Tag-Archive for » canalizare «

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor este reglementat prin Legea nr. 241/2006.

Conform legii are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Mai mult …

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Paul Stănescu, a anunţat că au fost deschise cele 6.851 de şantiere finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), care vor înghiţi circa 30 miliarde de lei. El promite că toate localităţile din ţară, cu peste 2.000 de locuitori, vor avea apă şi canalizare, în cel mult trei ani.

El a mai spus că, în cel mult trei ani, în toate localităţile cu peste 2.000 de locuitori, ar urma să fie introduse sistemele de alimentare cu apă şi canalizare: „Angajamentul a fost luat în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană (…), noi ne-am propus ca, în doi-trei ani, maxim, să închidem acest lucru, ca fiecare localitate din această ţară cu peste 2.000 de locuitori să aibă apă şi canal. Bineînţeles, şi cele sub 2.000 de locuitori trebuie să aibă apă şi canal”, a adăugat ministrul.

Euro

În cadrul vizitei de la Bruxelles, primarul Capitalei, Gabriela Firea, speră ca va reuşi să obţină fonduri europene pentru proiectele care vizează extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare, refacerea şi modernizarea reţelelor de transport şi a reţelelor de termoficare, distribuirea energiei termice (în beneficiul RADET), finalizarea staţiei de epurare Glina.

La Bruxelles, Gabriela Firea urmează să se întâlnească cu Corina Crețu, comisarul european pentru Politici Regionale, și cu Aurel Ciobanu-Dordea, directorul Direcției de Mediu a Comisiei Europene.

apa

Senatul a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă.

Potrivit propunerii legislative, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din condominii ar putea încheia convenţii de facturare individuală, la nivelul imobilului, cu acceptul scris a 50 % plus unu a proprietarilor din respectivul imobil.

Astfel, proiectul de lege modifică condiţiile de încheiere a contractelor de prestări servicii, şi la cererea persoanelor fizice sau juridice, membri ai asociaţiei de proprietari, se pot încheia contracte individuale privind furnizarea apei reci şi de canalizare direct cu furnizorii de servicii.

robinetÎn Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 85 din data de 8 februarie 2013 a fost republicată Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor.
Dispoziţiile acestei legi se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau, după caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.