Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale

Metodologia de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor a fost aprobat de Ordin nr. 5734/2022.

Admiterea absolvenţilor învăţământului liceal şi/sau a absolvenţilor cu certificat de calificare profesională de nivel 4 în învăţământul dual pentru calificări de nivel 5 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie, după un calendar aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei.