Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medici/personal medical Ştiri

Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională!

ÎCCJ a admis recent un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 26/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 27/2020.

Categories
Alegeri Ştiri

Ce indemnizaţii vor primi preşedinţii birourilor electorale?

Au fost stabilite cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

Hotărârea nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Producătorii agricoli care au fost afectaţi de seceta vor primi sprijin financiar!

Ţinând cont de faptul că manifestarea fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale afectează grav atât producţia obţinută, cât şi veniturile producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cu implicaţii în asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi în reluarea ciclului de producţie de către producătorii agricoli a fost adoptată OUG nr. 148/2020.

Categories
Sănătate Ştiri

Se prevede stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aplicarea art. 37 din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, a fost reglementată taxa clawback, o contribuţie financiară pusă în sarcina producătorilor de medicamente.

Categories
Economie Ştiri

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 a fost aprobată prin Lege

A fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 prin Legea nr. 115/2020.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Au fost alocate sume pentru finanţarea cheltuielilor personalului din serviciile sociale

Prin Hotărârea nr. 329/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt de 230 lei/zi!

Hotărârea nr. 269/2020 a modificat normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Normativului de cheltuieli specific sistemului administraţiei penitenciare se află în dezbatere publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific sistemului administraţiei penitenciare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române

În Monitorul Oficial nr. 187/2020 a fost publicat Ordinul nr. 731/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române.

Se prevede că se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi care se finanţează din venituri proprii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noi reguli în decontarea cheltuielilor de transport a elevilor!

Legea educaţiei naţionale a fost modificată de OUG nr. 15/2020.

Aceasta prevede că elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus – întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport rutier.