profiturilor în finanţarea activităţilor teroriste. Pentru banii murdari încă nu s-a născocit maşina de spălat perfectă. Şi nici păcatele celui ce susţine financiar terorismul nu pot fi curăţate. Nu s-a inventat un înălbitor pentru conştiinţele mizerabile.

Finanţarea terorismului constă în colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau pentru susţinerea unei entităţi teroriste. Nelegiuirea se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Combaterea concurenței neloiale

baniLegea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 355/2015.

Astfel noua lege se referă la definiţia persoana fizică – orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârşeşte practici de concurenţă neloială, dar şi la faptul că denigrarea competitorilor și deturnarea clientelei constituie contravenții, fiind sancționate cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei, în cazul peroanelor juridice, și, potrivit noii legi, cu amenzi cuprinse între 5.000 si 10.000 de lei, în cazul persoanelor fizice.

De asemenea în vederea prevenirii unei pagube iminente, instanţele judecătoreşti competente pot dispune, în procedură de urgenţă, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluţionarea cauzei.

La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial, instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejată a devenit publică.