Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura de avizare a cercetătorilor din ţări terţe!

Procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, în vederea acordării vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare ştiinţifică şi prelungirii dreptului de şedere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare, în conformitate cu prevederile legislaţiei de transpunere a Directivei (UE) 2016/801 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Organizarea concursurilor pentru funcția de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare

descărcare (2)Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare va asigura recunoașterea realizărilor profesional-științifice ale potențialilor candidați prin corelare cu condițiile de participare la concurs.

Potrivit unui comunicat al Executivului, procedura de organizare a acestor concursuri va permite participarea în mod real la concurs și a cercetătorilor experimentați din state membre UE sau aparținând Spațiului Economic European. Realizările profesional-științifice ale cercetătorilor experimentați trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele ale unui cercetător științific de gradul II.

De asemenea, conform noilor reglementări, potențialii candidați vor fi informaţi, cu privire la clauzele din contractul de management, la natura acestui raport juridic și la atribuțiile funcției de director general, anterior înscrierii la concurs.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noul regulament de funcţionare al CNATDCU

masterat_doctoratPrin ordin al ministrului Educaţiei Adrian Curaj a fost aprobat noul regulament de funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Astfel, pentru asigurarea transparenţei şi a calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul Educaţiei a decis constituirea, pentru fiecare din cele 35 de comisii de specialitate ale CNATDCU, a câte unui Comitet de selecţie, fiecare format din cel mult patru personalităţi.

Din maximum 47 de membri este format Consiliul general al CNATDCU, dintre care maxim 35 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate, şi este condus de un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar general, aleşi de către membrii acestuia în prima şedinţă.

Potrivit regulamentului, pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Funcţionari publici Învăţământ şi educaţie

România, îţi doreşti dezvoltare? Atunci ai nevoie de educaţie şi cercetare!

researchRomânii au avut, multă vreme, reputaţia unor oameni isteţi, descurcăreţi, inventivi. Mai recent, unii conaţionali ajunşi prin Occident au arătat străinilor uimiţi că inventivitatea autohtonă poate avea şi un sens infracţional, antisocial. Cu aşa “emisari”, puşi pe furat, înşelătorii şi alte fărădelegi, imaginea ţării noastre a cam avut de suferit. Însă România este reprezentată, peste hotare, şi de un alt tip de ambasadori. Unii demni de elogii! Ambasadori neoficiali, care prin activitatea lor tăcută, dar tenace şi prolifică, fac cinste numelui de român.

Cine sunt ei? Sunt oameni de ştiinţă sau profesionişti cu înaltă specializare plecaţi din România, care-şi pun cunoştinţele, puterea de muncă şi forţa creatoare în slujba semenilor, a ţărilor adoptive. Despre ei se vorbeşte mai rar. Dacă sunt întrebaţi, ne pot spune de îndată cum de întâlnirea lor cu succesul n-a putut să aibă loc decât peste hotare!