Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Va fi înfiinţată Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

A fost depus la Senat un proiect de lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonată Ministerului Agriculturii.

Acesta agenţie va avea ca scop promovarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru produsele agroalimentare de calitate.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Pronunțarea instanței de apel cu privire la excepția lipsei calității de reprezentant

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, potrivit art. 82 alin. 2 C. proc. civ., dacă se invocă excepția lipsei calității de reprezentant a reclamantei pentru prima oară în apel, fără a se pune în discuție în primă instanță calitatea de reprezentant, iar instanța de apel se pronunță (în sensul suspendării judecății si pe motivul că nu a fost făcută dovada mandatului pentru formularea apelului), efectul este cel al agravării situației titularei cererii de apel în condițiile în care o expune pe aceasta riscului necercetării criticilor aduse în apel sentinței prin care cererea de chemare în judecată formulată prin același reprezentant a fost respinsă, ca nefondată.

(Decizia nr. 1995 din data de 8 decembrie 2017 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect pretenții)

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

Domiciliul şi calitatea celui citat trebuie menţionate pe citaţie!

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 88 alin. 1 C. proc. civ., domiciliul şi calitatea celui citat trebuie menţionate pe citaţie, sub sancțiunea prevăzută de art. 88 alin. 2 C. proc. civ.. În speţă, indicarea greşită pe citaţie a numărului blocului din adresa de domiciliu (nr. 2 în loc de nr. 1) este sancţionată cu nulitatea, procedura de citare fiind afectată. Prin urmare, a fost admisă, în principiu, contestaţia în anulare, fiind reluată soluţionarea recursului.

Cele menţionate mai sus le regăsim în Decizia nr. 433 din data de 14 martie 2017 pronunţată de Secţia I civikă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie în anulare.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Centrele comunitare de învățare permanentă. Ce rol au, cum funcționează, cum sunt organizate?

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Categories
Articole Drept penal

Procedura de desfiinţare sau confiscare a unui înscris în cazul clasării încalcă dispoziţiile constituţionale?

În ceea ce priveşte procedura de desfiinţare sau confiscare a  unui înscris în cazul clasării, legislaţia stabileşte că în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Aceste prevederi stabilite prin art. 549 indice 1 C. procedură penală au fost contestate pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noutăți legislative în formarea militarilor: școlile de aplicație vor fi organizate conform unor noi Instrucțiuni!

„Copii, mergeți la școală, că și școala este bună la ceva”, spunea, mai în glumă, mai în serios, o personalitate binecunoscută, care a atins excelența în domeniul său de activitate. „Omul cât trăiește învață”, așa că la școală vor merge – de voie, de nevoie – nu doar copiii, ci și oamenii în toată firea. Diferite școli, pentru diferite nevoi. Inclusiv școli destinate militarilor, care, prin natura profesiei, au nevoie de o instruire continuă, pe toată durata carierei!

Școlile de aplicație constituie structuri militare destinate formării profesionale inițiale sau continue a personalului din MApN, fiind organizate prin alte forme decât acelea caracteristice sistemului de învățământ național.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Soluţionarea problemei de calitate a aerului

download-1Una din problemele grave ale Municipiului Bucureşti este legată de calitatea aerului şi mirosul provenit de la gropile de gunoi din zona de Nord a Capitalei, care persistă în cartierele Bucureştii Noi, Pajura, Militari, Giuleşti Sârbi şi în localităţile Chitila şi Chitila.

Din iulie până în prezent, peste 150 de sesizări au fost înregistrare pe adresa Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB). În acest sens, Garda de Mediu a efectuat controale la gropile de gunoi, şi la incineratorul de deşeuri periculoase.

Pentru o mai bună monitorizare a problemei, urmează să fie încheiat un protocol între Garda de Mediu, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi poliţiile locale de sector şi din comunele Chiajna şi Chitila, a declarat Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.

 

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Asigurarea calității serviciilor sociale. Noutăți legislative în domeniu!

hlpRonald Reagan, cel de-al patruzecilea președinte al SUA și totodată cel care s-a remarcat printr-o importantă contribuție la încetarea Războiului Rece, dar și printr-o însemnată reducere a taxelor pe teritoriul aparținând „Unchiului Sam”, susținea că în ciuda faptului că nu oricine poate fi ajutat, oricine poate să ajute pe cineva.

Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Noile prevederi privind calitatea construcțiilor au intrat în vigoare

casa

Din 24 august au intrat în vigoare noile prevederi privind calitatea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora.

Persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţii pot fi sancţionate mult mai dur. Astfel, cu o sumă cuprinsă între 20.000 de lei și 40.000 de lei vor fi sancționate:
– executarea unei construcții noi, intervenția la o construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare și executare.
– realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale.
– încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lucrărilor.
– realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale ş.a.