Categories
Organizare judiciară

Se susține propunerea de Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru atragerea şi păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării

Camera Deputaților susţine propunerea de Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru atragerea şi păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării, inovării şi antreprenoriatului.

Categories
Organizare judiciară

Regulamentul Camerei Deputaţilor a suferit modificări!

Hotărârea nr. 72/2023 prevede modificarea alin. (3) al art. 7 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Categories
Organizare judiciară

Opinia Camerei Deputaților privind comunicarea care are ca obiect Piaţa unică la 30 de ani!

Camera Deputaților și-a exprimat opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Piaţa unică la 30 de ani.

Potrivit Hotărârii nr. 69/2023, Camera Deputaţilor susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Piaţa unică la 30 de ani.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camera Deputaţilor începe înscrierile pentru a II-a ediţie a programului de internship 2023

Camera Deputaţilor începe înscrierile pentru a II-a ediţie a programului de internship 2023, care se va desfăşura în perioada 16 octombrie – 15 decembrie a.c.

Programul este dedicat studenţilor şi absolvenţilor interesaţi de activitatea uneia dintre cele două Camere ale Parlamentului României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se constituie Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii

Comisia specială a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii se compune din 15 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor potrivit configuraţiei politice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ordinea de zi a Camerei Deputaților include cu prioritate iniţiativele legislative aflate în procedură de urgenţă

Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost modificat de Hotărârea nr. 83/2022.

Ordinea de zi include cu prioritate iniţiativele legislative aflate în procedură de urgenţă, proiectele de lege şi propunerile legislative pentru care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, proiectele de lege, propunerile legislative sau proiectele de hotărâre transmise spre reexaminare precum şi cererile de reexaminare a legii formulate de Preşedintele României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cine nu poate candida la alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor?

Legea nr. 295/2022 prevede modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camera Deputaţilor sprijină REPowerEU Plan – COM

În Monitorul Oficial nr. 989/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 67/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – REPowerEU Plan – COM.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În data de 1 septembrie Camera Deputaţilor este sesizată în şedinţă ordinară

În Monitorul Oficial nr. 844/2022 a fost pubicată Decizia nr. 3/2022 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Camera Deputaţilor susţine propunerea de Recomandare privind învăţarea pentru durabilitatea mediului

Prin Hotărârea nr. 47/2022 Camera Deputaţilor recomandă utilizarea instrumentelor de sprijin ale Uniunii Europene pentru a permite accesul cât mai larg al locuitorilor din zonele rurale la învăţarea privind mediul, în special în rândul adulţilor şi prin diverse forme de învăţare nonformală.