Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Hotărâri de Guvern adoptate în ultima şedinţă

Guvernul României a publicat lista hotărârilor de Guvern adoptate în ultima şedinţă:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de masă gratuită

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 127/2022.

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani, precum şi elevii din învăţământul dual pot beneficia de masă gratuită în cantinele şcolare sau prin servicii de catering şi cazare gratuită în internatele şcolare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Domeniul energetic Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022

Hotărârea nr. 442/2022 prevede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022.

Categories
Articole Ştiri

Legea locuinţei a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 237/2022 a fost publicată Legea nr. 45/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR a fost aprobat de Ordinul nr. 227/2022.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 154/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat

Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost recent modificată de Ordinul nr. 129/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Feroviare Române

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 113/2022.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ: modificări!

OUG nr. 1/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Economie Ştiri

Modificări aduse Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

În unităţile administrativ – teritoriale se poate organiza, după caz, numai serviciul de alimentare cu apă, cu condiţia asigurării colectării apelor uzate prin sisteme individuale, adecvate pentru procesarea apelor uzate, care să asigure normele de igienă şi sănătate a populaţiei, precum şi protecţia mediului, la standarde similare cu sistemele centralizate de canalizare şi epurare.