Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Activitatea de audit a instituţiilor prefectului se preia de către Direcţia audit public intern din cadrul MAI

Hotărârea nr. 473/2022 prevede modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ: modificări!

OUG nr. 1/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Codul administrativ, modificări de ultimă oră!

OUG nr. 138/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Codului administrativ

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Funcţionari publici Social Ştiri

Au fost aduse modificări în Statutul special al funcţiei publice de inspector social

OUG nr. 87/2021 prevede completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Noutăţi privind trecerea unui bun din domeniul public al statului!

Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ – teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Prefectul poate delega atribuţiile secretarului general, conducătorului compartimentului juridic!

Legea nr. 155/2021 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României a semnat, potrivit unui comunicat, următoarele decrete:

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/2021.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

A fost înfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului!

Recent au fost aduse unele modificări cu privire la instituţia prefectului şi subprefectului. Hotărârea nr. 66/2021 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.