Tag-Archive for » calcul «

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), a tras un semnal de alarmă cu privire la desele schimbări fiscale și legislative, susținând că firmele românești ar putea lua o decizie care va avea consecințe dezastruoase. Mai mult …

Pe site-ul MFP a fost postat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru prorogarea unui termen.

Cea mai imporanta modificarea se refera la posibilitatea microintreprinderilor de a opta pentru plata impozitului pe profit. Mai mult …

cercetare-medicalConform Ministerului Sănătăţii, politica de preţuri a medicamentelor se va stabili prin Hotărâre de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii şi nu prin ordin al ministrului Sănătăţii, aşa cum era până în prezent.

„Metodologia privind modul de calcul şi procedura de avizare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală, se va aproba prin HG, la propunerea Ministerului Sănătăţii. În prezent, metodologia de calcul a preţurilor maximale la medicamente se stabileşte prin Ordin al ministrului Sănătăţii”, se precizează într-o informare a Ministerului Sănătăţii.

Modificarea a fost făcută printr-o OUG adoptată de Guvern, care amendează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Noua schimbare a fost realizată pentru a aduce mai multă claritate legislativă şi predictibilitate.

schlOrice elev sau fost elev știe că, atunci când stai pe băncile unei școli, ți se spune clar care sunt cunoștințele pe care trebuie să ți le însușești iar după aceea aștepți să fii testat. Ceea ce nu înseamnă că, obligatoriu, îți va fi și testat nivelul de cunoaștere a acelor lecții.

După ce ne-am pus ghiozdanele în cui și ne-am văzut cu diplomele în brațe, decoperim, mai devreme sau mai târziu, un lucru care ne descumpănește: spre deosebire de școală, viața te testează fără să-i pese dacă ți s-a predat sau nu lecția. Dacă n-o știi sau n-ai avut prezența de spirit necesară pentru a oferi un răspuns salvator, lecția (de viață) vei învăța-o după testare. Mai mult …

formular-constare-amibila-de-accident

În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format electronic, prin:
a) luarea în considerare a specificului activităţii şi a nevoilor de adaptare logistice;
b) stabilirea metodelor de estimare a duratei de completare, respectiv:

  • eşantionarea internă de către personalul desemnat pentru completarea formularelor;
  • efectuarea unor sondaje de opinie, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea timpului obţinut de la persoanele care au completat formularul.

c) folosirea facilităţilor sistemelor informatice care permit calculul duratei de completare a formularelor.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului, UPP a consultat unităţile MAI cu competenţe în materie, ale căror propuneri pertinente au fost valorificate în cuprinsul reglementării. Proiectul a fost definitivat de DGJ, având în vedere legislaţia în vigoare şi normele de tehnică legislativă.

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilinaMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

Prin proiectul de ordin, ca urmare a propunerii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de modificare a Listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, – transmisă Ministerului Sănătăţii în format electronic – a fost inclus în Listă preţul medicamentului prevăzut în Ordinul ministrului sănătății nr. 132/2016, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România , cu modificarile si completarile ulterioare si au fost recalculate preturile de decontare aferente medicamentelor cu DCI Paclitaxelum, concentratia de 6 mg/ml, forma de ambalare flacon x50 ml din cadrul PNS3, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

De asemenea, la secțiunea P7 „Program Naţional de Boli Endocrine” Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne, poziția V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) se abrogă.

daune moratoriiConform unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, organizaţiile date vor fi obligate să afişeze, lângă lista de plată a cheltuielilor acesteia, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor lunare de achitat ce revin proprietarilor.

Actul normativ  figurează pe ordinea de zi de astăzi a Camerei Deputaţilor.

Astfel, în cazul în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin fiecărui proprietar nu va fi afişată, amenda va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.

Iniţiatorul proiectului legislativ precizează că introducerea acestei obligaţii va impune un plus de transparenţă în repartizarea şi stabilirea cheltuielilor asociaţiilor de proprietari.

Orice persoană interesată poate să facă sesizări referitor la faptele ce constituie contravenţii. De constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.

652x450_100287-nume-de-copii-la-moda-in-2013-ce-nume-alegi-pentru-bebelusul-tauConform unui proiect de act normativ adoptat de Guvern, salariaţii părinţi vor putea să beneficieze de un nou tip de concediu. Este vorba despre un concediu special de 90 de zile pe care un potențial părinte care dorește să adopte un copil și-l poate lua. Acesta va primi o indemnizație lunară, iar perioada de concediu va fi considerată vechime în muncă.

Astfel, potrivit actului normativ, adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, poate beneficia, pe toată durata încredințării copilului în vederea adopției, de un concediu de acomodare cu o durată de maxim 90 de zile dar şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 6,8 ISR.

Pe perioada concediului, persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.

Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către direcția județeană și a Municipiului București de muncă și securitate socială şi se plăteşte, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acestuia, respectiv la casa de asigurări de sănătate în cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința persoana îndreptățită sau în a cărei evidență se află aceasta.

calcul-offshore-webMinisterul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Consemnaţiuni C.E.C – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Conform actului normativ, se preconizează următoarele schimbări:

1. Ajustarea valorii despăgubirii faţă de nivelul aprobat prin art. 2 din O.U.G. nr.156/2007 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării acesteia cu suma de 43.602,53 lei şi suplimentarea cu 2 (doi) a numărului de deponenţi cu drept de despăgubire conform aceluiaşi act normativ, în conformitate cu scrisoarea nr. RGG/C230/DPSB din 15 aprilie 2015, transmisă de către C.E.C. BANK S.A. Ministerului Finanţelor Publice. Despăgubirea în sumă de 43.602,53 lei reprezintă despăgubirea a doi deponenţi stabilită în urma hotărârilor judecătoreşti executorii.

2. Reglementarea acordării de despăgubiri deponenţilor îndreptăţiţi, persoane fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la fosta Casă de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. actualmente C.E.C. BANK S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare B.R.D. – S.A. actualmente B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. cu acelaşi scop şi care au beneficiat de despăgubire la data de 04 septembrie 2014, în limita plafonului de 100.000.000 lei stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.392/2014, dar pentru care instanţele de judecată au dispus calculul despăgubirilor până la data plăţii. Mai mult …

M&CCa stat responsabil, România trebuie să acorde susţinere tinerelor familii. Mai ales celor cărora tocmai li s-a născut un copil! Mai înainte de-a aduce pe lume un prunc, de a primi o indemnizaţie pentru creşterea sa, părinţii beneficiari au tot plătit, din roadele muncii lor, impozite şi contribuţii.

Acum, o parte din aceşti bani trebuie să se-ntoarcă la ei. Un copil nu se creşte… cu aer (aerul fiind printre puţinele lucruri ce mai sunt gratuite!). Părinţii aflaţi în concediul pentru creşterea copilului n-ar trebui consideraţi nişte “simpli asistaţi social”. Ei primesc chiar mai puţin decât li s-ar cuveni!

De-atâta “trai decent” garantat constituţional, mii de familii amână aducerea pe lume a unui copil până ce… nu mai e posibilă. Mai mult …