Tag-Archive for » cetăţeni «

ciolos-660x400Guvernul lucrează la un Plan de acţiuni sectoriale, document care va fi trimis Parlamentului alături de Bugetul de stat pentru 2016, a anunţat premierul Dacian Cioloş.

Acest Plan de acţiuni sectoriale, pe fiecare domeniu în parte, ar urma să fie finalizat şi depus la Parlament o dată cu Bugetul. Sigur, nu va fi depus ca un act normativ, ci va însoţi Bugetul, pentru că acest Plan de acţiuni sectioriale va fi legat în mare parte de buget. E ceea ce ne propunem noi să facem anul care vine pe fiecare domeniu în parte„, a precizat premierul.

De asemenea, Dacian Cioloş a mai adăugat că a convenit cu miniştrii de resort să existe un plan de acţiune detaliat pe chestiuni legate de securitate şi siguranţă a cetăţenilor, precizând că nu există semne că ar putea fi probleme sau riscuri în România, dar că „este bine să fim pregătiţi”.

refugSub impactul unor evenimente prin care a trecut România de curând, ştirile şi preocupările legate de imigranţii care bat la porţile Europei (sau care intră direct) au trecut într-un plan secund. Totuşi, problema afluxului masiv de străini proveniţi din zonele de conflict ale Orientului Apropiat, şi nu numai, rămâne în actualitate.

Chestiunea a intrat în vizorul legiuitorului. Urmarea? O poate anticipa oricine. A fost conceput şi adoptat un nou act normativ, prin a cărui parcurgere vom constata ce le oferă şi le rezervă statul român imigranţilor. Vom remarca faptul că nu lipsesc măsurile ce denotă un anume grad de circumspecţie faţă de potenţialii “vizitatori”. Mai mult …

siasPaza straşnică trece primejdia rea! Însă, oricât ar fi paza de bună, ispita infracţională e mult prea puternică la unii indivizi, ce se vor remarca prin fapte de pomină mai drevreme sau mai târziu. Inventivitatea şi tenacitatea puse în slujba fărădelegii sfidează, uneori, cele mai sofisticate sisteme de protecţie a cetăţenilor şi organizaţiilor. Pe neaşteptate, oricine poate ajunge în postura de victimă! Mai mult …

magistratHotărârea recentă a Curţii de Justiţie a UE prevede ca cei care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene şi care obţin statutul de rezident pe termen lung într-o ţară membră pot fi obligaţi să promoveze un examen de integrare civică.

Astfel, persoanele care nu sunt cetăţeni al UE, resortisanţii ţărilor terţe, pot cere, după cel puţin cinci ani de şedere legală neîntreruptă într-un stat membru al Uniunii, să li se acorde statutul de rezident pe termen lung. La rândul său statul în cauză poate cere rezidenţilor pe termen lung să promoveze un examen de integrare civică.

RomaniaRecent, unităţilor administrativ-teritoriale li s-a oferit posibilitatea de a avea steaguri proprii. Unora le surâde ideea, alţii sunt departe de a fi încântaţi. Ceilalţi, poate cei mai mulţi, sunt indiferenţi. Steagul comunal sau orăşenesc e ultima lor grijă! Mai înainte de-a ne zori să trecem în rândurile vreuneia dintre cele trei tabere, ar trebui, totuşi, să vedem ce spune legea cu pricina! Mai mult …

CO2Activităţile umane determină dispersarea unor colosale cantităţi de dioxid de carbon în atmosferă. Avântul pe care l-a luat industria în ultimul secol a generat, prin arderea hidrocarburilor extrase din sol, o îngrijorătoare creştere a concentraţiilor de CO2 în aer. Întrucât efectele creşterii concentraţiei CO2 în atmosferă, dar şi în Oceanul Planetar, are un potenţial ameninţător, a apărut, firesc, întrebarea: cum să ne debarasăm, pe viitor, de „producţia” de CO2, astfel încât să nu mai punem în pericol echilibrul climatic, biosfera? Mai mult …

airDe numeroase cauze de boală te poţi feri, dar aerul poluat eşti nevoit să-l respiri. Poluarea aerului este unul dintre neajunsurile pe care, pe moment, trebuie să le accepţi ca atare… exceptând cazul în care ai la tine masca de gaze. Ce să facem pe termen mediu şi lung? Să declarăm război poluării!

Particulele aflate în suspensie lezează ţesutul pulmonar. Dioxidul de azot irită plămânii şi diminuează rezistenţa aparatului respirator faţă de acţiunea virusurilor, mai ales la copii. Dioxidul de sulf afectează sistemul respirator şi produce agravarea afecţiunilor cardio-vasculare. Mai mult …

maeAnul trecut, în cea de-a doua zi a lunii octombrie, la Kiev a fost semnat un acord privind micul trafic de frontieră, între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei. Prin această înţelegere a fost reglementat regimul juridic al micului trafic la frontiera comună a statelor contractante şi au fost prevăzute condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea eliberării permiselor de mic trafic de frontieră. Mai mult …

drink“Beţia este o nebunie cu voie”, grăieşte înţelepciunea strămoşilor. Într-un raport OMS a fost prezentat consumul de alcool pe cap de locuitor în diferitele state. La coada clasamentului se află ţări precum Pakistanul sau Libia, unde, în medie, un cetăţean consumă… 0,1 litri de alcool pur pe an. Mai mult …

avocatulpoporuluiPeste România s-a abătut, în ultimii 10-12 ani, o ploaie de ordonanţe de guvern şi de ordonanţe de urgenţă ale guvernului. Un potop ce nu mai conteneşte! Unele ordonanţe sunt constituţionale, altele… prea puţin. Sau deloc! Ordonanţele de urgenţă se emit în situaţii extraordinare, nu la fiecare 5 zile. Că doar nu ne aflăm sub asediu. Executivul nu trebuie să ia locul Parlamentului!

Conform Constituţiei şi legii ce reglementează organizarea acestei instituţii, Avocatul Poporului posedă dreptul exclusiv de-a înştiinţa Curtea Constituţională a României cu privire la emiterea unor ordonanţe de guvern aflate în dezacord cu prevederile constituţionale. Mai mult …