Tag-Archive for » cazier judiciar «

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, se află în dezbatere un proiet de act normativ care prevede modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

În prezent, prin Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 a fost instituită obligația organelor care au competență să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal şi să aplice sancţiuni, să comunice actele prin care au fost sancţionate aceste fapte și care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege, stabilindu-se în acest sens și termenul de îndeplinire la 5 zile. Mai mult …

cazierMai multe modificări legislative au fost aduse ca de început de an. Una dintre cele mai importante este că începând cu 1 februarie 2017, se elimină taxa de 10 lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. Prevederea este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Prin  Legea  nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce intră în vigoare la data de 1 februarie 2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei în cuantum de 10 lei necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, începând cu această dată, la primirea cererii de obţinere a certificatului de cazier judiciar, nu se va mai solicita chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei. Mai mult …

cazierÎn contextul transpunerii prevederilor legislaţiei europene, şi anume a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, a fost modificată Legea privind cazierul judiciar nr. 290/2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 777/2009.

Astfel, Legea nr. 247/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 983/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar îşi propune să aducă unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte cooperarea judiciară între state. Mai mult …

images-28Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 840/2016.

Potrivit actului normativ, ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor și procurorilor, se face prin concurs. Totodată, poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) și, după caz, pe cele prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a promovat concursul organizat de Consiliu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta cerere-tip, actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, diploma de licență, în copie legalizată, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal, curriculum vitae, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, dacă este cazul şi chitanța de plată a taxei de înscriere.

Cuantumul taxei de înscriere la concurs va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.

casa-verde
Statisticile arată că sursele clasice de energie – petrolul și gazele naturale – au caracter limitat și pare că resursele de țiței, la nivelul actual de exploatare, se vor epuiza în aproximativ 50 de ani. Folosirea pentru producția de energie a cărbunelui, petrolului și gazelor naturale duce la poluarea masivă a mediului înconjurător.

UE a decis ca statele membre să ia măsuri pentru a folosi energia regenerabilă în locul clasicelor resurse. România avea ca obiectiv să producă energie din surse regenerabile de 24% până în 2018, însă în prezent procentul este deja de 27%. Mai mult …

policeInspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunţat că actul de identitate dar şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean, dar şi la Poliţia Capitalei.

„Atât copia actului de identitate, necesară obţinerii unor documente de la poliţie (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât şi dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean, precum şi al Poliţiei Capitalei. Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poştale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliţie, trebuie să transmiteţi dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancţionat. Totodată, este suficient să transmiteţi copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

De asemenea, poliţiştii informează că, pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai cere timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

plata online
În atâția ani de interacțiune cu instituțiile statului, fiecare român a înțeles că pentru a-ți rezolva problema, indiferent de natura ei, nu trebuie să mergi niciodată într-o instituție fără să țină o hârtie în mână. De obicei aștepți la o coadă  „moment în care celor din spatele tău li se va propune să treacă la o coadă nouă și mică”  (Murphy)  sau dacă ai neplăcuta inspirație „să pleci de la o coadă scurtă pentru un minut, va deveni între timp coada lungă.”  (Murphy)

Fiecare are în brațe un teanc de acte și își recapitulează în minte dacă nu cumva i-a scăpat ceva din lunga listă solicitată de respectiva instituție. Probabilitatea să îi lipsească un timbru sau „o ștampilă pe acel timbru” este majoră, motive pentru care vei mai face un drum. Resemnați, românii nu mai sperau că va veni ziua în care legiuitorul va decide să debirocratizeze relația cetățean – instituțiile statului. Mai mult …

dosar-document
Începând cu data de 11 iulie, pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar, însoţită de actul de identitate aflat în termen de valabilitate şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-şi dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar, însoţită de dovada calităţii de persoană juridică, dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situaţiile în care cererea este depusă în România.

semndoc

La începutul ședinței de Guvern din 28 iunie, premierul Dacian Cioloș a spus că Guvernul stabilește prin ordonanță de urgență că instituțiile nu vor mai cere de la cetățean cazierul judiciar, urmând să-l obţină singure de la instituţiile abilitate.

După intrarea în vigoare a ordonanţei, „instiţutiile abilitate vor trebui să se organizeze pentru a putea transmite direct aceste date”.

Dacian Cioloş a mai precizat că copiile buletinelor de identitate vor putea fi trimise de acum încolo şi pe e-mail, iar „în termen de 30 de zile instituţiile au obligaţia să anunţe adresa de mail”.

De asemenea, Guvernul elimină copiile legalizate pentru o serie de documente, astfel că se vor face exemplare „conform cu originalul”.

cazier-judiciar

În data de 19 ianuarie, Guvernul a adopatat o Ordonanţă potrivit căreia cetăţenii români aflaţi în străinătate vor putea obţine, în maximum 10 zile, o adeverinţă cu valoarea juridică a unui cazier judiciar, cu valabilitate de şase luni.

Reglementările adoptate reprezintă primul pas pentru facilitarea obţinerii simplificate a cazierului judiciar de către cetăţenii români din străinătate.

Potrivit unui comunicat al Executivului, românii aflaţi în străinătate vor avea la dispoziţie o procedură informatizată de obţinere a cazierului judiciar, ca parte a Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetăţeni (SIMISC). Acest sistem face parte din amplul proces de informatizare şi modernizare a prestării tuturor serviciilor consulare demarat de MAE, prin crearea unei platforme electronice integrate, cunoscută sub denumirea „E-cons”, ce integrează mai multe sisteme informatice care deservesc domeniul consular.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Suciu, a declarat că această modificare importantă confirmă atenţia pe care autorităţile române o au faţă de românii din străinătate şi faţă de problemele administrative cu care se confruntă.