Tag-Archive for » circulaţie «

Un număr de 20 de parlamentari au depus în Senat un proiect de lege care include maşinile BNR, transportatoare de valori, în categoria autovehiculelor autorizate să utilizeze în trafic un semnal de avertizare luminos care obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere.

Proiectul legislativ completează OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în sensul în care autovehiculele aparţinând “Băncii Naţionale a României care efectuează şi însoţesc transporturile de valori” primesc dreptul de utilizare în trafic a luminii albastre ca semnal special de avertizare luminos.

Mai mult …

Platforma digitală prin care pot fi achitate online taxele şi impozitele locale şi centrale pentru persoane fizice, Ghiseul.ro, a fost interconectată cu Acces Point eDelivery, sistemul care permite instituţiilor publice naţionale şi europene să facă schimb de informaţii, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

Practic, după realizarea unui protocol de colaborare între autorităţile române şi franceze, de exemplu, un cetăţean român ar putea vedea în Ghiseul.ro taxele pe care le are de plătit pentru proprietăţi deţinute în Franţa, amenzi de circulaţie sau alte datorii publice, inclusiv metodele de plată sau chiar plata direct online.  Mai mult …

Consiliului Interministerial de Siguranță Rutieră din cadrul ARR a avut o întâlnire în data de 6 iunie 2018 cu reprezentanţii RAR, APIA, ASF şi cei ai Direcţiei Poliţia Circulaţiei din cadrul Poliţiei Române, Tema principală a fost promovarea unui eventual proiect de lege care să interzică circulaţia maşinilor cu volan pe dreapta în România, sau/şi identificarea unor soluţii care să conducă la diminuarea numărului accidentelor produse de acestea pe teritoriul ţării. În ultimul an, numărul acestora a crescut alarmant. Mai mult …

VOT - PARLAMENT - CROITORU
În data de 5 octombrie, Senatul a adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale, care prevede că în cazul lipsei rovinietei valabile, atunci când contravenția este depistată cu ajutorul camerelor video, procesul-verbal se încheie în maximum 30 de zile de la data la care șoferul a circulat fără rovinietă valabilă.

Ceea ce s-a omis din textul legii face referire la stabilirea unui termen care să curgă între săvârșirea propriu-zisă a contravenției și constatarea acesteia, ce duce la încălcarea principiul eficienței răspunderii contravenționale, conform căreia răspunderea trebuie să intervină într-un termen cât mai apropiat de cel al comiterii contravenției. Astfel, şoferii vor primi procesele-verbale de constatare a contravenției la intervale de câteva luni de la săvârșirea contravenției.

O alta modificare specificată în Propunerea legislativă consta în reducerea termenului de comunicare a procesului-verbal de contravenție de la două luni la 15 zile cu atașarea fotografiei doveditoare că vehiculul a circulat în data respectivă pe tronsonul de drum în cauză, precum și actul doveditor al lipsei rovinietei.

child-travel-letter-calgary
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate prevede că declaraţia părinţilor pentru minorii care călătoresc în străinătate poate fi eliberată pentru mai multe călătorii pentru o perioadă de trei ani, fără menţionarea destinaţiilor.

De asemenea, Legea promulgată mai prevede exceptarea de la prezentarea declaraţiei părinţilor sau tutorelui pentru minorii care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în statul de destinaţie şi eliminarea obligativităţii menţionării scopului deplasării şi a rutei în cuprinsul declaraţiei notariale ce conţine acordul părinţilor de efectuare a călătoriei de către cetăţeanul român în străinătate însoţit de o altă persoană.

Tot prin act normativ se stipulează introducerea cărţii electronice de identitate ca document de călătorie şi eliberarea paşapoartelor de serviciu şi pentru personalul autorităţilor publice care candidează pentru posturi în cadrul unor organizaţii, instituţii sau misiuni internaţionale, dacă se solicită expres, sau care ocupă funcţii de expert naţional detaşat la instituţiile UE.

Stema_MAIMinisterul Afacerilor Interne a supus spre dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare și de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum și a elementelor acestor date.

Astfel, Ordinul ministrului afacerilor interne nr.65/2014 stabileşte Procedura de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi elementele acestor date, în aplicarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.

Modificările propuse vizează aspecte formale, respectiv de corelare cu actualul text european, fără a aduce atingere mecanismului deja implementat:

a) înlocuirea trimiterilor la textul Directivei 2011/82/UE cu trimiteri la Directiva (UE) 2015/413 în cadrul menţiunilor de transpunere, precum în cuprinsul Procedurii,
b) modificarea termenului „stupefiante” cu cel de „droguri” în cuprinsul Anexei nr.3,
c) corelarea menţiunilor de transpunere cu textul Directivei (UE) 2015/413.

drum-in-lucru11

Aproape toate şantierele de pe drumurile României nu sunt semnalizate pe timp de noapte cu indicatoare luminoase. Actul normativ care reglementează acest domeniu nu este clar şi nimeni nu ştie exact cum trebuie avertizaţi şoferii pentru a evita accidentele.

Închiderea şi restricţionarea circulaţiei pe drumurile publice sunt reglementate de un ordin comun al ministerelor Transporturilor şi Internelor din aprilie 2000.

Conform actului normativ, “semnalizarea rutieră temporară a lucrărilor, executate pe artere magistrale şi de legătură din mediul urban, se realizează cu indicatoare retroreflectorizante, completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă”.

În acelaşi act normativ, se arată că instituirea restricţiilor de circulaţie în localităţi este aprobată de primărie, cu acordul poliţiei.

De asemenea, Ordinul prevede că accidentele rutiere cauzate de semnalizarea rutieră incompletă revin în totalitate executantului de lucrări.

Referindu-se la situaţia actuală, şoferii menţionează că cele mai multe lucrări sunt prost semnalizate.

mobil

Ministerul Afacerilor Interne a supus spre dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 5 din 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.

Prin proiectul de act normativ s-au propus următoarele dispoziții:

  1.  introduce Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlandei şi Regatul Danemarcei în domeniul de aplicare a Legii nr. 5/2014. Concomitent se prevede posibilitatea aplicării prevederilor şi faţă de Confederaţia Elveţiană, în măsura în care acest stat va face obiectul Directivei (UE) 2015/413 în viitor;
  2.  modificarea termenului de stupefiante cu cel de droguri, respectiv substanțe psihoactive în scopul corelării textului legii cu cel existent în Codul penal;
  3.  introducerea unei excepții de la declanșarea procedurii de informare și stabilirea unor situații concrete în care nu se impune o astfel de acțiune având în vedere situațiile ce pot fi întâlnite în practică.
     armonizarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal cu noul temei juridic de adoptare a Directivei (UE) 2015/413;
  4.  modificarea calendarului de transmitere a rapoartelor către Comisia Europeană având în vedere necesitatea de corelare cu noua Directivă;
     înlocuirea trimiterilor la textul Directivei 2011/82/UE cu trimiteri la Directiva (UE) 2015/413 în cadrul mențiunilor de transpunere.

Priectul intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I.

wood1Modul în care se realizează exploatarea fondului forestier naţional e un subiect delicat şi o chestiune de maximă importanţă pentru viitor. Conform unui studiu bazat pe analiza imaginilor preluate prin satelit (realizat de către Greenpeace), pe parcursul unei perioade relativ scurte (2000-2011) s-au defrişat sau au fost degradate circa 28.000 de hectare, în fiecare an. Mai mult …

descărcare (7)Conform unui comunicat, Banca Naţională a României va lansa, începând de astăzi, o monedă din alamă, cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naționale.

Tirajul pentru această emisiune este de 1 milion de monede.

Astfel, monedele de circulaţie cu caracter comemorativ, cu valoare nominală de 50 bani, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate la moment în circulaţie la cupiura de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.

Totodată, punerea în circulaţie a monedelor din alamă cu caracter comemorativ, dedicate împlinirii a zece ani de la denominarea monedei naționale se va realiza prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.