Tag-Archive for » certificat de urbanism «

justitie4
Regula este că actele administrative normative cuprind reglementări cu caracter general, impersonal care produc efecte față de toată lumea, iar actele individuale produc efecte față de o persoană sau anumite persoane identificate în cuprinsul actului. Intră în sfera actelor administrative normative hotărârea de guvern care stabilește prețuri maximale pentru unele produse, hotărârea unui consiliu local prin care se stabilesc taxele locale etc. În schimb, în sfera actelor administrative individuale intră: diploma, decizia de pensionare, procesul-verbal de contravenție, autorizația de construcție etc.

În practică, s-a ivit o problemă care a necesitat sesizarea ÎCCJ pentru a o lămuri: dacă poate fi invocată excepția de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs. Mai mult …

autorizatie-de-construire
Având în vedere operațiunile de exploatare a petrolului și gazelor naturale care sunt considerate a fi de interes național, legiuitorul a considerat că se impune să modifice legislația cu privire la autorizarea și executarea de lucrări de construcții atât pentru aspectele sus-menționate, cât și pentru persoanele fizice care edifică o construcție.

În Monitorul Oficial 874 din 1 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ale cărei prevederi au intrat în vigoare în 4 noiembrie 2016. Mai mult …

autorizatieSe spune că un om trebuie să facă neapărat trei lucruri în viață: să planteze un pom, să construiască o casă și să aibă un copil. Sigur că nu puțini sunt aceia care se încumetă să își construiască o casă pe pământ refuzând din start ideea de a locui la bloc. Aventura birocratică printre hârtiile care sunt necesare acestui demers, îi descurajează însă pe mulți.

Având în vedere actele și avizele necesare construirii unei case și anumite puncte de vedere diferite în această materie, a  fost necesară intervenția Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) care prin Decizia nr. 13/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a clarificat dacă este sau nu necesară procedura aprobării tacite ( autorizația este considerată a fi acordată dacă autoritatea administrației publice nu răspunde solicitantului în termenul legal pentru emiterea acelei autorizații ) în cazul obținerii autorizației de construcție și a certificatului de urbanism. Decizia ÎCCJ se încadrează la categoria noutăți legislative făcând lumină în acest domeniu.

 În momentul în care cineva se hotărăște să construiască o casă are obligația de a obține certificatul de urbanism înainte de a depune documentele pentru a obține autorizația de construcție !

Un prim aspect ce trebuie clarificat este cel legat de Mai mult …