Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac!

În practica judiciară s-a susţinut că nu există un punct de vedere unitar privind participarea judecătorului care a soluţionat o cauză la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac iar în acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prin recursul în interesul legii promovat s-a susţinut că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală, privind participarea judecătorului care a soluţionat o cauză la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie), în etapa admisibilităţii în principiu.

Practica judiciară

Într-o primă opinie s-a apreciat că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).

Într-o altă opinie s-a statuat în sensul că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).

Potrivit ştirilor juridice, în argumentarea celei de-a doua opinii, respectiv a incompatibilităţii judecătorului care a participat la soluţionarea unei cauze de a participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie), s-a reţinut că judecătorul care a luat parte la judecarea unei cauze şi a pronunţat decizia ce face obiectul unei căi extraordinare de atac nu poate lua parte la soluţionarea admiterii în principiu a cauzei, întrucât judecătorul învestit cu soluţionarea unei astfel de căi extraordinare de atac se află în situaţia de a-şi evalua propria hotărâre, chiar şi sub aspectul admisibilităţii în principiu, în art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală nefăcându-se vreo distincţie cu privire la căile de atac, acestea putând fi căi de atac ordinare sau extraordinare.

RIL admis

Prin Decizia nr. 32/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 148/2020, a admis sesizarea şi s-a stabilit că judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).

Categories
Acţiunea civilă Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

Contestaţia în anulare, motiv de sesizare CCR!

Cazurile când pot fi atacate cu contestaţie în anulare hotârârile definitive sunt strict şi limitativ prevăzute de lege.

Art. 503 C. procedură civilă prevede că hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata. Conform alin. 2 pct. 3 al aceluiaşi articol de lege hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen.

Categories
Articole Drept civil

Se poate formula contestaţie în anulare în cazul hotărârilor instanţei de apel care nu pot fi atacate cu recurs?

Aşa cum am atras atenţia în numeroase articole cazurile în care hotărârile instanţelor definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare sunt strict şi limitativ prevăzute de lege.

De asemenea, potrivit art. 503 alin. 3 din C. de procedură civilă, pot fi atacate cu contestaţie în anulare şi hotărârile instanţei de apel care nu pot fi atacate cu recurs.

S-a considerat, potrivit ştirilor juridice, că aceste din urmă dispoziţii sunt contrare dispoziţiilor constituţionale.

Categories
Articole Contencios-administrativ

Legea prevede căi de atac în cazul contenciosului electoral?

descarcare-46Potrivit Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, nr. 115/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 349/2015, împotriva hotărârilor definitive, pronunţate de instanţele judecătoreşti potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.

Art. 112 alin. 2) din legea menţionată mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept civil

Revizuirea, cale extraordinară de atac. Persoanele care o pot exercita

images-5Revizuirea este o cale extraordinară de atac care este la îndemâna persoanei interesate să atace o hotărâre în cazurile strict prevăzute de lege. Referitor la persoanele care pot exercita această cale de atac, ştirile juridice ne indică că doar persoanele care au avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată pot exercita această cale de atac. Însă nu este suficientă doar această condiţie ci trebuie să existe şi un interes în promovarea cererii de revizuire.