Tag-Archive for » Cod Fiscal «

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală adaptează instrucţiunile de completare pentru „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (formular 311), întrucât modul de depunere a fost modificat. Mai mult …

Inițierea negocierii colective, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, este obligatorie pentru punerea în aplicare a noilor modificări ale Codului Fiscal, în celelalte unități fiind obligatorie, de asemenea, negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, a decis Guvernul, introducând obligații care nu erau incluse în forma lansată în dezbatere publică a unei ordonanțe.

Aceasta este soluția introdusă, neanunțat, de Guvern pentru transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Mai mult …

Consiliul Fiscal a avizat negativ, proiectul de ordonanta de urgenta prin care Guvernul vrea sa modifice Codul Fiscal.

Ca si avizul Consiliului Economic si Social (CES), tot negativ, avizul Consiliului Fiscal este consultativ, dar obligatoriu, adica trebuie sa existe, favorabil sau nevaforabil. Guvernul a amanat adoptarea ordonantei pana luni, in asteptarea avizului de la Consiliul Legislativ.

Opinia Consiliului fiscal asupra proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata vineri pe site, precizandu-se ca Guvernul a cerut avizul pe proiect in data de 27 octombrie.

In urma dezbaterilor, membrii Consiliului Fiscal au ajuns la concluzia ca exista riscul „unor pierderi de venituri mai mari decat cele evaluate” si, in plus, „in lipsa unei constructii bugetare complete”, Guvernul nu poate certifica „faptul ca tintele bugetare anuale si pe termen mediu asumate prin Strategia Fiscal-Bugetara 2017-2019 nu vor fi depasite, in conditiile in care acestea din urma sunt oricum incompatibile cu regulile fiscale interne si cu tratatele europene”, motiv pentru care s-a decis prin vot ca avizul sa fie unul negativ.

O serie de măsuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse în proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Fiscal, analizată în primă lectură, în ședința de Guvern.

Astfel, Guvernul are în vedere majorarea numărului microîntreprinderilor care să beneficieze de impozit de 1% pe veniturile realizate, prin creșterea plafonului de încadrare ca microîntreprindere de la 500.000 de euro la 1 milion de euro. În prezent, IMM-urile care realizează cifra de afaceri între 500.000 de euro și 1 milion de euro plătesc impozit de 16% pe profit. Mai mult …

Ministerul Finanţelor Publice propune un regim fiscal distinct aplicabil în cazul operaţiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal, începând cu al treilea autovehicul, se arată într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, se propune instituirea unui regim fiscal distinct aplicabil în cazul operaţiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal, respectiv începând cu al treilea autoturism. Astfel, veniturile obţinute din transfer vor fi considerate venituri din alte surse, indiferent de data dobândirii. Impozitul se calculează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final. Mai mult …

Un sondaj realizat de Consiliul Național pentru Întreprinderile Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR) arată că 97,5% dintre respondenți nu susțin plata defalcată a TVA și tot o pondere de 97,5% consideră că această modificare va avea efecte negative asupra activității firmei lor.

La sondajul efectuat pe site-ul Consiliului pentru IMM-uri în perioada 8 — 28 august au răspuns un număr de 818 firme, din care 54,1% sunt microîntreprinderi, 19,7% întreprinderi mici, 18,4% întreprinderi mijlocii, 5,9% întreprinderi mari și 1,9% alte forme juridice.

Întrebați dacă susțin modificarea Codului fiscal și instituirea plății defalcate a TVA în mod obligatoriu, 97,5% dintre respondenți au răspuns că nu susțin această modificare. Mai mult …

Modificările aduse miercuri Codului Fiscal de către Guvern nu mai prevăd scutirea medicilor de impozitul pe venit, măsură prevăzută în programul de guvernare al PSD. Medicii au însă o consolare. Nu este singură măsură promisă care însă nu va fi aplicată. O soartă similară are și scutirea de impozit pe veniturile din dividende. Nici această facilitate nu mai apare în noua formă a Codului Fiscal.

Scutirea medicilor a fost propusă în data de 8 august în proiectul de modificare a Codului Fiscal și urma să intre în vigoare la 1 septembrie. Proiectul includea persoanele care practică profesia de medic la articolul 60 – Scutiri al Codului Fiscal. Proiectul definea beneficiarii scutirii ca ”Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor precum și din activități independente din exercitarea profesiei de medic”. Mai mult …

Codul fiscal a suferit recent, potrivit noutăţilor legislative, unele modificări. Actul normativ care a adus aceste modificări este Ordonanţa nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 706/2017.

Modificările aduse

Deducerea limitată în cazul cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate. În prezent, cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, sunt integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, indiferent de nivelul veniturilor înregistrate din înstrăinarea creanţelor respective. Începând cu 1 ianuarie 2018 aceste creanţe vor fi deductibile în limita plafonului de 30%. Mai mult …

Guvernul a modificat Codul fiscal, una din măsurile fiscale vizând aducerea ponderii taxelor în prețurile de piață ale carburanților în zona valorilor medii identificate la nivelul Uniunii Europene .

Potrivit unei Ordonanțe adoptate, accizele pentru benzine și motorină se majorează gradual, în două etapte, cu 0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie 2017, și cu încă 0,16 lei/litru, începând cu 1 octombrie 2017. Aceste niveluri ale accizelor pentru carburanți sunt valabile până în anul 2022, inclusiv. Mai mult …

Avocatul Poporului precizează că a solicitat încă din data de 4 august atât punctul de vedere al autorităților publice implicate în adoptarea Ordonanței 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, cât și pe cel al organizațiilor patronale și sindicale naționale.

Avocatul Poporului menționează că scopul acestui demers a fost obținerea unei imagini de ansamblu asupra impactului social, economic, de politică fiscală și, în special, a îndeplinirii condițiilor de constituționalitate de către actul normativ în cauză. Mai mult …