Categories
Articole Transporturi

Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar

În Monitorul Oficial nr. 1107/20222 a fost publicată Legea nr. 302/2022 prevede modificarea alineatului (1) al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Unităţile administrativ – teritoriale vor fi finanţate pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice

Ghidul de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug – in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal a fost aprobat de Ordinul nr. 2595/2022.

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Senatului României pe anul 2023!

Bugetul Senatului României pe anul 2023, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 324.990 mii lei credite de angajament şi 324.990 mii lei credite bugetare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2022 a fost rectificat

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 63.421 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 88.860 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 25.439 mii lei.

Categories
Economie Ştiri

Se acordă ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

În Monitorul Oficial nr. 839/2022 a fost publicată Ordonanţa nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară.

Actul normativ reglementează măsuri financiare ce constau în acordarea de granturi pentru tranziţia către economia circulară. Măsurile financiare constau în acordarea de ajutoare de minimis în vederea stimulării realizării unor investiţii şi a unor categorii de activităţi cu finanţare din fonduri de la bugetul de stat, în scopul tranziţiei către economia circulară.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Pensii Social

Rectificarea bugetelor asigurărilor sociale şi de stat au fost aprobate!

În Monitorul Oficial nr. 822/2022 a fost publicată Ordonanța nr. 20/2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 536.767 mii lei prin diminuarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu suma de 1.940.595 mii lei şi majorarea celorlalte venituri cu suma de 1.403.828 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 536.767 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.

Categories
Economie Ştiri

Au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare

Au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Ordonanţarea cheltuielilor privind ajutorul de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil, emisă de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în calitate de administrator al schemei.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Cheltuielile de transport şi cazare ale celor care adoptă copii vor fi decontate

Sumele necesare pentru transport şi cazare în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil care are domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare se decontează în mod unitar, la nivelul întregii țări.