Categories
Articole Drept penal

Numirea reprezentantului persoanei juridice conduce la o practică judiciară unitară?

În cadrul procesului penal persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi procedurale de reprezentantul său legal.

Însă potrivit art. 491 alin. 2) C. procedură penală dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta. Iar alin. 3) al aceluiaşi articol prevede că în cazul în care persoana juridică nu şi-a numit un mandatar, acesta este desemnat, după caz, de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii.

Categories
Articole Drept civil

Condiţia de noutate pentru pronunţarea asupra unei chestiuni de drept nu este îndeplinită. Care sunt efectele?

Legislaţia prevede că în cazul în care în cursul judecăţii se constată o chestiune de drept instanţa va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Atenţie însă trebuie respectate unele condiţii pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se poată pronunţa asupra subiectului supus atenţiei.

Categories
Articole Drept penal

Pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept. Care sunt condiţiile?

Legislaţia prevede că dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Dispoziţiile de mai sus fac obiectul art. 519 C. procedură civilă şi au constituit subiectul unei chestiuni de drept fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.