Tag-Archive for » capital «

Dacă legea privind darea în plată va fi modificată pentru ca oamenii să poată returna mai uşor locuinţele puse garanţie la bancă, sistemul financiar românesc va avea mult de suferit. O spune chiar Banca Naţională a României, într-o poziţie oficială trimisă Parlamentului. Mai mult …

computer

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi şi îmbunătăţirea mediului concurenţial, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin consolidarea poziţiei de acţionar a statului se crează posibilitatea întăririi anumitor domenii de interes strategic, precum şi creşterea atractivităţii şi eficienţei societăţilor şi a valorii economice, în beneficiul cetăţenilor români, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ.

Astfel, Statul, prin instituţiile publice implicate, poate cumpăra acţiuni emise de societăţi, prin intermediul pieţelor de capital, cât şi direct, de la alţi acţionari şi poate efectua schimburi de pachete de acţiuni cu alţi acţionari, prin metode competitive şi transparente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Mandatul acordat instituţiei publice implicate şi modalitatea de cumpărare şi schimb de acţiuni care au ca scop consolidarea poziţiei de acţionar a statului se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Finanţarea cheltuielilor legate de operaţiunile necesare cumpărării şi schimbului de pachete de acţiuni se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare ale instituţiilor publice implicate, aprobate în condiţiile legii şi din bugetul de stat, se mai arată în proiectul de act normativ.

capital
Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Finanţelor, microîntreprinderile cu capital social de peste 45.000 lei vor putea opta pentru plata impozitului pe profit. Inițiativa reduce de la 25.000 de euro la 45.000 lei limita de capital pentru care se poate aplica opțiunea de plătitor de impozit pe profit şi propune ca opţiunea pentru plată să fie aplicată şi de către microîntreprinderile care au sau își majorează capitalul social până la noua limită.

Scopul este acela de simplificare a procedurilor atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, de susținere a mediului de afaceri, a procesului investițional, de eliminare a unor restricționări și inechități„, precizează MFP.

Prin proiectul publicat, Ministerul Finanțelor propune o serie de măsuri care vor modifica Codul fiscal și cel de procedură fiscală, şi anume, regimul special de TVA pentru micii agricultori, scutirea de impozit pentru profitul reinvestit și eliminarea Registrului Operatorilor Intracomunitari.

dosar-documentPotrivit unui comunicat al Guvernului, a fost adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Astfel sunt transpuse în legislația națională noile prevederi introduse prin Directiva 91/2014/UE.

Noile reglementări vor crea premisele intensificării concurenţei între cele 31 de S.A.I. înscrise în prezent în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu efecte pozitive atât asupra nivelului costurilor (prin reducerea acestora) suportate de investitori, precum şi a transparenţei şi alinierii intereselor acestora cu cele ale investirilor (prin obligarea S.A.I. şi a societăţilor de investiţii autoadministrate ca minim un procent substanțial, în orice caz de cel puțin 40 % din componenta variabilă a remunerației acestora, să se amâne pe o perioadă corespunzătoare din punct de vedere al perioadei de deținere recomandate deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv), se mai arată în comunicat.

dosar-document

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Potrivit unui comunicat, scopul aplicării noilor măsuri îl reprezintă reclasificarea pieței de capital românești în categoria piețelor emergente obiectiv care, odată atins, va aduce României o vizibilitate crescută la nivel european și mondial şi va crea premisele atragerii unor noi categorii de participanți (de natura intermediarilor, fondurilor de investiții, emitenților, investitorilor instituționali și chiar de retail).

Astfel se transpun în legislația naţională Directivele europene ce obligă emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, care își au sediul sau își desfășoară activitatea într-un stat membru, la o mai bună informare a investitorilor.

De asemenea, companiile active în industriile extractive (petrol, gaze și minerale) și în sectorul forestier sunt obligate să declare, într-un raport anual separat, plățile efectuate către guvernele țărilor în care își desfășoară activitatea.

O altă măsură vizează sporirea integrității piețelor financiare europene prin stabilirea de sancțiuni penale pentru cele mai grave abuzuri de piață comise intenționat, se mai arată în comunicat.

formularePreședintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu prim-ministrul Dacian Cioloș, președintele și cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pe tema Strategiei de dezvoltare durabilă.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea contribuției Guvernului în materie de politici și reforme economice, pe termen scurt și mediu, în contextul Strategiei de dezvoltare durabilă a României, care se elaborează în cadrul Academiei Române.

Astfel, obiectivul principal al strategiei de dezvoltare este definirea unei viziuni și a anumitor direcții de acțiune în privința domeniilor care pot susține dezvoltarea sustenabilă a României, ca creșterea competitivității economice, stimularea productivității — agricultura, industria și sectoarele creative—, a capitalului — investițiile și exporturile, fondurile europene, piața de capital — și alte elemente care oferă condiții propice dezvoltării capitalului românesc și a economiei.

lcMinisterul Finanțelor Publice a supus spre consultare publică Proiectul Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete.

Astfel, actul normativ cuprinde următoarele reglementări principale:
criteriile de autorizare a unităţilor emitente, astfel:
a) au ca obiect de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, cod CAEN 1812;
b) cuantumul capitalul social minim al operatorilor economici care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, în valoare de 500.000 euro, având în vedere că pentru anul 2016 numărul estimat al beneficiarilor este de 111.000, iar bugetul prevăzut pentru acordarea stimulentului educaţional este de 55.500 mii lei; Mai mult …

lcPlenul Senatului a adoptat o Hotărâre prin care bugetul Senatului pentru 2016 este majorat de la suma de 130 de milioane de lei, la 160 de milioane de lei.

Conform actului normativ, adoptată în plen cu 109 voturi „pentru”, bugetul finanţat din resurse de la bugetul de stat se măreşte cu suma de 36.451 mii lei, iar bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se măreşte cu suma de 194 mii lei.

Astfel, potrivit modificărilor aduse de senatori, cheltuielile curente se cifrează la 159.119 mii lei, din care cheltuieli de personal – 129.987 mii lei, bunuri şi servicii – 26.500 mii lei şi transferuri – circa 2.600 mii lei.
Pentru cheltuielile de capital au fost alocaţi 6.800 mii lei.

Totodată, veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului Permanent.

Bugetul Senatului astfel modificat va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2016.

tribunal

Ministrul delegat pentru buget, Darius Vâlcov a anunțat că Guvernul va adopta săptămâna viitoare, printr-o ordonanţă de urgenţă, modificările privind legislaţia pieţei de capital.

Până miercurea viitoare, dacă vom mai primi alte puncte de vedere, suntem bucuroşi să le cuprindem în interiorul ordonanţei, dar de săptămâna viitoare vom avea, aşa cum a cerut mediul de afaceri, o legislaţie nouă, adaptată vremurilor în care ne aflăm„, a spus Darius Vâlcov.

Ultima formă a proiectului de lege privind modificarea legii pieţei de capital releva că prevederea referitoare la eliminarea pragului de deţinere la societăţile de investiţii financiare (SIF), de 5% din totalul acţiunilor, va fi retrasă, fiind însă menţinută creşterea pragului de deţinere la operatorii de piaţă, de la 5% la 20% din totalul acţiunilor.

tribunalNoutăţi legislative: Ministerul Finanţelor publice a supus dezbarerii publice Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2006.

Potrivit proiectului de act normativ, Banca Naţională a României monitorizează activităţile instituţiilor de credit, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăţilor financiare holding şi ale societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora.

De asemenea, proiectul normativ mai arată că Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare.