Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

A fost înfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului!

Recent au fost aduse unele modificări cu privire la instituţia prefectului şi subprefectului. Hotărârea nr. 66/2021 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Funcţiile de prefect şi de subprefect sunt funcţii de demnitate publică

Într-un comunicat Ministerul Afacerilor Interne anunţa că, ieri, 1 martie 2021, s-a aprobat în şedinţa de Guvern Hotărârea de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Codul administrativ a suferit modificări cu privire la instituţia prefectului

În Monitorul Oficial nr. 117/2021 a fost publicată OUG nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind organizarea Ministerului Energiei

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Codului administrativ!

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar fără obligativitatea organizării unor concursuri!

Codul administrativ reglementează aspecte cu privire la regimul donaţiilor făcute către stat sau către unităţile administrativ – teritoriale exclusiv în cadrul părţii a V – a titlul I “Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale”, dispunând aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului, precum şi determinarea valorii de piaţă a acestora de către un evaluator, fără a fi prevăzute aspecte cu privire la donaţiile făcute statului care intră în proprietatea privată a acestuia, astfel se creează un vid de reglementare care a determinat blocarea realizării de donaţii către stat sau către unităţile administrativ – teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul instituţiei prefectului vor fi organizate oficii prefecturale

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Se reglementează organigrama – cadru de organizare a instituţiei prefectului, personalul din cadrul acesteia, precum şi atribuţiile structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Articole

Alegerile locale vor fi desfăşurate în termen de 6 luni de la încetarea stării de urgenţă!

În contextul epidemiologic actual multe voci au susţinut că alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale nu pot fi efectuate fără riscuri majore la adresa sănătăţii publice şi fără încălcarea măsurilor dispuse de autorităţile medicale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

CCR:Legea privind Codul administrativ este neconstituţională în ansamblul său

Legea privind Codul administrativ este neconstituţională în ansamblul său, a decis Curtea Constituţională a României.

Potrivit surselor citate, legea Codului administrativ este neconstituţională deoarece acest act normativ a fost adoptat fără avizul Consiliului Economic şi Social, fiind încălcat şi principiul bicameralismului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ a fost contestat la Curtea Constituţională!

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind Codul administrativ.

“Prin modul în care a fost adoptată, legea dedusă controlului de constituţionalitate încalcă prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) şi (3), ale art. 75 alin. (1), (2) şi alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum şi cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constituţie. Totodată, prin conţinutul normativ, legea contravine normelor şi principiilor constituţionale”, precizează şeful statului în sesizarea transmisă CCR.