Categories
Sănătate Ştiri

Se prevede stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aplicarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, a fost reglementată taxa clawback, o contribuţie financiară pusă în sarcina producătorilor de medicamente.

Categories
Economie Ştiri

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost aprobată prin Lege

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prin Legea nr. 115/2020.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Au fost alocate sume pentru finanţarea cheltuielilor personalului din serviciile sociale

Prin Hotărârea nr. 329/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt de 230 lei/zi!

Hotărârea nr. 269/2020 a modificat normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Normativului de cheltuieli specific sistemului administraţiei penitenciare se află în dezbatere publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific sistemului administraţiei penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române

În Monitorul Oficial nr. 187/2020 a fost publicat Ordinul nr. 731/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române.

Se prevede că se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi care se finanţează din venituri proprii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noi reguli în decontarea cheltuielilor de transport a elevilor!

Legea educaţiei naţionale a fost modificată de OUG nr. 15/2020.

Aceasta prevede că elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus – întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport rutier.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 a fost aprobat!

A fost aprobat registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.

Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Ministrul Finanţelor a reiterat că sunt bani pentru investiţii!

Ministrul Finanţelor a reiterat că, până la finele anului, sunt bani atât pentru investiţii, cât şi pentru cheltuieli legate de salarii şi pensii, însă, dacă o cheltuială publică poate fi ajustată într-un mod logic, acest lucru trebuie făcut.

Întrebat despre circulara transmisă ordonatorilor de credit, privind diminuarea cheltuielilor, Teodorovici a precizat că aceştia trebuie să facă o analiză şi dacă sunt cheltuieli ce pot fi reduse, să acţioneze în mod corespunzător.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Recuperare cheltuieli de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că cererea de încuviințare a executării silite în cazul în care debitoarea nu are sediul social în România, aceasta nefiind constituită în conformitate cu formele de organizare a societăţilor, reglementate de legislaţia românească, competența de soluționare revine, conf0rm art. 651 alin. 1 C. proc. civ., instanţei în a cărei circumscripţie se găseşte domiciliul creditoarei, la data sesizării organului de executare.