Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii având în vedere unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Recursul în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: în interpretarea dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, va fi exonerat pârâtul de la plata cheltuielilor de judecată în situaţia în care obiectul acţiunii îl reprezintă un litigiu din categoria celor nesusceptibile de procedura punerii în întârziere, respectiv un litigiu privind anularea unui act pentru care legea prevede că singura modalitate de anulare este contestaţia introdusă la instanţa competentă şi care poate fi formulată doar în cadrul unui termen de decădere (cum ar fi contestaţia la decizia de stabilire a pensiei, contestaţia la executare, plângerea contravenţională etc.) sau un litigiu în care hotărârea nu se poate pronunţa doar pe baza recunoaşterii pârâtului?

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Cererea accesorie având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa de timbru în căile de atac

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept referitoare la “taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Cererea accesorie având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa de timbru în căile de atac

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept referitoare la “taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.

Categories
Drept penal Internaţional Protecţie socială

Hotărârea în cauza Pop împotriva României. Nota de plată a României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat recent într-o cauză împotriva României.

În Monitorul Oficial al României nr. 464/2019, a fost publicată Hotărârea în cauza Pop împotriva României, din 16.10.2018.

Reclamantul care suferă de tulburări psihice de la o vârstă fragedă, a fost supus urmăririi penale pentru o tâlhărie care a avut loc în apropierea domiciliului reclamantului. În cadrul urmăririi penale, reclamantul a fost dus la secția de poliție pentru a da anumite declarații, după ce la domiciliul său a fost efectuată o percheziție. Conform reclamantului, la secția de poliție în timpul interogării a fost lovit în reptate rânduri, scopul acestori lovituri era recunoașterea vinovăției.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Cheltuielile de judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în recurs nu pot fi formulate critici privind cuantumul cheltuielilor de judecate acordate de instanţa de fond, întrucât proporţionalitatea onorariului avocaţial cu valoarea ori complexitatea cauzei şi cu munca prestată de avocat reprezintă o chestiune de temeinicie, lăsată la aprecierea instanţei în faţa căruia se solicită acordarea acestor cheltuieli, astfel încât onorariul să reflecte valoarea muncii depuse de apărător pe parcursul soluţionării fazei procesuale pentru care este cerut, motiv pentru care criticile nu pot fi primite în recurs, unde pot fi invocate numai critici de nelegalitate. În speță, reclamantul a fost obligat la plata către pârât cu titlu de onorariu de avocat a sumei de 12.000 RON.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

CEDO s-a pronunţat în mai multe cauze împotriva României!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauze împotriva României:

1. Deaconu împotriva României

Curtea a constatat încălcarea art. 14 al Convenția Europeană a Drepturilor Omului, coroborat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, motiv pentru care statul român trebuie să plătească, în termen de trei luni, suma de 3000 de euro.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Cheltuielile de judecată nu sunt sunt supuse controlului instanței de recurs

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu pot face obiectul controlului de legalitate al instanței de recurs criticile recurentului privind cheltuielile ocazionate de desfășurarea procesului, acordate de către instanţa de apel, atât cele care vizează compensarea, cât și cele care vizează cuantumul acestora, întrucât sunt aspecte ce țin de netemeinicie şi de apreciere a probelor administrate. În speță, motivele de recurs (principal și incident) – privind greșita aplicare de către instanța de apel legat de cuantumul  cheltuielilor de judecată în sensul compensării – nu pot fi primite întrucât vizează exclusiv cuantumul și modul de acordare a cheltuielilor de judecată ale instanței de fond și a celei de apel.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

În procesul în care se solicită acordarea cheltuielilor de judecată dintr-un proces anterior se pot solicita și alte cheltuieli?

Regula este că partea care pierde un proces va suporta cheltuielile de judecată care constau în taxă de timbru, onorariu de avocat și de expert. Sunt situații în care partea care câștigă nu solicită acordarea acestor cheltuieli în litigiul respectiv, ci pe cale separată printr-un alt proces.

Atât vechiul Cod de procedură civilă, cât și actualul Cod acceptă posibilitatea ca, cel care câștigă procesul (fie nu solicită aceste cheltuieli de judecată în cursul procesului, fie, deși le cere, instanța omite să se pronunțe asupra lor) să poată formula o acțiune separată de recuperare a acestora în termen de 3 ani de la soluționarea definitivă a procesului.

Categories
Articole Drept civil

Procesul-verbal de contravenţie a fost anulat.Inspectoratului de Poliţie are de plata cheltuielile de judecată?

Cererile de anulare a procesului- verbal de contravenţie este una dintre cele mai întâlnite cereri în faţa instanţei.

Potrivit ştirilor juridice, într-un caz practic, constatând că procesul – verbal contravențional nu este legal, fiind afectat de nulitate, instanța va admite plângerea contravențională formulată de petentul PC în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție, și va dispune anularea Procesului – verbal contravențional  nr. x, întocmit la data de 03.11.2016, cu exonerarea petentului de plata amenzii contravenționale.

Pentru ca petentul să obțină cheltuieli de judecată ar fi trebuit să cheme în judecată persoana juridică de drept public deținătoare de patrimoniu la nivelul căreia sau prin intermediul căreia acționează ca organ autoritatea publică pe care o constituie intimatul Inspectoratului de Poliție.

Categories
Articole Drept civil

Care este momentul procesual până la care se pot pretinde cheltuieli de judecată?

downloadPartea interesată poate pretinde cheltuieli de judecată însă potrivit legislaţiei, art. 452 C. de procedură civilă, partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor în dosarul în legătură cu care se solicită cheltuieli de judecată.