Tag-Archive for » certificare «

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) Romsilva a obţinut recent certificarea managementului forestier în sistem internaţional a 127.493 de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului, ceea ce ridică suprafaţa totală certificată la 2,47 milioane hectare, potrivit unui comunicat al Romsilva.

Cele 127.493 de hectare de pădure certificate se află pe raza a 11 ocoale silvice din cadrul Direcţiilor Silvice Alba, Bihor, Botoşani, Dâmboviţa, Iaşi şi Mehedinţi.

Mai mult …

Comitetul pentru industrie din cadrul Parlamentului European a susținut implementarea unui nou cadru de certificare pentru dispozitivele conectate, împreună cu un rol mai puternic pentru Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor, potrivit unui comunicat.

Sistemul UE de securitate cibernetică va certifica faptul că un produs, proces sau serviciu TIC nu are vulnerabilități cunoscute în momentul eliberării certificatului și că acesta respectă standardele internaționale și specificațiile tehnice. Noul proiect de norme urmează să confere Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor un buget suplimentat, mai mult personal și un mandat permanent. Mai mult …

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă. Mai mult …

semndocMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectulul de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare.

Printre schimbările preconizate prin proiectul de act normativ se numără:
– actualizarea atribuţiilor şi competenţelor Direcţiei Generale de Paşapoarte şi ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în acord cu actele normative în vigoare în materia eliberării paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte în privinţa îndeplinirii funcţiei de Autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de Autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA) şi în materia cooperării cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aviației Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte cu responsabilităţi în materia stabilirii şi actualizării elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie; ş.a.

De asemenea, mai sunt introduse unele prevederi referitoare la stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din RNEPS şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti.

CCFiNoţiunea de “profesie” şi cea de “responsabilitate” sunt inseparabile. Mai înainte de a fi pusă problema responsabilităţii, trebuie ca profesionistul să aibă posibilitatea de-a cunoaşte legile şi procedurile pe care trebuie să le respecte. Necunoaşterea legii, a procedurilor poate fi o scuză. Dar una… inacceptabilă!

Noul Cod de procedură fiscală precizează că procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de către consultantul fiscal şi procedura privind schimbul de informaţii între ANAF şi Camera Consultanţilor Fiscali nu pot fi aprobate decât printr-un ordin al preşedintelui ANAF. Mai mult …

nwÎn această lume aflată într-o continuă schimbare, cu o economie dinamică, nu de puține ori apar și reduceri ale numărului locurilor de muncă. În aceste condiții,  problema șomajului este mai actuală ca oricând atât la noi în țară, cât și în țările vecine. Pe fondul crizei economice, găsirea unui loc de muncă a devenit un lux. Într-o Românie care scoate șomeri pe bandă rulantă, dar mândri posesori de diplome, legiuitorul a considerat a fi utilă modificarea anumitor prevederi legate de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Dacă acum vreo 25 de ani cuvântul șomer era cunoscut românilor mai mult din cărți, astăzi mulți poartă cu resemnare acest statut, încercând să capete, în societate, suportul necesar pentru a-și găsi un loc de muncă. Mulți sunt prea tineri și fără experiență și mai toți angajatorii cer experiență, alții au deja o vârstă înaintată și li se închide ușa în nas. Mai mult …

ploiect-lege-vot-crainiculLegea nr. 197/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012, reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Prin proiectul de act normativ se va stabili procedura de acreditare a furnizorilor, documentele justificative solicitate pentru eliberarea certificatului de acreditare, etapele de evaluare şi termenele aferente, atribuţiile evaluatorilor, modelul certificatului de acreditare; procedura de acreditare a serviciilor sociale, documentele justificative solicitate pentru eliberarea licenţei provizorii/licenţei de funcţionare, etapele de evaluare şi termenele aferente, responsabilităţile evaluatorilor şi ale inspectorilor sociali, modalităţile de eliberare a licenţei de funcţionare, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al licenţei de funcţionare; procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate; modalităţile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditării furnizorului şi serviciului social.