Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Social Ştiri

Programul “O casă, o familie” ar putea fi adoptat de Guvern în prima jumătate a lunii iunie

Programul “O casă, o familie” ar putea fi adoptat de Guvern în prima jumătate a lunii iunie.

“În ceea ce priveşte programul ‘O casă, o familie’, mai sunt câteva aspecte de clarificat, sunt discuţii care se poartă cu Asociaţia Română a Băncilor, cu Fondul de garantare, tocmai pentru ca această nouă formulă a programului ‘Prima casă’ să devină un instrument foarte atractiv pentru tinerele familii. Dacă încheiem foarte repede aceste discuţii, şi nu sunt motive să fie altfel, cred că undeva în prima parte a lunii iunie să fie şi o aprobare, o decizie a Guvernului în acest sens”, a declarat ministrul Finanţelor.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Va fi lansat un nou program social: “O familie, o casă”!

Ministrul Finanţelor a declarat că programul “O familie, o casă” sprijină familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă şi “în egală măsură susţine sectorul construcţiilor”.

“Lansăm astăzi într-o primă dezbatere, a fost doar o discuţie în cadrul Guvernului, urmând ca în următoarele zile să închidem această propunere şi să o aprobăm în Guvern, programul ‘O familie, o casă’. (…) Acest nou program social de adresează distinct familiilor şi are o serie de avantaje suplimentare faţă de programul Prima casă.

Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Noile prevederi privind calitatea construcțiilor au intrat în vigoare

casa

Din 24 august au intrat în vigoare noile prevederi privind calitatea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora.

Persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţii pot fi sancţionate mult mai dur. Astfel, cu o sumă cuprinsă între 20.000 de lei și 40.000 de lei vor fi sancționate:
– executarea unei construcții noi, intervenția la o construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare și executare.
– realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale.
– încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor.
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale ş.a.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Mii de oameni cer să-şi dea casa în baza Legii dării în plată

descărcare (2)

În cadrul unei conferinţe de specialitate, directorul Direcţiei de Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României, Eugen Rădulescu, a declarat că un număr de 4.000 de persoane au cerut să-şi dea cheile de la casă în baza Legii dării în plată. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 28 aprilie şi a intrat în vigoare în data de 13 mai.

Rădulescu a afirmat că nu există o lege a dării în plată în nicio altă ţară din UE.

“Această iniţiativă legislativă ne va costa pe toţi foarte scump. Probabil că cineva va câştiga nişte alegeri pe seama acestor lucruri, admiţând cumva că până la alegeri oamenii nu se vor dezmetici şi nu vor constata că de fapt au numai de pierdut din asta”, a mai afirmat oficialul BNR.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Reguli pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case

prima-casa-300x193Potrivit legislaţiei în vigoare, tinerii care vor să-şi construiască o casă în 2016 pot primi un ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit.

Astfel, în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt incluse regulile pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case.

Persoanele care au o vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani au posibilitatea de a solicita autorităţilor locale atribuirea unei suprafeţe de teren, în vederea construirii unei locuinţe proprii.

De asemenea, normele pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 stabileşte că fiecare localitate trebuie să inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, să le valideze prin hotărâre a consiliului local şi apoi să informeze cetăţenii cu privire la acestea, prin afişare la sediul consiliului local.

Potrivit Legii nr. 15/2003, cererea de atribuire a terenului se poate depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul. Ea trebuie să conţină prenumele, numele şi domiciliul acestuia. Pe lângă acest act, persoanele mai trebuie să depună:

  • o copie a certificatului de naştere;
  • o copie a cărţii de identitate;
  • o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deţine/n-a deţinut în proprietate o locuinţă/un teren destinat construirii unei locuinţe;
  • o declaraţie similară, însă care se depune la data rezolvării cererii.
Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

175 de milioane euro de la BDCE destinate Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru persoanele tinere

asigurarea-locuintelor
Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, Acordul-cadru pentru împrumutul în valoare de 175 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Suma este destinată implementării Proiectului privind construcţia de locuinţe, destinate închirierii, pentru persoanele/familiile tinere.

Proiectul privind construcţia de locuinţe sociale pentru persoanele/familiile tinere are în vedere construirea a circa 6.990 de locuinţe destinate închirierii de către persoane/familii tinere cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani la data depunerii cererii, care nu au posibilitatea achiziţionării/închirierii unei locuinţe de pe piaţa liberă.

După finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor, acestea vor fi transferate în administrarea autorităţilor publice locale, care vor avea obligaţia repartizării locuinţelor în vederea închirierii acestora.

Costul total net estimat al Proiectului, care se va realiza în perioada 2016-2020, este de 250 de milioane de euro şi va avea următoarele surse de finanţare: împrumutul BDCE în valoare de 175 de milioane de euro, precum şi contribuţia statului român în valoare de 75 de milioane de euro, din care 37,5 milioane de euro reprezentând sume alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi transferate Agenţiei Naíonale pentru Locuinţe şi 37,5 milioane de euro reprezentând sume alocate în bugetele locale.

Categories
Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noile reguli pentru programul Prima Casă

case_proprietari

Locuinţa cumpărată prin programul „Prima Casă” va putea fi închiriată sau folosită ca sediu social de firmă. Guvernul a făcut câteva modificări legislative la acest program pentru a introduce câteva noi prevederi și pentru a stabili cadrul în care prima casă devine a doua casă, adică se folosesc garanții guvernamentale pentru a cumpăra a doua locuință, mai mare.

Executivul a stabilit că pentru a intra a doua oară în program, beneficiarul trebuie să vândă casa, să achite creditul existent în totalitate şi apoi poate intra iarăşi în program. Iar dacă din vânzare nu se acoperă creditul iniţial, trebuie aduşi bani de acasă. Valoarea noii locuinţe trebuie să fie mai mare decât valoarea primei case. Acesta e un criteriu strict.

Conform sursei citate, guvernul anunţă că a vrut să răspundă unor solicitări ale beneficiarilor, prin inserarea în norme a unui acord în ceea ce priveşte posibilitatea de închiriere. Se poate închiria şi parţial. Probabil pentru a face mai uşoară plata ratelor de către unii, care vor să-şi aducă un coleg de apartament.

De la începutul programului până în prezent, au fost acordate peste 141.000 de garanţii, în valoare totală de 2,76 miliarde de euro. Bilanţul la zi al Programului  “Prima Casă” arată că ritmul de depunere a solicitărilor de garantare este în medie de circa 140 solicitări/zi.