Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Cererea de intervenţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că noțiunea de „parte” de la art. 64 alin. 4 C. proc. civ. (Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă) trebuie înţeleasă ca vizând persoana care a formulat cererea de intervenţie principală sau accesorie, iar nu părţile iniţiale ale dosarului. Așadar, în cazul respingerii de către instanța de apel a cererii de intervenție accesorie în interesul apelantului, calitate procesuală activă în condițiilor atacării cu recurs a încheierii de respingere a cererii de intervenție are intervenientul accesoriu, iar nu partea în interesul căreia s-a făcut cererea.

Categories
Acţiunea civilă Articole Avocaţi Drept civil Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Profesii juridice

Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Modificarea cererii de intervenție în interes propriu

images (10)Cererii de intervenţie principală îi sunt aplicabile caracteristicile unei cereri de chemare în judecată, astfel că dispoziţiile art. 204 Cod procedură civilă potrivit cărora reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat.

Deoarece intervenienta apelantă a devenit parte în proces la data de 26.02.2016, când i s-a admis în principiu cererea de intervenţie, pentru această parte, primul termen de judecată la care este legal citată, este următorul termen de judecată stabilit în cauză, respectiv 12.03.2015.