Categories
Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor, modificări!

În Monitorul Oficial nr. 153/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 137/2021 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 967 din data de 15 noiembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie

Selectarea personalului didactic pentru posturile din sistemul școlilor europene. Cum se realizează?

Poate că nu întotdeauna este foarte evident, dar viața este o sumă de concursuri, de examinări. Pentru că toate încercările existenței pot fi considerate examene în urma cărora fie ne păstrăm statutul deja dobândit, fie retrogradăm, fie (în cazul cel mai fericit) promovăm, trecem la nivelul următor. Acolo ne așteaptă alte probe, alte încercări. Așa e viața. O școală. O sumă de concursuri, examinări, încercări mai mult sau mai puțin dificile.

Nu putem vorbi despre școli și examinări, fără a-i introduce în discuție și pe profesori. Profesori care sunt, în decursul carierei lor didactice, atât examinatori, cât și examinați. Munca la catedră te poate supune unor examinări deloc indulgente. Mai ales atunci când îți dorești ceva mai mult, în ceea ce privește cariera proprie.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CSM

images-28Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1106/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 840/2016.

Potrivit actului normativ, ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul aparatului Consiliului, asimilat judecătorilor și procurorilor, se face prin concurs. Totodată, poate ocupa un post de personal de specialitate juridică de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, în aparatul propriu al Consiliului, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-e) și, după caz, pe cele prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a promovat concursul organizat de Consiliu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta cerere-tip, actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, diploma de licență, în copie legalizată, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal, curriculum vitae, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de candidat, dacă este cazul şi chitanța de plată a taxei de înscriere.

Cuantumul taxei de înscriere la concurs va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri Transporturi

Legislaţie rutieră: Maşinile implicate în accidente rutiere vor trebui supuse unor inspecţii tehnice

masiniPotrivit unui document legislativ adoptat de Guvern, maşinile care au fost implicate în accidente nu vor mai avea voie să circule dacă nu vor realiza o nouă inspecţie tehnică, iar şcolile de şoferi îşi vor putea prelungi autorizaţia doar dacă minimum 50% dintre candidaţii au promovat examenul.

Astfel, actul normativ vizează şi şcolile de şoferi. ARR intenţionează să introducă criteriul de promovare a examenului (min. 50%) pentru prelungirea licenţei de funcţionare a şcolii de şoferi pentru a controla numărul de candidaţi care pot lua examenul pentru permisul de conducere.

Totodată, se va crea cadrul legal pentru iniţierea şi finanţarea unor programe complexe de reabilitare pentru şoferii cu abateri repetate, cu permis suspendat sau anulat, pornind de la premisa că aceste persoane ar trebui recuperate, mai ales în cazul conducătorilor auto profesionişti.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Au început înscrierile la concursul de directori pentru grădinițe, școli și licee

calificare profesionalaPotrivit deciziei Ministerului Educației, începând de astăzi, candidații la funcțiile de directori de unități școlare se pot înscrie electronic până pe 2 octombrie 2016.

Astfel, proba scrisă se va desfăşura la 12 octombrie, iar interviul și evaluarea CV-ului vor avea loc în perioada 17 octombrie — 17 noiembrie.

De asemenea, rezultatele vor fi afișate la 18 noiembrie, iar contestațiile se vor depune în perioada 21 — 23 noiembrie. În acelaşi timp, pentru intervalul 24 noiembrie — 9 decembrie sunt prevăzute soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

La 16 decembrie este programată, ultima etapă a concursului — validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister.

Concursul va avea două componente:
– națională – presupune susținerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației și
locală – analiza CV-ului şi interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum poți ocupa un post în cadrul misiunii permanente în străinătate din cadrul Ministerului Economiei?

two wooden chess horses
În rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) există o activitate care este asigurată prin reprezentanții săi în cadrul birourilor care constituie rețeaua economică externă. Reprezentanții MECRMA din rețeaua externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pe durata trimiterii lor în misiune în străinătate cu condiția să fie acreditați în această funcție.

Legiuitorul a elaborat noi reguli privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă din cadrul MECRMA. Astfel, în Monitorul Oficial 674 din 1 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul nr. 879/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Prevederile legale au intrat în vigoare la 1 septembrie 2016.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele de aplicare a guvernanței corporative în întreprinderile public, în dezbatere publică

193175_articol_04795300_55186600

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică Normele de aplicare a guvernanţei corporative în întreprinderile publice.

Normele cuprind un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pe post, a clasamentului acestora şi procedura privind numirile finale.

De asemenea, documentul clarifică metodologia de stabilire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Persoana care este în cursul unei cercetări penale este prezumată nevinovată

justitie3Raluca Prună, Ministrul Justiției, s-a pronunţat cu privire la persoanele cercetate penal care candidează, că nu se poate reglementa la nivel de legislație bunul simț, dar că modul prin care se poate sancționa acest aspect este votul cetățenilor.

„Persoana care este în cursul unei cercetări penale sau al urmăririi penale și care nu este încă o persoană condamnată este prezumată nevinovată. Acum nu putem reglementa la nivel de legislație bunul simț — faptul că dacă eu mă aflu într-o procedură penală ar fi bine poate să nu mă mai erijez într-un model pentru societate și să mă prezint drept candidat care să conducă cetatea”, a precizat Raluca Prună.

De asemenea, Raluca Prună a făcut precizări despre asigurarea, în perioada următoare, a unui cadru legislativ pentru a se putea confisca produsul infracțiunii.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

19 iulie – prima repartizare computerizată în învățământul liceal

scoalaConform calendarului aprobat de Ministerul Educației, prima repartizare computerizată în învățământul liceal de stat pentru absolvenții de gimnaziu va avea loc pe 19 iulie 2016.

Între 11 şi 13 iulie a avut loc repartizarea candidaților la liceu pe locurile pentru romi, iar înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special s-a desfăşurat între 14 și 16 iulie.

De asemenea, pe 28 iulie se va desfăşura a doua repartizare computerizată și se va afișa de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat lista candidaților repartizați în acea instituție în a doua etapă.

Referitor la admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă repartizarea acestora se va organiza în perioada 27 — 29 iulie.