Tag-Archive for » cazare «

OUG nr. 114/2018 a adus modificări pentru personalul militar.

Pentru personalul militar şi civil se menţine, şi în acest an, decontarea serviciilor turistice în limita valorică de 1.450 de lei. Mai mult …

Munca sfințește locul și înnobilează omul, se zice. Însă, de când cu venitul minim garantat acordat anumitor cetățeni „nevoiași” – cu deplină putere de muncă, dar fără nicio dorință de angajare, mulți întreprinzători au început să resimtă o lipsă drastică de resurse umane, pentru activități necalificate. Nu mai ai cu cine culege roadele pământului, nu mai ai pe cine tocmi să-ți sape o grădină. Sau pe cine angaja la o stână. Munca „cu ziua” a devenit demodată? Greu de crezut! Mai mult …

seasideE timpul ca vara să-și intre în drepturi! Ne aflăm în sezonul în care o mare parte a populației României se gândește la modul cel mai serios la concedii, excursii, tabere. Unii petrec mai mult timp cu gânditul și planificarea… decât în vacanță. Dar tot omul ar trebui să-și rezerve măcar o săptămână pentru odihnă și relaxare în vara aceasta. Mai mult …

lcMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011.

Potrivit referatului de aprobare, modificările și completările vizează, în principal:
– eliminarea/actualizarea din/în cuprinsul ordinului a reglementărilor care decurgeau din desfăşurarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a celor de resort financiar, precum şi actualizarea denumirii unor unităţi de cazare cuprinse în anexa nr. 4 la OMAI nr. 243/2011;
– modificarea prevederilor referitoare la componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor, prin precizarea membrilor titulari şi supleanţi, înlăturându-se astfel necesitatea emiterii unor acte normative suplimentare de numire a membrilor acesteia;
– modificarea prevederilor referitoare la modalitatea de decontare a cheltuielilor de cazare pentru personalul MAI și familia acestuia, în sensul acordării posibilității de a beneficia de reducerea de 90% la tariful de cazare direct la unitatea din administrarea MAI; în prezent, tariful de cazare se achită, integral, la unitatea de cazare și se decontează, ulterior, la unitatea în care personalul MAI este încadrat.

turism-intern-romaniaPotrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti ar putea institui mai multe tipuri de taxe aplicate domeniul turistic.

Conform actualului act normativ, consiliile pot institui taxe doar pe cazarea turiştilor, dar schimbarea propusă le-ar permite politicienilor locali să taxeze şi alte activităţi, fie că vorbim de vizitarea unor obiective sau de activităţi de agrement.

Banii adunaţi ar ajunge la bugetele locale, dar nu vor putea fi cheltuiţi pentru orice, ci doar pentru promovare turistică.

Promovare turistică nu trebuie să înseamne doar postere sau publicitate. Turiştii pot fi atraşi şi de o infrastructură turistică mai bună sau de amenajarea unor noi puncte de atracţie, fie căeste vorba de renovarea unui muzeu sau înfiinţarea unei noi pârtii de schi.

descărcareProiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Schimbările propuse în proiect se referă la reglementarea acordării personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, a unei indemnizaţii zilnice în valută, denumită indemnizaţie de deplasare.

Indemnizaţia de deplasare reprezintă o sumă zilnică, diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, dar şi o sumă zilnică, pentru cheltuielile de cazare.

De asemenea proiectul de hotărâre propune clarificarea situațiilor specifice anumitor deplasări astfel încât să nu se acorde în mod nejustificat drepturi de cazare, precum situația în care deplasarea în mijlocul de transport se face pe timpul nopţii sau pe distanţe care nu necesită cazare.

taxeLegislaţia fiscală se modifică de la o zi la alta. Sau… peste noapte! Plouă cu noutăţi legislative în materie de fiscalitate! Uneori sunt veşti bune, alteori sunt propuneri şi proiecte apte să trimită contribuabilii (câţi mai sunt!) direct în stradă, la proteste. Nu ştim cum de poate exista, la alţii, un sistem fiscal predictibil, fiindcă la noi nu aduce anul ce aduce ceasul.

Prea adesea, noile reglementări fiscale ne-au complicat viaţa, ne-au împuţinat veniturile. Însă cei desemnaţi să se ocupe de administrarea statului încep să priceapă că nu poţi impune biruri la nesfârşit, riscând să aduci poporul la sapă de lemn. Mai mult …

lc+oleseaPotrivit proiectului noului Cod Fiscal, turiştii nu vor mai plăti, începând cu 2016, taxa hotelieră de 1% din tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur, percepută de primării prin intermediul unităţilor de cazare, taxa fiind propusă spre abrogare.

La moment, consiliul local are dreptul să instituie o taxă hotelieră de 1 procent din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, taxă încasată odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.

Totuşi, de la plata acestei taxe sunt scutiţi doar tinerii în vârstă de până la 18 ani inclusiv, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori, pensionarii, studenţii, militarii, veteranii de război.

Astfel, unităţile de cazare au obligaţia să verse în fiecare lună taxa hotelieră la bugetul local.

ajutor social
În Monitorul Oficial al României nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Prin actul notmativ s-a majorat cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, de la 13 lei la 17 lei.

Astfel, persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă va primi o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 17 lei.

De asemenea, cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, şi care nu se cazează în condiţiile art. 26 din H.G. nr. 1.860/2006, s-a majorat la 45 de lei.

hotel1
Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Modificarea normelor este determinată de completarea O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, în sensul definirii de către legislaţia specifică a noţiunii de cazare.

Astfel, O.G. nr. 58/1998 a fost completată cu un nou articol, art. 2^1, potrivit căruia:

Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, poate fi de următoarele tipuri:

a) cazare fără mic dejun;

b) cazare cu mic dejun – combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

c) cazare cu demipensiune – combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

d) cazare cu pensiune completă – combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

e) cazare cu „all inclusive” – combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.Mai mult …