Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, zile libere pentru salariaţii din sectorul public!

Guvernul a decis ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 să fie zile libere pentru salariaţii din sectorul public.

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 să fie zile libere pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că acestea se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Salariaţii beneficiază de concediu de îngrijitor şi pot absenta pentru situaţii neprevăzute!

Potrivit ultimelor noutăţi legislative aduse Codului muncii de Legea nr. 283/2022 salariaţii beneficiază de concediu de îngrijitor.

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Numeroase modificări au fost aduse Codului muncii!

Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 283/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013/2022.

Vom prezenta mai jos succint cele mai importante modificări urmând ca în articolele următoare să le tratăm pe larg.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Președintele României a semnat vineri, 20 mai 2022, următoarele decrete:

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă vor putea fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice!

Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Categories
Articole Dreptul muncii Ştiri

Codul muncii a suferit modificări importante!

Codul muncii a suferit numeroase modificări aduse de OUG nr. 117/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 951/2021.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

În cazul în care angajatorul se află în procedura de insolvenţă, lichidatorului îi revin mai multe obligaţii!

Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 138/2021 care a adus completări art. 34.

Se introduce un nou alineat care prevede că în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Relaţiile de muncă, digitalizate prin utilizarea semnăturii electronice!

Se doreşte digitalizarea relaţiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice avansate sau calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în toate documentele necesare desfăşurării activităţii.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Codul muncii a fost modificat. Noutăţi privind microîntreprinderile!

În domeniul muncii este nevoie de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi de necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane.

Având în vedere acest context, în Monitorul Oficial nr. 474/2021 a fost publicată OUG nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Categories
Articole Dreptul muncii

Procedura reducerii temporare a timpului de muncă a salariaţilor în contextul stării de alertă!

Legea nr. 58/2021 a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.