Tag-Archive for » clasificarea «

1
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.

În România a avut loc un amplu proces de clasificare a unităţilor medicale conform criteriilor de evaluare în categoria corespunzătoare gradului de competenţă în conformitate cu prevederile art. 171 alin.(5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările ulterioare.

Mai mult …