Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Tezele prealabile ale proiectului Codului administrativ

TRAIAN BASESCU - PARLAMENT
În Monitorul Oficial al României nr. 237 din 31 martie 2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 196/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ.

Tezele prealabile indică aspectele care trebuie soluţionate în viitorul Cod Administrativ, legate de deficienţele existente în legislaţia actuală în domeniul administraţiei publice şi care constau în: inexistenţa unor definiţii unitare ale principalelor concepte din administraţia publică; prevederi legale redundante şi paralele, mai frecvente în domeniul administraţiei publice locale; norme juridice contradictorii; vid legislativ în special în ceea ce priveşte regimul juridic cadru al serviciilor publice; dificultăţi în aplicarea prevederilor legale în vigoare generate de norme juridice neclare şi necorelate.

Domeniile care fac obiectul de reglementare al proiectului Codului administrativ sunt:

  • administraţia publică centrală;
  • prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate;
  • administraţia publică locală;
  • statutul funcţionarilor publici şi statutul juridic aplicabil personalului contractual din administraţia publică;
  • exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale;
  • răspunderea administrativă;
  • serviciile publice.
Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Executivul a aprobat Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ al României

Prima-OUG-a-Guvernului-Ungureanu--Legea-societatilor-comerciale
În cadrul şedinţei din 23 martie, Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Tezele prealabile ale viitorului Cod Administrativ al României, pe care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice intenţionează să îl finalizeze în toamna acestui an.

Tezele prealabile indică aspectele care trebuie soluţionate în viitorul Cod Administrativ, legate de prevederi incomplete, neunitare şi, uneori, contradictorii, conţinute de cele 18 acte normative care reglementează, în prezent, administraţia centrală şi locală.

Astfel, noul Cod Administrativ va unifica legislaţia actuală în domeniul administraţiei prin asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice, prin completarea, corelarea şi clarificarea aspectelor legate, în principal, de: ocuparea funcţiilor publice; incompatibilitatea între funcţia de viceprimar şi funcţia de consilier local; regimul juridic al proprietăţii publice şi private a statului în unităţile administrativ-teritoriale.

Nu în ultimul rând, prin elaborarea unui astfel de Cod Administrativ legislaţia administraţiei publice va fi mai uşor de parcurs şi de înţeles de către funcţionari şi cetăţeni.