Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit au fost delegate

Ordinul nr. 651/2021 prevede delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Au fost delegate Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce prevede Codul etic al personalului didactic?

Avem reguli noi în educaţie. Pentru prima dată, în noul an şcolar, profesorii sunt obligaţi să respecte Codul Etic, care interzice meditaţiile cu propriii elevi şi cadourile. Codul Etic al profesorilor a fost aprobat prin ordin de ministru.

Ordinul privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar nr. 4831/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 844/2018.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat Codul Etic al profesorilor!

Avem reguli noi în educaţie. Pentru prima dată, în noul an şcolar, profesorii sunt obligaţi să respecte Codul Etic, care interzice meditaţiile cu propriii elevi şi cadourile. Codul Etic al profesorilor a fost aprobat prin ordin de ministru.

Codul de Etică le interzice profesorilor să ceară şi să primească bani, cadouri sau servicii, să colecteze fonduri de la elevi şi părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Codul etic pentru Corpul diplomatic și consular al României

diplomatieAbraham Lincoln definea diplomația ca fiind „arta de a-i lăsa pe alții să facă de bună voie… ceea ce le spui tu.” Sigur, diplomația este o artă pe care unii o învață în timp urmând școli de specialitate, trecând examene și doar cei mai buni dintre cei buni ajung la final să facă parte din Corpul diplomatic și consular al României

Doar cei pentru care „arta conversației constă atât în ascultarea politicoasă, cât și în discuția agreabilă” (Atwell) și cei care au înțeles că „arta diplomației constă în a-l ține pe adversar în expectativă” (Paulo Coelho) ajung să fie trimiși în misiuni diplomatice și consulare, ca reprezentanți ai țării.

Ca în orice meserie, și-n acest domeniu legiuitorul a considerat că se impune să stabilească anumite reguli ce trebuie urmate de cei care fac parte din corpul diplomatic și consular. Astfel, potrivit programului legislativ, în Monitorul Oficial nr. 271 din 14 aprilie 2014 a fost publicat Codul etic pentru Corpul diplomatic și consular al României.

Cui i se aplică prevederile acestui Cod etic?

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Cod de etică pentru învăţământul preuniversitar

prof
Ministerul Educaţiei are în curs de finalizare proiectul Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar.

Proiectul prevede că profesorii care ocupă funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau care sunt membri în structuri de conducere trebuie să respecte criteriile unui management eficient al resurselor, să promoveze standardele profesionale şi morale specifice şi să aplice cu obiectivitate reglementările legale şi normele etice.

De asemenea, profesorii cu funcţii de conducere sau care fac parte din structuri de acest fel trebuie să evalueze corect, conform prevederilor din fişa postului, dar şi să selecteze personalul didactic şi personalul didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare.

Tot prin proiect se interzice cadrelor didactice cu funcţii de conducere activităţi de comerţ în unitatea şcolară în lipsa unui contract prealabil, aprobat de către Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Analize şi dezbateri privind Codul Etic

procedura-fiscala-580x385Potrivit declaraţiilor ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, în ceea ce priveşte Codul Etic, există un prim draft de modificare a Legii educației în acest sens. Acesta va fi făcut public după primirea observațiilor de la juriști și după consultarea cu sindicatele.

De asemenea ministrul a mai adăugat că acest document încă se află în dezbatere publică și există motive importante pentru care acest Cod mai trebuie să treacă prin procesul de analiză și dezbatere.

Un cod etic aprobat așa pur și simplu din biroul ministrului nu va produce niciun efect dacă el nu este discutat înainte în primul rând cu profesorii, cu părinții, cu studenții și practic el să fie cunoscut înainte de a fi aprobat oficial. (…) De asemenea, avem nevoie de niște modificări legislative care să vizeze pe de o parte modalitatea prin care putem să asigurăm un anumit tip de protecție instituțională ...”, a precizat Remus Pricopie.