Categories
Organizare judiciară

Președintele României a sesizat CCR cu privire la modificările aduse Legii recunoștinței față de eroii-martiri

Președintele României a trimis Curții Constituționale joi, 30 noiembrie 2023, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Categories
Organizare judiciară

CCR. O dispoziție din Legea privind organizarea judiciară este neconstituțională!

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției”, din cuprinsul dispozițiilor art.87 alin.(8) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, este neconstituțională.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a respins excepția de neconstituționalitate a Legii privind unele măsuri fiscal bugetare

În ședința din data de 18 octombrie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis:

Cu majoritate de voturi, în ceea ce privește Legea privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în ansamblul său, precum și în ceea ce privește art.III pct.19 [cu referire la art.138 ind.4], și, cu unanimitate de voturi, în ceea ce privește celelalte dispoziții din lege criticate.

Categories
Organizare judiciară

CCR. Cumulul pensiei cu salariul respectă dispozițiile constituționale!

În ședința din data de 5 octombrie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.2-11 din Legea privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Profesii juridice Ştiri

CCR a amânat obiecția de neconstituționalitate a Legii privind continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare

În ședința din data de 26 iulie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul
controlului de constituționalitate a priori, a amânat:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

O dispoziție din Codul penal a fost declarată neconstituțională!

Dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională.

Articolul de lege prevede că “(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: [. . .] c) neplata, cu rea – credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

CCR. O sintagmă din Codul penal a fost declarată neconstituțională!

Sintagma “şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei” din cadrul art. 159 alin. (3) teza finală din Codul penal a făcut obiectul unei excepții de neconstituționalitate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Sintagma “nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor Statutului polițistului este neconstituțională

Curtea Constituțională a României a fost sesizată să se pronunțe asupra constituționalității sintagmei “nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor art. 2745 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Retrospectiva lunii februarie 2023!

Modificări de ultimă oră a Codului de procedură fiscală! – elaborat de Diana Jitaru
Ordonanța nr. 16/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală…

Va fi înființat un registru unic de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări – elaborat de Diana Jitaru
Ordonanța nr. 11/2023 modifică şi completează Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002…

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. Excepție de neconstituționalitate admisă privind răspunderea materială a militarilor

Curtea Constituțională a fost sesizată cu o excepție de neconstituționalitate privind Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

În motivarea excepției s-a reținut că ordonanţa contravine art. 1 alin. (3) – (5) din Constituţie, întrucât nu statuează modalităţile de apărare ale celui obligat la plată în urma cercetării administrative, dreptul de a fi judecat de o instanţă competentă, de o persoană competentă, având în vedere că în componenţa comisiilor de cercetare administrativă se regăsesc membri care nu au pregătire de specialitate/pregătire juridică.