Categories
Drept civil Ştiri

CCR. Excepţie de neconstituţionalitate admisă cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură penală

Plenul Curţii Constituşionale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitata dispoziţiilor art. 146 indice 1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art.1461din Codul de procedură penală, care nu permite contestarea legalităţii măsurii referitoare la obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituţională.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

Sesizarea are în vedere următoarea chestiune de drept: “dacă prevederile art. 643 alin. (2) din Codul civil instituie o excepţie de la opozabilitatea hotărârii judecătoreşti, reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură civilă”.

Categories
Organizare judiciară

Cum interpretăm sintagma “termenul de judecată”?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra interpretării sintagmei “termenul de judecată”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că sintagma “termenul de judecată” nu este definită din punctul de vedere al interesului juridic, iar sintagma folosită în cuprinsul art. 244 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă este diferită, referindu-se la termenul pentru dezbaterea fondului în şedinţa publică, şi nu la termenul când a avut loc judecata.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ICCJ. Recursul formulat împotriva hotărârii prin care a fost soluţionată cererea de revizuire

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 17/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Ce instanţă este competentă material să soluţioneze cererile evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei?

Codul de procedură civilă prevede că hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului.

Art. 483 alin. 2) C. procedură civilă prevede că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) – j), în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv. De asemenea, nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului.

Categories
Drept civil Ştiri

Lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţele bugetare!

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 18 iunie 2018, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2496/84/2017/a1 şi, în consecinţă, stabileşte că:

”În interpretarea dispoziţiilor 105 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/ lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 922 din Codul de procedură civilă

CCR
În Monitorul Oficial al României nr. 485 din 29 iunie 2016 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 305/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 922 din Codul de procedură civilă.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 922 din Codul de procedură civilă care are următorul conţinut: “Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.”

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, art. 922 din Codul de procedură civilă încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 922 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Modificarea dispoziţiilor referitoare la redactarea hotărârilor judecătoreşti

descărcare (8)Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu privire la necesitatea modificării Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală, în sensul motivării hotărârilor judecătoreşti de către un alt judecător al instanţei, desemnat de colegiul de conducere, în situaţiile excepţionale în care judecătorul sau judecătorii care au participat la judecarea cauzei se află într-o imposibilitate obiectivă de a le redacta.

Categories
Contracte Financiar bancar Ştiri

Dispoziţii referitoare la clauzele abuzive ale băncilor

justitiePotrivit Ministerului Justiţiei, termenul de intrare în vigoare a dispoziţiilor în materia clauzelor abuzive, astfel cum au fost amendate prin Legea de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, a fost prorogat până la 1 octombrie, de către Parlament.
Pe 30 ianuarie, ministrul Justiţiei de atunci, Mona Pivniceru, a declarat că dispoziţiile din noul Cod de procedură civilă privind înlăturarea clauzelor abuzive ale băncilor au fost prorogate pentru şase luni deoarece nu au avut un studiu de impact.

Categories
Drept civil Organizare judiciară Ştiri

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă-amânată

ordonantaÎn şedinţa de miercuri, 30 ianuarie 2013, pe Agenda de lucru a şedintei Guvernului a fost inclusă Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe. Prin prezenta ordonanţă Guvernul a adoptat amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pregătirii judecătorilor şi întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziţii ale Codului procesual civil.
Ordonanţa stabileşte termenele pentru intrarea în vigoare a: şedintelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, dată la care intră în vigoare Codul de Procedură Civilă; şedintelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedură Penală; sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în cazul neîndeplinirii de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea: 1 august 2013.