Tag-Archive for » casă de marcat «

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

OUG nr. 44/2018 a prelungit termenul până la care pot fi folosite vechile case de marcat până la data de 31 orctombrie. Mai mult …

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) acordă un termen de graţie de trei luni pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, termenele finale până la care aceştia sunt obligaţi să monteze noul echipament fiind 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv 1 noiembrie 2018 pentru contribuabilii mici, informează instituţia.

Potrivit sursei citate, Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă care prevede acordarea unui termen de graţie de trei luni în care nu se aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fără a modifica însă şi termenele obligatorii de dotare, şi flexibilizează procesul de vânzare a titlurilor de stat.

Mai mult …

Ministerul Finanțelor ia în calcul amânarea termenelor de la care vor fi aplicate firmelor amenzi pentru lipsa caselor de marcat cu jurnal electronic ori a imprimantelor fiscale, în contextul în care acestea devin obligatorii din iunie pentru companii mari și mijlocii.

Planul gândit la acest moment este o ordonanță de urgență care să amâne data de la care firmele pot fi amendate. Mai mult …

Contribuabilii mari şi cei mijlocii trebuie să înlocuiască de la 1 iunie casele de marcat clasice cu cele care au jurnal electronic, iar de la 1 august regula se aplică şi micilor contribuabili.

Fiecare aparat de marcat va trebui să conţină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operaţiunile specifice activităţii fiscalizate, precum şi un modul de comunicaţie, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare şi supraveghere al ANAF.  Mai mult …

Ministerul Finanțelor va modifica normele ordonanței care face obligatorii casele de marcat cu jurnal electronic, conectate la sistemul informatic al ANAF, scopul acțiunii fiind, în principal, acela de a actualiza legislația pregătită de mult timp pentru introducerea noilor tipuri de case de marcat, dar depășită între timp.

Printre modificările aduse, autoritățile au renunțat la prezența obligatorie a unui reprezentant al Fiscului la operațiunile efectuate în legătură cu aparatele de marcat electronice fiscale, din cauza lipsei resurselor umane, și au prelungit termenului autorizației de distribuție a caselor de marcat la 5 ani. Mai mult …

Guvernul a adoptat o ordonanţă care cuprinde modificări în calendarul utilizării caselor de marcat cu jurnal electronic, se arată într-un comunicat al Executivului.

Potrivit sursei citate, calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport hârtie se modifică pentru companiile mari şi mijlocii, însă se menţine termenul pentru contribuabilii mici şi, totodată, termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi, care este 1 august 2018. Mai mult …

Orice operator economic care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Mai mult, potrivit art. 10 alin. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, constituie contravenţie neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, precum şi existenţa unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înţelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenţa până la preţul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară. Mai mult …

case-de-marcat1
Velin Ganev
, președintele Asociației Distribuitorilor de Aparate Electronice Fiscale din România, este de părere că pentru a fi aplicată Legea cashback (conform căreia magazinele au posibilitatea să acorde clienților până la 200 de lei bani lichizi) e nevoie de emiterea unei ordonanţe de amânare a termenului de aplicare, care este de 1 ianuarie 2017, întrucât aceasta trebuie ajustată cu legislația caselor de marcat.

“În această Lege scrie că avansul în numerar trebuie să apară pe bonul fiscal. Noi am anunțat Ministerul Finanțelor că acest lucru este imposibil de aplicat la casele existente în piață, pentru că aceste case au fost validate tehnic în 1999 și noi nu putem face o modificare software la ele pentru că este interzis prin lege, adică nu poate fi trecut pe bonul fiscal.”, ne spune Velin Ganev.

Totodată, Velin Ganev, menţionează că Legea nu are norme de aplicare, astfel simţindu-se nevoia la această ordonanță de urgență pentru amânare.

lcConform unui act normativ, începând din anul 2016, casele de marcat dotate cu role jurnal pe suport hârtie vor fi înlocuite, treptat, cu aparate de marcat echipate cu jurnal electronic. Firmele care nu se vor conforma noilor prevederi vor risca amenzi de 9.000 de lei.

Astfel, dispoziţiile actului normativ prevăd ca operatorii economici care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin folosirea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, dar şi a prestărilor de servicii efectuate direct de către populaţie sunt obligaţi să utilizeze case de marcat electronice fiscale.

Mai exact, marii contribuabili vor folosi noile aparate începând cu data de 1 octombrie 2016, în timp ce de la 1 ianuarie 2017 aceeaşi obligaţie le va reveni şi contribuabililor mijlocii. Referitor la contribuabilii mici, aceştia vor fi obligaţi să utilizeze aparate de marcat cu jurnal electronic începand cu 1 mai 2017.

modificarea-oug-privind-obligatia-operatorilor-economici-8258

În data de 15 iulie, Guvernul a aprobat ordonanţa privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, care prevede prelungirea unor termene prevăzute de O.U.G. nr. 91/2014 referitoare la obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Au fost prelungite unele termene cu şase luni, până în 2016, respectiv 2017.

Guvernul transmite că “măsura a fost luată având în vedere faptul că identificarea celor mai bune soluţii tehnice de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum şi a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării acestora, necesită o perioadă mai lungă pentru documentare şi alegerea soluţiilor legislative”.

Conform actului normativ, se prelungesc cu câte şase luni următoarele termene:

  • autorizarea de către comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, începând cu data de 1 aprilie 2016;
  • interzicerea comercializării aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal începând cu data de 1 iulie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili începând cu data de 1 octombrie 2016;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie 2017;
  • obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, începând cu data de 1 mai 2017.