Categories
Notari Ştiri

A fost aprobat Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România

Hotărârea nr. 61/2020 a aprobat Statutul Casei de Pensii a Notarilor Publici din România.

Dreptul la pensiile private şi alte prestaţii de asigurări sociale, pentru notarii publici şi pentru urmaşii acestora, prevăzute de Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România se exercită prin sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România, în condiţiile Legii, ale prezentului statut şi ale regulamentelor proprii.

Categories
Pensii Ştiri

Informaţiile necesare determinării stagiului de cotizare vor fi accesate la nivel naţional!

Casa Naţională de Pensii Publice a anunţat că începând cu luna martie, în cadrul procesului continuu de debirocratizare şi simplificare a procedurilor de instrumentare a dosarelor de pensii, realizăm un nou progres.

Categories
Pensii Ştiri

Pensionari care trăiesc în străinătate ar putea fi obligaţi să trimită Casei de Pensii un certificat de viaţă

Anunț important pentru pensionari. Sunt vizați cei care trăiesc în străinătate! Aceștia vor fi obligați, conform noii legi a pensiilor, să dovedească de două ori pe an că nu au murit.

Românii care primesc pensie lunară de la Casele de Pensii din România şi trăiesc în afara ţării, vor fi obligaţi să trimită de două ori pe an autorităţilor un certificat de viaţă.

Categories
Pensii Ştiri

Pensiile militarilor luate în vizor de către autorităţi!

114 foşti magistraţi militari au încasat în luna aprilie pensie de serviciu. Aceştia au avut, în medie, o pensie brută de peste 20.000 de lei în aprilie, arată datele Ministerului Apărării Naţionale.

114 magistraţi militari pensionaţi au luat pensie de serviciu în aprilie 2018. În medie, pensia de serviciu brută a acestora a fost de aproape 20.800 lei, au comunicat pentru Economica oficialii Ministerului Apărării Naţionale.

Categories
Articole Pensii Social

Anterior deciziei de recuperare a pensiei este obligatorie emiterea unei decizii de suspendare a plății acesteia?

Sunt cazuri în care se constată că pensiile au fost încasate necuvenit de anumite persoane, caz în care se demarează procedura de recuperare a acestor sume. Problema care a generat o practică neunitară a fost aceea de a clarifica dacă înainte de a se emite decizie de recuperare a acestor sume de bani trebuie ca cei de la casa de pensii să emită o decizie de suspendare a plății acesteia. În acest sens, a fost sesizată ÎCCJ pentru a lămuri acest aspect.

Categories
Articole Pensii Social

Amnistia fiscală în cazul pensiilor

La 1 octombrie 2014 a intrat în vigoare legea 125/2014 prin care legiuitorul a stabilit că sumele încasate necuvenit de pensionari și care au fost recuperate de stat în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2014 urmează a fi restituite eșalonat în plăți anuale egale, într-o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2015. Practic, returnarea sumelor are loc între 1 ianuarie 2015- 31 decembrie 2019.

Aceste sume se restituie doar la solicitarea pensionarului care depune în acest sens o cerere la casa de pensii în a cărei evidență se află. Rețineți că sumele restituite nu vor fi actualizate cu indicele de inflație și nu vor fi purtătoare de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere.

Categories
Articole Contencios-administrativ

Acordarea drepturilor persoanelor persecutate din motive etnice, motiv de sesizare a ÎCCJ

Pentru a aduce o mică reparație pentru suferințele îndurate de unii români în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, legiuitorul a decis să le acorde anumite indemnizații. Astfel, cei deportați în ghetouri sau lagăre de concentrare sau cei privați de libertate în aceste locuri primesc 250 lei pentru fiecare an de deportare sau detenție. Cei care au fost refugiați, au făcut parte din detașamente de muncă forțată sau au fost evacuați din locuința deținută primesc 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare. Cei care au supraviețuit trenului morții primesc lunar 200 lei.

Cererea pentru această indemnizație se depune la casa de pensii care se pronunță printr-o hotărâre motivată,  în 30 de zile de la depunerea cererii. Împotriva hotărârii, cel interesat poate face contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în 30 de zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârea tribunalului este definitivă, iar contestațiile sunt scutite de taxa de timbru. Acest text de lege a fost modificat prin legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă din 2010.

Categories
Articole Dreptul muncii Pensii

Acțiunile prin care se cere constatarea grupei de muncă pot fi exercitate oricând sau există o limită în timp?

justitie11
Poate că una dintre cele mai des întâlnite situații în care românii sunt nevoiți să își caute dreptate prin tribunale, este cazul în care solicită să li se recunoască faptul că au lucrat în grupa de muncă. Dacă angajatorul există, cei în cauză se vor judeca cu acesta și vor promova acțiunea la tribunalul de la domiciliul lor.

Problema care a apărut pentru mulți români a fost atunci când au vrut să iasă la pensie și le erau necesare dovezi privind vechimea în muncă și acte care să ateste că au lucrat în grupa I sau II. Mulți s-au confruntat cu situația în care fostul angajator a fost desființat ca urmare a lichidării fără să știe cine le poate furniza actele necesare pentru dovedirea vechimii în muncă.

Categories
Articole Pensii Social

Organizarea și funcționarea Casei de Pensii a MAI și acordarea pensiilor de stat militarilor

pensii-militare
„Este nedrept ca viața, viitorul unui om să atârne mereu de condiții asupra cărora el nu are nici o putere, sau să depindă de alții mai tari ca el”.
(Alba de Cespedes) Și totuși, mulți români au simțit pe propria piele și pe propriul buzunar că soarta lor a fost pecetluită în 2011 când pensiile militare deveneau doar o amintire.

Un proverb românesc spune că „dreptatea iese la lumină ca untdelemnul deasupra apei.”  Așa s-a întâmplat și în cazul militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special din sistemul administrației penitenciare care vor primi înapoi pensiile militare de stat începând cu 1 ianuarie 2016. În sistemul pensiilor militare de stat se acordă: pensia de serviciu care poate fi pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

Categories
Articole Pensii Social

Noi acte la dosarul de pensie al militarilor

bani(1)Atunci când se apropie vârsta de pensionare una dintre principalele griji ale celor ajunși aici este să aibă toate adeverințele de vechime de la locurile de muncă unde au trudit de-a lungul vieții, să aibă toate documentele care să probeze că angajatorii le-au achitat contribuțiile la stat pentru banii pe care ei i-au încasat. Într-un cuvânt, trebuie să fie pregătiți să îți poată întocmi în mod corect dosarul de pensie pentru a evita ulterioare neplăceri.

După ce își depun dosarul de pensie, fiecare așteaptă cuminte acasă decizia de pensie pentru  a vedea cu ce s-a ales din munca lui de o viață, ce va primi după ce a muncit zi de zi. Există o anumită categorie de persoane pentru care întocmirea dosarului de pensie trebuie să se supună unor reguli aparte: militarii. Legiuitorul a stabilit în Monitorul Oficial 668 din 2 septembrie 2015 instrucțiunile privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.