Categories
Articole Drept penal

Modificări importante ale Codului de procedură penală!

Codul de procedură penală a fost recent modificat de Legea nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 493/2021.

Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor, nu în 15 zile, termen prevăzut până la această modificare.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ştirilor juridice Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Articole Drept penal

CCR. O dispoziţie din Codul de procedură penală a fost declarată neconstituţională

Codul de procedură penală, art. 146 indice 1, prevede că obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul.

Categories
Articole Drept penal

Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite instituie o suspendare a dreptului de a conduce?

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-a fost solicitat să se pronunţe pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Se are în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
“Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal”.

Practica judiciară

Într-o primă opinie se reţine că obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar şi tot în conţinutul aceluiaşi act i se atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea – credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Într-o a doua opinie, analiza dispoziţiei legale de la art. 335 alin. (2) din Codul penal porneşte de la constatarea faptului că noţiunea juridică de “suspendare a exercitării dreptului de a conduce” nu este definită în vreun act normativ. Astfel, în cuprinsul actului normativ de referinţă în materie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia de drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), este definită, la art. 6 pct. 291, noţiunea de “suspendarea înmatriculării”, însă nu şi suspendarea dreptului de a conduce.

Decizia ICCJ

ICCJ a admis sesizarea prin Decizia nr. 18/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 66/2020.

S-a reţinut că principiul legalităţii incriminării şi pedepsei presupune că nicio faptă nu poate fi considerată infracţiune dacă nu există o lege care să prevadă acest lucru (nullum crimen sine lege) şi nicio sancţiune penală nu poate fi aplicată dacă ea nu era prevăzută de lege pentru fapta comisă (nulla poena sine lege). Legalitatea incriminării şi a pedepsei apare ca una dintre cele mai importante limitări ale lui ius puniendi, ea reprezentând principala garanţie a securităţii juridice a cetăţeanului în faţa dreptului penal. Acest deziderat de securitate presupune în mod necesar posibilitatea oricărei persoane de a cunoaşte, anterior comiterii, faptele care constituie infracţiuni şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii lor.

Aşadar, obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Drept civil Ştiri

CCR. Excepţie de neconstituţionalitate admisă cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură penală

Plenul Curţii Constituşionale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitata dispoziţiilor art. 146 indice 1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art.1461din Codul de procedură penală, care nu permite contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională.