Tag-Archive for » card «

Magazinele cu cifră de afaceri de peste 50.000 de euro vor fi obligate să accepte şi plata cu cardul.

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în Camera Deputaţilor, care este for decizional.

În forma iniţială plafonul era de 10.000 de euro, iar în forma finală ieşită din Parlament, suma a fost majorată. Mai mult …

Cardurile de reduceri nenominale și transmisibile distribuite gratuit pe piață, în cadrul unor programe promoționale, vor fi incluse în categoria veniturilor neimpozabile, precum punctele bonus acordate clienților pentru stimularea vânzărilor.

De asemenea, costul telefoanelor acordate salariaților de către angajator nu va fi luat în calcul la impozitarea veniturilor asimilate salariilor, regim aplicat astăzi doar pentru abonamente și convorbiri telefonice.

Menţionăm că aceste facilitățile au fost incluse într-un draft de modificare a Codului Fiscal care se află în discuție.

card-cadou

Până anul trecut, tichetele cadou erau supuse impozitului pe venit de 16%, iar cardurile cadou erau neimpozabile.

Începând cu 1 ianuarie 2016, noul Cod fiscal prevede că tichetele cadou oferite de Crăciun angajaţilor sunt scutite de impozite şi taxe sociale, atât pentru angajatori, cât şi pentru salariaţi.

Astfel, a fost eliminat impozitul pe venit de 16%, iar limita deductibilităţii a crescut de la 2% la 5% din fondul total de salarii.

Drept urmare, anul acesta, eliminarea totală a impozitului pe venit la nivelul angajaţilor care primesc tichete cadou a determinat mulţi patroni de firme să ia în calcul acordarea de tichete sau carduri cadou de sărbătorile de iarnă.

plata-cu-card

Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost semnat de președintele Klaus Iohannis.

Conform legii, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi au obligația să accepte și plata cu cardul.

Anterior președintele Klaus Iohannis a solicitat reexaminarea actului normativ primit spre promulgare întrucât conținea unele dispoziții ce puteau genera incertitudine juridică și lipsă de previzibilitate în aplicare.

societate financiar bancara

Hotărârea Guvernului României nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din 30 septembrie 2016. Actul normativ se aplică în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se desemnează drept autoritatea națională responsabilă cu aplicarea normelor europene în domeniu și stabilește sancțiunile corespondente faptelor ce privesc nerespectarea acelorași dispoziții europene.

De asemenea, potrivit actului normativ, constituie contravenţie şi se sancţionează nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a prevederilor privind dreptul consumatorului ca la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată să poată solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, atunci când un astfel de serviciu este oferit de prestatorul de servicii de plată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Contravenţie constituie şi nerespectarea de către emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice a prevederilor referitoare la interdicţia ca emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicaţiei de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plăţii atunci când utilizează un instrument de plată coetichetat, și se sancționeză cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Credit Card

Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), începând din această săptămână, persoanele fizice din 10 județe vor putea să-și achite obligațiile fiscale cu ajutorul cardului bancar direct la ghișeele din 53 de sedii ANAF.

În acest scop, în cele 53 de sedii ANAF (direcții regionale, administrații fiscale județene și servicii fiscale orășenești cu unități de trezorerie) au fost instalate 101 POS-uri.

Totodată, ANAF mai anunţă că a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de servicii de acceptare a plăților de impozite, taxe, contribuții și alte sume efectuate online prin carduri bancare prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

cardLegea referitoare la obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar a fost trimisă spre reexaminare Parlamentului de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit cererii de reexaminare, legea transmisă la promulgare conţine unele prevederi ce pot genera incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicare.

Preşedintele mai arată că stabilirea conduitei abuzive a comerciantului nu este corelată cu norma stabilită, conform căreia în cazul în care numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor acceptanţi prevăzuţi nu acoperă suma solicitată de utilizatorul de card, clientului i se va oferi suma disponibilă pentru astfel de operaţiuni.

De asemenea, Klaus Iohannis mai semnalează că normele nu pot afecta libertatea comerciantului de a dispune de lichidităţile sale, iar numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor poate fi considerată ca fiind una neclară, deoarece nu se înţelege dacă se referă la suma existentă în casă sau la suma alocată de comerciant acestui tip de operaţiuni.

plata-cu-cardul

Începând cu data de 20 mai 2016 intră în vigoare Legea cash-back, potrivit căreia comercianţii care înregistrează o cifră de afaceri de cel puţin 10.000 de euro pe an vor fi obligaţi să îşi instaleze POS-uri, care le permite acestora să deburseze numerar la cererea clienţilor deţinători de carduri.

Costurile pentru implementarea POS-urilor și a serviciului de cash-back vor fi suportate de băncile acceptatoare.

Legea cash-back va impulsiona dezvoltarea infrastructurii POS cu precădere în mediul rural, accelerând educarea graduală a comunităților asupra utilizării cardurilor.

upCamera Deputaţilor au adoptat o lege care stabileşte obligaţia magazinelor cu cifră de afaceri de 10.000 de euro care acceptă plata cu carduri de debit sau credit şi să elibereze avansuri în numerar de maximum 200 de lei, tranzacţia fiind asimiliată retragerii de bani din bancomat.

Conform proiectului de lege pentru completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, furnizorii de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice au obligaţia de a avea POS-uri.

Astfel, cifra de afaceri pentru firmele care desfăşoară comerţ cu amănuntul şi care vor fi obligate să accepte plata prin card se micşorează de la 100.000 la 10.000 de euro.

Totodată, magazinele sunt obligate să acorde avansuri de numerar care nu pot depăşi 200 de lei şi trebuie evidenţiat distinct pe bonul fiscal.

Dacă aceste prevederi nu vor fi respectate, se vor aplica amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei.

heal„Sănătatea face banii și banii fac sănătatea”, grăiește proverbul născocit de un român al cărui nume s-a rătăcit prin hățișurile uitării. „Necazul e când nu ai suficient nici dintr-una, nici din cealaltă”, va zice contemporanul ostenit să umble din spital în spital, cheltuindu-și bruma de gologani pe tratamente.

Un recent act normativ a fost emis în scopul remedierii unor lacune legislative care amenințau să creeze severe dificultăți taman unora dintre cetățenii care au frecvent nevoie de servicii medicale. Este vorba despre OUG 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în „Monitorul oficial” 189/2016. Mai mult …