Tag-Archive for » cheltuieli judecata «

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că cererea de încuviințare a executării silite în cazul în care debitoarea nu are sediul social în România, aceasta nefiind constituită în conformitate cu formele de organizare a societăţilor, reglementate de legislaţia românească, competența de soluționare revine, conf0rm art. 651 alin. 1 C. proc. civ., instanţei în a cărei circumscripţie se găseşte domiciliul creditoarei, la data sesizării organului de executare. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 274 alin. 2 C. proc. civ., suportarea cheltuielilor de judecată revine părții care a pierdut procesul. În speţă, sunt suportate de partea care este în culpă procesuală şi sumele plătite pentru onorariile experților pentru expertizele nevalorificate, întrucât acestea sunt datorate indiferent dacă proba în cauză a condus prin ea însăși la soluționarea pe fond a pricinii. Mai mult …