Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Şedinţele Camerei Deputaţilor se pot desfăşura prin mijloace electronice pentru o perioadă limitată

În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa deputaţilor la sediul Camerei Deputaţilor, şedinţele Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, şedinţele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor, precum şi şedinţele plenului Camerei Deputaţilor se pot desfăşura prin mijloace electronice printr-o procedură aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Noul Bauhaus European, un proiect ce vizează crearea unui spaţiu UE al designului şi al arhitecturii funcţionale

Hotărârea nr. 10/2022 prevede adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Utilizarea violenţei fizice la şedinţele Camerei Deputaţilor duce la evacuarea din sală

Hotărârea nr. 8/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Şedinţele Camerei Deputaţilor se transmit, se înregistrează şi se difuzează de către Camera Deputaţilor prin mijloace electronice şi se stenografiază, prin grija Secretariatului General.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost modificat!

Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost modificat de Hotărârea nr. 2/2022.

Secretarul general şi cei 4 secretari generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Camerei Deputaţilor a suferit modificări!

Hotărârea nr. 59/2021 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Se introduce un nou alineat care prevede că deputaţii îşi desfăşoară activitatea în comisii, participând la şedinţele acestora sau la activitatea de documentare şi consultare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Deputaţii vor depune odată cu declaraţia de avere şi un curriculum vitae!

Deputaţii vor depune odată cu declaraţia de avere şi declaraţia de interese, la secretarul general al Camerei Deputaţilor, un curriculum vitae.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

În Monitorul Oficial nr. 571/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 620/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Persoanele interesate vor putea participa, motivat, la lucrările Camerei Deputaţilor!

Regulamentul Camerei Deputaţilor a suferit modificări aduse de Hotărârea nr. 51/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Recentele modificări ale Regulamentului Senatului

Regulamentul Senatului a fost modificat de Hotărârea nr. 44/2021.

Se introduce o nouă secţiune care prevede respectarea principiului bicameralismului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Respectarea principiului bicamerismului, secţiune distinctă în Regulamentul Camerei Deputaţilor

După adoptare sau respingere de către Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului, care va decide definitiv.