Tag-Archive for » călători «

Guvernul a votat o hotărâre prin care se aprobă 16 obiective de investiții strategice care urmează să fie pregătite și atribuite în parteneriat public-privat, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Printre cele mai importante proiecte de infrastructură construite în parteneriat public-privat  se numără linia ferată de mare viteză Bucureşti – Craiova/(Sofia) – Timişoara/(Belgrad) – Cluj/(Budapesta). “Realizarea liniei ferate de mare viteză, în lungime de aproximativ 1.275 km, va asigura reducerea timpului de legătură dintre Capitală şi principalele oraşe de pe traseu şi va crea posibilitatea realizării unor conexiuni precum Timişoara – Cluj, Craiova – Sofia, Timişoara – Belgrad şi Cluj – Budapesta”, conform unui comunicat al Guvernului. Mai mult …

Călătorii care rezervă pachete de vacanţă vor dispune de o protecţie mai puternică în calitate de consumatori, datorită noilor norme europene care „nu vor reglementa doar pachetele de vacanţă tradiţionale, ci inclusiv pachetele personalizate”, arată un comunicat al Comisiei Europene.

Potrivit Comisiei Europene, printre beneficiile aduse consumatorilor se numără: Mai mult …

tren-turisti-660x340Conform unui comunicat al Ministerului Transporturilor, România va transpune Directiva Europeană privind integrarea sistemului feroviar în spaţiul feroviar unic european. Documentul a fost avizat de Guvernul României şi va fi transmis Parlamentului pentru aprobare în procedură de urgenţă.

Astfel, actul normativ stabileşte o serie de reglementări pentru toate sectoarele domeniului feroviar:
– reguli privind finanţarea şi administrarea infrastructurii feroviare;
– reguli privind licenţierea şi activitatea operatorilor feroviari;
– reguli privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare;
– reguli privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi accesul la infrastructura feroviară şi la infrastructurile de servicii;
– reguli privind funcţionarea organismului naţional de supraveghere în domeniul feroviar.

Ministerul Transporturilor menţionează că prin implementarea directivei, infrastructura feroviară va avea multiple avantaje economico-sociale, şi anume:
– creşterea competitivităţii transportului feroviar de călători şi de mărfuri pe piaţa internă a serviciilor de transport;
– consolidarea sistemului naţional de servicii publice de transport feroviar de călători şi
– creşterea eficienţei atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar.

parcare_masinaConform unei propuneri legislative adoptată de senatori, cel puţin 30% dintre mijloacele de transport achiziţionate într-un an de către autorităţile publice vor trebui să aibă motoare acţionate prin gaz natural, hidrogen sau electricitate.

Astfel, proiectul arată că autorităţile publice locale, regiile autonome şi societăţile aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale vor achiziţiona mijloace de transport călători acţionate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-in, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare cu propulsie pe biogaz în proporţie de minim 30% din necesarul de achiziţii viitoare, procentul fiind calculat din totalul numărului de autovehicule achiziţionate într-un an.

De asemenea, societățile comerciale cu capital privat care asigură transportul în comun pe traseele din municipii și zonele metropolitane, inclusiv firmele de taxi, începând cu 2020 vor achiziţiona aceleași tipuri de autovehicule în proporţie de 30% din necesarul de achiziții.

lc
La 13 octombrie 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind serviciul de transport public de călători. Serviciul de transport public de călători face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, domeniu de activitate definit și reglementat prin Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.

Proiectul de lege are ca obiectiv eliminarea inexactităților și contradicțiilor Legii nr. 92/2007 identificate în perioada de implementare, respectiv a contradicţiilor semnalate între prevederile principalelor acte normative care reglementează acest domeniu, precum și adaptarea prevederilor acesteia la schimbările intervenite după intrarea în vigoare, în scopul îmbunătăţirii modului de organizare, exploatare, gestionarea şi funcţionare a serviciului de transport public astfel încât fiecărui cetăţean să-i fie asigurat, într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, accesul la acest serviciu public.

Prin documentul propus se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători.

lcAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru informarea călătorilor privind introducerea pe teritoriul României a produselor de origine animală care sunt destinate consumului personal sau care fac obiectul unor transporturi mici, către persoane private în colete poștale provenite din țări terțe, precum și pentru asigurarea supervizării și a trasabilității acestor produse în situația reținerii, confiscării, transportului și distrugerii.

Astfel, potrivit proiectului, produsele de origine animală a căror introducere în Uniunea Europeană, prin intermediul bagajelor călătorilor și al coletelor poștale sosite din țări terțe, este interzisă, sunt prevăzute în Partea 1 a Anexei la Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004.

Administratorii punctelor de trecere a frontierei de stat vor pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor spațiile necesare depozitării containerelor pentru produse de origine animală reținute de către autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiți din ţări terţe.

Preluarea spaţiilor se va realiza în baza unui contract de comodat, realizat între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și instituțiile publice de stat sau regii autonome responsabile de administrarea punctelor de trecere a frontierei de stat din România. Fiecare spațiu va fi dotat cu un container în care în vor fi depozitate temporar produsele de origine animală reținute de către autoritatea vamală din bagajele călătorilor sosiți din ţări terţe, până la transportarea acestora la unitatea autorizată de incinerare, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

tren-turisti-660x340

Aplicarea regulamentului european privind protecţia drepturilor călătorilor care utilizează transportul feroviar se amână cu încă 5 ani.

Documentul a intrat în vigoare în decembrie 2009, dar guvernul de atunci a obținut o derogare pe 5 ani până la 3 decembrie 2014, acuma însă, Ministerul Transporturilor propune amânarea cu încă cinci ani, până în 2019, aducând ca temei „lipsa banilor pentru despăgubiri şi compensaţii“, dar şi „infrastructura deficitară“. Cel mai îndepărtat termen de aplicare al actului (deadline final) este decembrie 2019.

Regulamentul se referă la răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii şi anulările, rambursarea şi redirecţionarea călătorilor şi despăgubirile pentru preţul biletului de transport. Aprobarea actului normativ va permite asigurarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar şi în traficul naţional prin aplicarea aceloraşi dispoziţii ca şi în traficul internaţional, dar şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor feroviare.

Neîndeplinirea tuturor prevederilor Regulamentului CE de către companiile feroviare peste 5-10 ani atrage sancţiuni de tip infringement asupra României.

lc-olesea

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, bugetul Ministerului Transporturilor aferent anului 2014 ar putea fi suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma de 146 milioane de lei la capitolul „Transporturi”.

Astfel, actul normativ arată că Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, din suma totală, 71 de milioane de lei vor acoperi subvenţiile pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi sunt dedicaţi plăţii compensaţiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de călători conform art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, proiectul mai prevede că 75 de milioane de lei, din totalul de 146 milioane de lei, sunt bani alocaţi pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la operatorii economici din domeniul feroviar care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

busŞtirile juridice privind transporturile rutiere s-au succedat cu repeziciune în ultima vreme şi atât operatorii economici din domeniu cât şi autorităţile datoare să pună în practică noile programe legislative au fost obligate să se adapteze din mers. Acum avem iarăşi veşti noi!

Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere a fost publicată, în „Monitorul Oficial” 525/2014. Vom vedea, acum, pe cine privesc prevederile noii reglementări! Mai mult …