Tag-Archive for » cofinanţare «

electronic internetDin cauză că lucrările planificate în proiectul iniţial nu au putut fi finisate până la sfârşitul anului 2015 pe fondul întârzierilor la autorizarea lucrărilor la reţelele de internet de mare viteză, comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a aprobat reeşalonarea proiectului RO-NET privind construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale.

Astfel, proiectul va fi împărţit în două faze, iar valoarea totală aprobată pentru prima etapă este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane constituie cofinanţarea prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul RO-NET „Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor structurale” face parte din Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POCCE) pentru asistenţă structurală şi prevede instalarea a 3.265 de kilometri de fibră optică, în completarea actualei infrastructuri de telecomunicaţii din ţara noastră.

restaurare
Nici nu conștientizăm că trăim într-o țară încărcată de istorie, cu un bogat trecut al tradițiilor și cu locuri care s-au păstrat peste timp așa cum erau odinioară. Suntem mirați când turiștii străini care ne vizitează țară rămân fascinați că aici găsesc sate și clădiri care și-au păstrat patina vremii și locuri în care tradiția și meșteșugul nu s-au scufundat o dată cu suflul civilizației care ne-a cuprins pe toți.

Este adevărat că pentru a putea păstra neatins patrimoniul și pentru a-l putea transmite generației ce va să vină, este nevoie de bani pentru restaurarea, conservarea și menținerea acestor spații. Pentru că multe dintre satele românești au asemenea clădiri, s-a decis acordarea de bani europeni nerambursabili în perioada 2015-2020 în scopul conservării patrimoniului local și a tradițiilor pentru stimularea activităților de turism rural pentru menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale. Mai mult …

computerMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Potrivit proiectului de act normativ, un solicitant/beneficiar poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014 – 2020, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate ale programului, respectării, după caz, a regulilor ajutoarelor de stat şi a celor „de minimis” şi dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor măsurilor/ submăsurilor/ schemelor de ajutor.

Potenţialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014 – 2020, care prezintă dovada cofinanţării private prin extras de cont, solicită instituţiei bancare să blocheze în contul special al proiectului 50% din sumă, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului. Sumele respective sunt purtătoare de dobânzi la un nivel negociat de către beneficiar cu instituţia bancară la care este deschis contul şi se deblochează numai pe baza solicitărilor beneficiarilor avizate în prealabil de către AFIR.

Pentru proiectele selectate, care prevăd construcţii-montaj, contractul de finanţare se încheie în baza proiectului tehnic în maximum 3 luni de la data notificării AFIR, prin care solicitantul este informat asupra aprobării finanţării proiectului, mai arată proiectul.