Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Modificări ale Legii privind dezvoltarea regională în România

Art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România a fost recent completat de OUG nr. 46/2023.

Ordonanța completează cadrul legal pentru exercitarea atribuțiilor aferente activității de control pentru verificarea eligibilității cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul Programelor Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria și Interreg IPA România-Serbia, de către structurile distincte din cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași, Oradea și Timișoara.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali a aprobat bugetul pentru anul 2023

Hotărârea nr. 8/2023 aprobă documentele prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali.

Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2022, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2022 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I din anul 2023 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Ordinul nr. 412/2023 prevede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I din anul 2023 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile care pot fi decontate din sumă forfetară efectuate de deputați și senatori

În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii pot efectua cheltuieli din suma forfetară.

Potrivit Hotărârii nr. 3/2023 pot fi decontate chiria aferentă spaţiilor, cheltuielile de întreţinere, gospodărire, precum şi alte utilităţi şi servicii (încălzire, energie electrică, gaze, apă, canal, salubritate, abonament radio – TV, abonament cablu TV, abonament internet, asigurare şi monitorizare pază, reparaţia şi igienizarea spaţiului şi alte prestaţii de servicii necesare pentru funcţionarea biroului parlamentar) se justifică pe baza contractelor încheiate cu prestatorul de servicii şi a documentelor justificative de plată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 miliarde de euro

În cursul lunii ianuarie, Autoritățile de Management ale programelor operaționale aferente perioadei 2014 – 2020 au transmis către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, spre certificare și rambursare, declarații de cheltuieli în valoare totală de 184 milioane de euro.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Plafonul maxim al cheltuielilor decontate prefecților și subprefecților

A fost stabilit plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric!

Legea nr. 4/2023 prevede modificarea art. 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

Guvernul a adoptat legea de modificare a cadrului legal privind pensiile de serviciu

Guvernul a adoptat proiectul de Lege care vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, care este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actul normativ adoptat respectă atât prevederile PNRR, cât și deciziile CCR și urmărește ajustarea cheltuielilor totale cu pensiile și indemnizațiile de serviciu, conform angajamentelor asumate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2023

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2023, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 368.026 mii lei – venituri şi cheltuieli în sumă de 502.987 mii lei credite de angajament şi 367.925 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 101 mii lei.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Cadrul general pentru gestionarea fondurilor alocate României din Rezerva de ajustare la Brexit

În Monitorul Oficial nr. 1207/2022 a fost publicată OUG nr. 176/2022 privind gestionarea contribuţiei financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit.

Ordonanța de urgență stabilește cadrul general de gestionare a fondurilor alocate României din Rezerva de ajustare la Brexit, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.