Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Codul silvic a suferit modificări! Tăierile rase în parcurile naţionale sunt interzise!

În Monitorul Oficial nr. 823/2020 a fost publicată Legea nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Şefii ocoalelor silvice şi conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost promulgată Legea privind modificarea Codului Silvic

Preşedintele României a semnat următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind statutul personalului feroviar;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.
Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru preîntâmpinarea scăderii producţiei de lignit!

Având în vedere consecinţele scăderii cu o cantitate de 9 milioane tone a producţiei de lignit şi implicit a producţiei de energie electrică, generată de imposibilitatea continuării unor lucrări de utilitate publică şi interes naţional, respectiv scăderea capacităţii de echilibrare a Sistemului energetic naţional cu risc de black – out la nivel de stat şi faptul că nu se vor putea constitui stocurile de cărbune pentru vârful de iarnă 2020 – 2021 Codul silvic a fost modificat.

Astfel, terenurile forestiere achiziţionate de operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat în condiţiile art. 6 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu fac parte din coridorul de expropriere al unei lucrări miniere declarate de interes naţional şi de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, dar care se regăsesc pe amplasamentul lucrării în cauză şi sunt necesare realizării lucrărilor miniere pot fi scoase din fondul forestier naţional. În acest caz, beneficiarul scoaterii din fondul forestier naţional este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat. Pentru terenurile forestiere care au fost incluse în coridorul de expropriere al lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier este statul român.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Codul Silvic a fost modificat!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Un aspect de noutate vizează posibilitatea scoaterii, în anumite condiții obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proprietarii de păduri situate în zonele protejate vor primi compensaţii în bani

Proprietarii de păduri situate în zonele protejate vor primi compensaţii în bani din partea statului, deoarece nu pot exploata lemnul de pe suprafeţele pe care le deţin, a declarat ministrul Apelor şi Pădurilor.

Ministrul a declarat: “Sunt proprietari care au pădurile în arii naturale protejate. Ei nu au primit, până acum, nicio compensaţie pentru că nu aveau voie să exploateze nici măcar o surcică din propria pădure. Anul acesta am venit cu o hotărâre de guvern care oferă compensaţii, adică o contravaloare a cât ar fi putut exploata şi valorifica.”

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile retrocedate nu va mai fi asigurată de Romsilva!

Guvernul a aprobat un proiect de Lege care abrogă unele dispoziții legale care stabileau obligația asigurării de către Regia Națională a Pădurilor –Romsilva a pazei și protecției vegetației forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de până la 180 zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de stat.

În această materie, Codul silvic stabilește obligația de administrare sau de realizare a serviciilor silvice în sarcina proprietarului chiar de la momentul punerii în posesie.

Pentru a asigura o sistematizare a legislației și pentru a evita incertitudinile pentru subiectele de drept vizate de prevederile legale, care instituie obligații în mai multe acte normative referitoare la serviciile de pază a terenurilor forestiere, se impune abrogarea prevederilor art.35 din Legea nr.1/2000.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Legea de modificare a Codului silvic a fost promulgată

parlamentPreşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de modificare a Codului silvic, pe care a reprimit-o de la Parlament după ce a solicitat ca aceasta să fie reexaminată.

În data de 20 mai, Camera Deputaţilor, a respins cererea de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis la Codul silvic, adoptând, cu 218 voturi “pentru”, 11 “abţineri” şi 95 “împotrivă”, legea în forma iniţială.

Deputaţii PNL au solicitat adoptarea cererii de reexaminare a preşedintelui Iohannis la Codul silvic, iar UDMR şi PSD au susţinut legea în forma adoptată iniţial.

Deputatul UDMR Attila Korodi a precizat că acest Cod silvic oferă o protecţie majoră pădurilor şi rezolvă problemele legate de lipsa pazei pădurilor, de presiunea mare a monopolurilor din domeniu şi din partea exportatorilor să ducă buştenii în afara ţării.

Totodată, deputatul PSD Doina Pană, a susţinut prevederea cu privire la obligativitatea întocmirii amenajamentelor silvice pentru proprietăţile de fond forestier mai mari de 10%, arătând că sunt peste 500.000 de hectare fără amenajament.

În data de 23 martie, preşedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, Legea pentru modificarea şi completarea Codului silvic, spre reexaminare, pe motiv că are prevederi de natură să limiteze activitatea operatorilor economici şi creează premisa legislativă a unui tratament juridic discriminator.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noul Cod Silvic a fost adoptat de Parlament

lc
La 20 mai Parlamentul României a adoptat noul Cod Silvic, după ce a fost respinsă cererea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a Codului silvic. În noul cod a fost păstrată măsura anti-monopol pentru piața de prelucrare a lemnului.

Anterior şeful statului a solicitat reexaminarea actului normativ pe motiv că acesta limitează activitatea economică a operatorilor economici sau a grupului de operatori economici, având impact asupra mediului concurențial și, implicit, asupra economiei ţării.

Pentru forma iniţială a Codului Silvic au votat 218 deputaţi, 95 au fost împotrivă, iar 11 deputaţi s-au abținut de la vot.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reexaminarea Codului Silvic în regim de urgenţă

codul-silvic-890x395

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gavrilescu, solicită preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României, dar şi parlamentarilor care urmează să îşi exprime votul asupra Codului Silvic, să reexamineze în regim de urgenţă acest proiectul privind Codul Silvic, astfel încât să poată fi retransmis preşedintelui spre promulgare în cel mai scurt timp.

Graţiela Gavrilescu susține că noul Cod Silvic vine cu o serie de articole importante care au rolul să pună capăt monopolurilor mari în domeniul prelucrării lemnului şi să determine intrarea în normalitate a suprafeţelor de păduri deţinute de micii proprietari din ţară.

“În calitatea mea de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, dar şi de deputat în Parlamentul României, vă invit să lăsaţi de-o parte orice interes de natură politică şi economică şi să votaţi acest act normativ prin prisma interesului naţional, astfel încât Codul Silvic să poată fi retransmis Preşedintelui, spre promulgare, în cel mai scurt timp”, a mai spus Graţiela Gavrilescu.

În data de 23 martie, Preşedintele Klaus Iohannis a semnat cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 27 martie 2008.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea de modificare a Codului Silvic retrimisă Parlamentului

Noul-Cod-Silvic
Preşedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea şi completarea Codului Silvic.

Motivul retrimiterii legii la Parlament se referă la faptul că “unele dintre intervenţiile legislative adoptate în cuprinsul acestei legi sunt de natură să limiteze activitatea operatorilor economici şi să aibă un impact nedorit asupra mediului concurenţial şi, implicit, asupra economiei, creând premisa legislativă a unui tratament juridic discriminator“.

Potrivit preşedintelui, “introducerea unei limitări arbitrare în activitatea operatorilor economici, care ar genera dezavantaje pentru unii şi avantaje pentru alţii, ar putea avea impact negativ asupra mediului concurenţial şi ar putea atrage posibilitatea de a fi invocată încălcarea obligaţiilor asumate de statul român în calitate de stat membru al Uniunii Europene”.

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 25 februarie, proiectul de modificare a Codului Silvic iniţiat de parlamentari PSD.