Categories
Articole Fiscalitate Învăţământ şi educaţie Salarizare Taxe/Impozite

Noutăţi!Cele mai recente măsuri fiscale adoptate!

Prin OUG nr. 8/2021, Monitorul Oficial nr. 168/2021, au fost luate măsuri fiscal – bugetare şi au fost modificate unele acte normative.

Prezentăm mai jos cele mai semnificative modificări:

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se va menţine cuantumul indemnizaţiei de hrană de care beneficiază personalul din sectorul bugetar

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul i-a numit pe cei 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat!

În conformitate cu legea responsabilității fiscal-bugetare, Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, cei 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiții publice prioritare, vor fi incluse în Strategia fiscal-bugetară care se va elabora pentru perioada 2018-2020.

Aceștia sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Apărării Naționale; Ministerul Transporturilor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației Naționale; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Justiției.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul finanţelor publice ar trebui să includă toate reglementările pentru autorităţile locale

Codul finanțelor publice locale ar trebui să includă toate reglementările pentru autoritățile locale, inclusiv cum se constituie bugetul, cum se cheltuie banii, cum se finanțează serviciile.

Vom găsi aici și Titlul IX din Codul Fiscal (Impozite și taxe locale), prevederi referitoare la cum colectează și cum stabilesc nivelul taxelor.

Va crește astfel gradul de libertate, de decizie, a autorităților locale în ce privește taxele și salariile.

Statul ar lăsa o libertate mai mare autorităților locale pentru gestionarea resurselor și ar interveni în principal pentru a susține corectarea unor dezechilibre de dezvoltare înregistrate și în prezent între diferite zone ale țării.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Cheltuielile bugetare necesare desfășurării activităților de management al situațiilor de urgență vor fi suportate de la buget

Activitatea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate,  în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Autorităţile executive de la nivel local şi judeţean au stabilite atribuţii în ceea ce priveşte managementul activităţilor de apărare împotriva incendiilor. Asigurarea materială şi financiară aferentă activităţii de apărare împotriva incendiilor se realizează pe seama bugetului unităţii administraţiei publice locale. 

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Noua structură organizatorică a Camerei Deputaţilor

download (1)Un memorandum intern prin care în noua structură organizatorică a forului sunt reduse 32 de funcţii de conducere (86 din 118 posturi) pentru construirea unui aparat de lucru eficient, a fost aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Potrivit memorandumului intern aprobat de Biroul Permanent, înfiinţarea unei noi structuri organizatorice intervine ca urmare a creşterii gradului complexităţii activităţii, ceea ce presupune stabilirea acelor funcţii de conducere care să permită identificarea imediată a responsabilităţilor, pe de-o parte, dar şi ca urmare a necesităţii încadrării în cheltuielile bugetare de personal.

“Aceste măsuri se înscriu în procesul de eficientizare a activităţii Camerei Deputaţilor prin construirea unui aparat de lucru propriu eficient, premisă pentru modernizarea serviciului public parlamentar prin introducerea sistemelor de tehnologie informaţională şi social-media, utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane, coroborate cu măsuri de creştere a gradului de profesionalizare a funcţiei publice parlamentare în condiţiile menţinerii numărului optim de salariaţi necesari realizării misiunii publice”, se mai arată in memorandum.