Tag-Archive for » calcul «

formular112

Agentia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat programul de asistenţă pentru întocmirea electronică a declaraţiei unice, dupa ce formularul 112 a fost modificat substanţial prin Ordinul comun al Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi al Ministerului Sănătăţii, nr. 1977/2757/1580/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 57, din 23 ianuarie 2014.

Acest program a fost actualizat de mai multe ori, însă cea mai recentă actualizare a programului electronic pentru întocmirea declaraţiei 112 a aparut pe portalul juridic al ANAF în data de 24 februarie.

ANAF a declarat că “toate informaţiile referitoare la calculul şi reţinerea obligaţiilor aferente veniturilor de natură salarială vor fi concentrate în formularul 112”.

downloadProgramele legislative pun la dispoziţie prevederile O.U.G. nr. 9/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013, care stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu.

Potrivit actului normativ, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată: cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului; cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), pune la dispoziţia utilizatorului o aplicaţie prin care poate fi calculată suma ce trebuie achitată pentru timbrul de mediu. Aplicaţia poate fi accesată de pe portalul juridic al A.N.A.F.

Guvernul a definitivat forma noii taxe auto, aplicată sub forma timbrului de mediu, cu o formulă de calcul diferită, care duce la o majorare în medie de aproximativ 10% a sumei de plată pentru maşinile Euro 4 şi Euro 3 şi o micşorare cuprinsă între 60% şi 90% pentru maşinile Euro 2, Euro 1 şi non-euro.
Potrivit noii formule de calcul, suma de plată se va majora cu 60% pentru Euro 2, cu 80% pentru Euro 1 şi cu 90% pentru non-euro.
Cuantumul taxei pentru maşinile non-euro, Euro 1 şi Euro 2, cu tehnologii mai învechite, va fi totuşi mai mic decât cel actual. Taxa va rămâne la aceleaşi cote pentru maşini Euro 5, în timp ce pentru Euro 6, maşini hibride şi electrice, nu va fi achitat nimic.
Totodată, pentru maşinile tip Euro 3, Euro 2 şi non-euro, taxa se micşorează de la 1.830 euro la 1.657 euro la maşini precum VW Passat 1896 cmc, 154 CO2, Euro 3 din 2004, de la 1.593 euro la 684 euro pentru Dacia Super Nova 1475 cmc, Euro 2  din 2001 şi de la 3.321 euro la 363 euro pentru Dacia 1397 cmc, non-euro din 1990.
În cazul maşinilor înmatriculate înainte de anul 2007, Guvernul a ajuns la concluzia că o scutire exclusiv pentru aceste maşini nu se poate realiza, fiindcă ar duce la discriminare, astfel că soluţia pentru care s-a optat este recalcularea cotelor pentru maşinile vechi, în funcţie de perioada de viaţă, astfel încât suma de plată să se micşoreze.
Pentru maşinile scoase din România şi înmatriculate în alte ţări, se restituie o parte din taxa achitată, ca parte reziduală a acesteia (calculată în funcţie de perioada de folosire).
În cazul proprietarilor de maşini care au dat statul în judecată pentru restituirea taxei încasate ilegal, dacă acestora li s-a restituit contravaloarea taxei, dar şi a celor care au înmatriculat autoturismele fără plătirea taxei, noul timbru va fi achitat la prima vânzare a maşinii.
Modificările sunt argumentate de Guvern prin faptul că actuala formulă avea valori disproporţionat de mari pentru anumite zone de poluare, care nu ţineau cont de puterea de cumpărare a românilor, conţinea în calculul său, în afară de emisia de CO2, şi capacitatea cilindrică era discriminatorie şi atragea ameninţări cu infringementul din partea UE.