Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Codul vamal urmează să fie modificat!

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de OUG pentru modificarea Legii nr.86//2006 privind Codul vamal al României.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România trebuie să conformeze legislaţia naţională privind datoria vamală la Codul vamal al UE

Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește conformitatea legislației naționale privind datoria vamală la Codul vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013), potrivit unui comunicat.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Au fost aprobate normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate!

txSimplitatea este complexitatea adusă la extrem, spunea Leonardo da Vinci. De complexitate nu ducem lipsă în ziua de azi, în privința legislației vamale și fiscale. Fără a avea vreo vocație profetică, se poate anticipa că lucrurile se vor complica, în continuare. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proceduri vamale simplificate de la începutul lunii mai

vama1

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunţă că, începând cu data de 1 mai 2016, firmele care se ocupă de importuri şi exporturi pe teritoriul Uniunii Europene se vor bucura de proceduri vamale simplificate.

“Noul Cod vamal va facilita activitatea comercială și va asigura protecția pieței interne. Cooperarea directă mai rapidă cu partenerii comerciali va securiza lanțurile de aprovizionare și va simplifica relația dintre mediul de afaceri și autoritățile vamale. Implementarea noului Cod vamal asigură premisele unui control vamal mai simplu și mai rapid, până în anul 2020”, a declarat Eugen-Dragoș Doroș, președintele ANAF.

De asemenea, prin noul Cod Vamal se va implementa un sistem electronic de gestiune a deciziilor vamale care va gestiona toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale.

De aceleaşi reguli vor beneficia toate societățile care-și desfășoară activitatea pe teritoriul statelor din UE, indiferent de statul membru în care sunt declarate mărfurile.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Începând cu 1 mai 2016 intră în vigoare Codul Vamal al Uniunii Europene

lc
Începând cu 30 octombrie 2013, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, însă cele mai importante prevederi, din perspectiva mediului de afaceri, vor intra în aplicare abia la 1 mai 2016.

Modificările care țin de domeniul vamal vor fi incluse într-un pachet legislativ constând din Codul Vamal al Uniunii, precum și alte două acte normative. În acest sens Codul vamal al Uniunii va fi completat, la nivel tehnic, de un Act delegat, iar la nivel de norme de aplicare, de un Act de punere în aplicare, publicarea actelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fiind preconizată spre finalul acestui an.

În timp ce în noul Cod fiscal, respectiv, în Titlurile VII si VIII, este păstrată și utilizată și definită în continuare noțiunea de proceduri sau regimuri vamale suspensive, începând cu 1 mai 2016 această noțiune va dispărea, nemaifiind preluată de Codul Vamal al Uniunii. Deasemnea regimurile vamale suspensive vor fi înlocuite de regimurile vamale speciale, dar care vor avea o altă sferă de cuprindere.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Noul Cod Vamal al UE – 1 mai 2016

Steag-UE-balantaLa data de 1 mai 2016, intră în vigoare noul Cod Vamal al Uniunii Europene prin care este reformată legislaţia vamală. Agenţii economici implicaţi în operaţiuni de comerţ exterior sunt direct afectaţi de noile prevederi, deoarece trebuie să acţioneze încă din acest an, pentru a se conforma noilor modificări şi a nu fi puşi în situaţia de a întreru­pe/modifica la jumătatea anului 2016 modul în care efectuează în prezent vămuirea mărfurilor.

Unul din obiectivele politicii vamale a UE este de a spori eficienţa organizării controalelor vamale dar în acelaşi timp de a eficientiza procedurile de vămuire şi a reduce obligaţiile administrative.

Astfel, pentru a ţine pasul cu teh­nologia, la nivelul Uniunii s-a luat decizia reformării legislaţiei vamale de bază şi anume Codul Vamal şi Dispoziţiile de aplicare a acestuia.

Una din modificările majore introduse de CVU constă în restructurarea regimurilor vamale. Noua categorie numită „regimuri speciale” înglobează pe lângă fostele regi­muri vamale suspensive şi destinaţii vamale pentru care în pre­zent nu se depun declaraţii vamale, cu consecinţele şi costurile aferente – depunere garanţie/plată taxe vamale. În această categorie intră şi operaţiunile de plasarea mărfurilor în zona liberă sau depozit temporar.