Tag-Archive for » chirie «

Cererea de apartamente destinate închirierii din centrele universitare a început să crească încă din timpul verii, iar proprietarii se grăbesc să crească preţurile înainte de începerea noului an şcolar.

Chiriile medii solicitate de proprietari pentru apartamentele vechi sunt vizibil mai mari în prima jumătate a lui 2018, comparativ cu semestrul întâi al anului trecut, conform unei analize realizate.

Cele mai importante creşteri anuale au fost consemnate, de departe, în Cluj-Napoca, care depăşeşte Capitala şi în ceea ce priveşte nivelul mediu al chiriilor. În Bucureşti, pe de altă parte, variaţiile de preţ au fost semnificativ mai temperate, chiriile locuinţelor cu două şi trei camere fiind similare cu cele din 2017.

Judecătorii, procurorii şi personalul asimilat acestora care nu deţin în proprietate sau nu au primit de la autorităţile locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu. Legea mai prevede că aceia care nu beneficiază de o locuinţă de serviciu în localitatea în care activează au dreptul la decontarea chiriei sau a navetei din localitatea de domiciliu la serviciu.

Pe lângă asta, personalul din Justiţie mai poate deconta patru călătorii dus-întos pe an, în orice destinaţie din ţară, dar şi medicamente sau tratamente medicale. Mai mult …

descarcare-10Agenţia Naţională de Administrare Fiscală începe verificarea mai amănuntiţă a contractelor de închiriere. Prima etapă este o campanie de informare a proprietarilor de locuinţe, urmată de acţiuni de control şi sancţiuni.

Conform ştirilor juridice prima etapă este în plină desfăşurare, astfel fiscul a declanșat campania de verificare a pieței chiriilor la sediile asociațiilor de proprietari. Acestea au început, deja,  să le solicite celor care au contracte de închiriere să depună copii vizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).  Mai mult …

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii.

Prin proiect se urmăreşte redefinirea elementelor de infrastructură în contextul dezvoltării actuale a societăţii informaţionale, precum şi responsabilizarea încheierii contractelor de închiriere de către structurile în al căror patrimoniu se află elementele de infrastructură care fac obiectul propunerilor de închiriere, având în vedere şi calitatea conducătorilor acestora de ordonatori de credite.

În acelaşi timp, se asigură corelarea cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în sensul stabilirii modului de utilizare a sumelor reţinute din valoarea chiriei, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Modificarea actului normativ nu implică cheltuieli suplimentare.

bloc ANL
Cererea tot mai mare de locuințe către ANL, l-a determinat pe legiuitor să relaxeze și să diversifice condițiile în care poate fi închiriată o astfel de locuință socială, să ofere posibilitatea cumpărării ei în rate respectând anumite condiții și să acorde anumite drepturi, dar și obligații deținătorilor de locuințe ANL.

Dinamica socială l-a determinat pe legiuitor să adopte HG 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG 962/2001 care a fost publicată în Monitorul Oficial 284 din 14 aprilie 2016. Mai mult …

lc
La 16 martie 2016, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege privind locuinţele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) potrivit căruia valoarea de vânzare a unui imobil ANL se ponderează cu un coeficient determinat de 1.00 pentru Bucureşti şi municipiile de importanţă naţională, urmând ca preţul locuinţelor ANL din Capitală să scadă. Camera Deputaţilor este for decizional, proiectul de lege urmează să fie transmis preşedintelui pentru promulgare.

Actul normativ prevede că chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normală stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximun 1%. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinţei.

Proiectul prevede modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), lege care trata în mod egal şi echitabil toţi cetăţenii care intrau sub incidenţa prevederilor sale, fără a face diferenţieri între aceştia, fără privilegii sau discriminări. Ulterior, prin amendarea legislaţiei s-a ajuns la situaţia în care preţurile locuinţelor ANL din municipiul Bucureşti au crescut.

romanian soldierDin an în Paşte, ne aducem aminte că printre noi mai trăiesc şi câţiva români care-au văzut din apropiere chipul terifiant al războiului. Războiul e lucrul acela pentru care ostaşii profesionişti se pregătesc în fiecare zi de pace şi acel lucru care junilor fascinaţi de jocurile video cu împuşcături li se pare o frumoasă aventură, în care eroii pozitivi sunt mereu “greu de ucis”.

Vrei să ştii ce-i războiul? Uită de producţiile hollywoodiene, oricât de bine regizate şi bugetate. Nu căuta realitatea războiului nici în cărţi, chiar de scriitura lor e impresionantă. Te vei ocupa de ficţiuni mai târziu. Mai mult …

casaInvariabil, fiecare nou an aduce modificări fiscale, dar veştile îmbucurătoare pentru contribuabili nu şochează prin marea lor frecvenţă. La început de 2014 a răsărit în Codul fiscal o nouă prevedere: românii ce obţin câştiguri din chirii trebuie să mai achite şi CASS, pe lângă impozit. Totuşi, unele categorii vor fi exceptate la achitarea CASS pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor.

De curând, a fost alcătuită o procedură care va fi întrebuinţată în scopul punerii în practică a prevederilor legale privind exceptarea de la plata CASS a unor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Mai mult …

imobil retrocedat
Având în vedere numeroasele nedreptăți la care asistăm, tindem să îi dăm crezare lui Eugen Barbu care spunea că „dacă dreptatea ar fi o sârmă, aș îndrepta-o.”  Probabil că așa au gândit și cei care au luptat ani de zile în instanță pentru a li se retroceda imobilul preluat abuziv în perioada comunistă. Pentru mulți, însă, a fost o bucurie de scurtă durată, pentru că legiuitorul a avut grijă ca, anumite imobile care erau de interes public la data retrocedării către proprietar, să continue să își păstreze destinația.

Proprietarului i s-a adus la cunoștință că are obligația să încheie un contract de închiriere pe timp de 5 ani și, în generozitatea sa, statul i-a fixat și cuantumul chiriei pe care acesta urma să încaseze de la imobile de tipul: grădinițe, școli, licee, colegii, creșe, spitale, case de copii, administrații financiare, ministere, tribunale, sedii de poliție, arhive naționale, primării, prefecturi, teatre, muzee, biblioteci. Mai mult …

lcPotrivit unei Ordonanţe de Urgenţă, aprobată de Guvern, medicii rezidenţi vor putea beneficia mai uşor de locuinţe ANL după ce au fost incluşi în categoria „tineri specialişti din învăţământ şi sănătate”.

Este necesară includerea medicilor rezidenţi în categoria tinerilor specialişti din sănătate care pot achiziţiona locuinţele realizate prin programele Autorităţii Naţionale pentru Locuinţe (ANL) destinate închirierii, având la bază aceleaşi considerente, respectiv migraţia personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit, aspect care a condus la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o optimă funcţionare a întregii activităţi desfăşurate în unităţile sanitare publice„, arată textul ordonanţei de urgenţă.

Astfel, conform modificărilor aduse de actul normativ Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, tinerii specialişti din învăţământ şi din sănătate, în sensul prevederilor legii, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ- teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.