Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Codului administrativ!

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar fără obligativitatea organizării unor concursuri!

Codul administrativ reglementează aspecte cu privire la regimul donaţiilor făcute către stat sau către unităţile administrativ – teritoriale exclusiv în cadrul părţii a V – a titlul I “Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale”, dispunând aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului, precum şi determinarea valorii de piaţă a acestora de către un evaluator, fără a fi prevăzute aspecte cu privire la donaţiile făcute statului care intră în proprietatea privată a acestuia, astfel se creează un vid de reglementare care a determinat blocarea realizării de donaţii către stat sau către unităţile administrativ – teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul instituţiei prefectului vor fi organizate oficii prefecturale

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Se reglementează organigrama – cadru de organizare a instituţiei prefectului, personalul din cadrul acesteia, precum şi atribuţiile structurilor de specialitate ale instituţiei prefectului.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Articole

Alegerile locale vor fi desfăşurate în termen de 6 luni de la încetarea stării de urgenţă!

În contextul epidemiologic actual multe voci au susţinut că alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale nu pot fi efectuate fără riscuri majore la adresa sănătăţii publice şi fără încălcarea măsurilor dispuse de autorităţile medicale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

CCR:Legea privind Codul administrativ este neconstituţională în ansamblul său

Legea privind Codul administrativ este neconstituţională în ansamblul său, a decis Curtea Constituţională a României.

Potrivit surselor citate, legea Codului administrativ este neconstituţională deoarece acest act normativ a fost adoptat fără avizul Consiliului Economic şi Social, fiind încălcat şi principiul bicameralismului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ a fost contestat la Curtea Constituţională!

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind Codul administrativ.

“Prin modul în care a fost adoptată, legea dedusă controlului de constituţionalitate încalcă prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) şi (3), ale art. 75 alin. (1), (2) şi alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum şi cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constituţie. Totodată, prin conţinutul normativ, legea contravine normelor şi principiilor constituţionale”, precizează şeful statului în sesizarea transmisă CCR.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Codului administrativ va intra la dezbateri şi vot!

Proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, pensii speciale pentru aleşii locali, precum şi eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale în administraţia locală, va intra la dezbateri şi vot, în procedură de urgenţă, în plenul Camerei Deputaţilor. După adoptarea modificărilor la Codul penal, prioritatea acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului este adoptarea Codului Administrativ.

Una dintre prevederile Codului Administrativ este că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene aleşi după anul 1992 vor primi o pensie specială în limita a trei mandate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră în dezbatere!

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră la dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ a dat pe 20 iunie raport de admitere pentru acest proiect cu opt voturi ‘pentru’ şi trei ‘împotrivă’.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Comisia Europeană atrage atenţia asupra Codului Administrativ!

Propunerile Codului Administrativ făcute în parlamentul de la Bucureşti nu sunt în conformitate cu angajamentele agreate anterior de guvernul României şi, în cazul în care condiţiile convenite nu sunt îndeplinite, acest lucru constituie motiv de suspendare a plăţilor către priorităţile programelor afectate, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

”Comisia Europeană are obligaţia de a asigura buna folosire a bugetului Uniunii Europene, iar în acest context Comisia şi România au convenit acum câţiva ani asupra unor condiţii privind folosirea fondurilor ESIF (structurale şi de investiţii) în perioada actuală, astfel încât să se asigure că administraţia publică este bine echipată pentru a garanta folosirea corectă a fondurilor europene. 

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative

Ce prevede Codul administrativ al României!

Propunerea legislativă privind Codul administrativ al României a trecut de un prim vot la senatori, intrând acum în atenția deputaților, de la care ar putea ieși foarte curând cu votul decisiv de adoptare, din moment ce s-a decis ca ea să treacă în procedură de urgență prin Parlament.

Reamintim că după adoptarea la deputați, documentul va ajunge la șeful statului spre promulgare și va trebui să fie publicat în Monitorul Oficial ca să intre în vigoare, în majoritatea cuprinsului său, în 30 de zile de la publicare.